Daljinski pristup – povezivanje sa uređajima

Podesite trajni pristup i daljinski kontrolišite, nadgledajte i održavajte uređaje.

Pristup bez ličnog prisustva

Kompanije i organizacije, čak i one male, često rade na globalnom nivou sa klijentima, kolegama ili partnerima koji se često nalaze na drugom kraju sveta. U tom smislu, radni dan se nikada ne završava jer je negde uvek podne.

 • Pristupite udaljenim računarima i nastavite da radite na projektima.

 • Prenosite datoteke ili ažurirajte informacije kada je to najpraktičnije za vaš radni dan.

 • Koristite mobilni uređaj za povezivanje sa udaljenim računarima ili sa drugim mobilnim uređajima.

 • Bezbedno se povezujte sa svojim radnim okruženjem bez korišćenja virtuelne privatne mreže (VPN).

Upravljanje uređajima u celoj kompaniji

Upravljanje IT infrastrukturom velike kompanije može da bude zahtevan zadatak. Međutim, TeamViewer to čini mnogo jednostavnijim. TeamViewer uključuje moćne funkcije za upravljanje velikim brojem korisnika i uređaja.

 • Masovno koristite TeamViewer i TeamViewer Host (tiho) na hiljadama uređaja.

 • Pokrenite TeamViewer Host na svojim Android mobilnim uređajima pomoću upravljačke konzole.

 • Kreirajte i izmenite centralizovana podešavanja zasnovana na smernicama za sve korisnike.

 • Nadgledajte integrisane provere za prostor na disku, ažuriranja i zaštitni zid i antivirusnu zaštitu.

 • Dodajte nadzor, upravljanje sredstvima i anti-malver mogućnosti uz ITbrain.

 • Koristite unapred ugrađene integracije i API-je da biste koristili TeamViewer u svom željenom radnom okruženju.

Održavajte uređaje bez ličnog pristupa

Sve od praćenja statusa automatizovane opreme u teškoj industriji u opasnom okruženju do obavljanja rutinskog održavanja na glavnom serveru kompanije pomoću tableta ili ažuriranja elektronskog menija za stolom broj sedam moguće je uz TeamViewer.

 • Obavljajte daljinsko održavanje ili bezbedno i udobno rešavajte probleme.

 • Smanjite troškove i uštedite vreme eliminisanjem nepotrebnog putovanja.

 • Sačuvajte još više energije korišćenjem Wake-on-LAN.

 • Održavajte mobilne uređaje u svojoj organizaciji uz TeamViewer Host za Android.

Daljinski kontrolišite svoje uređaje – besplatno ua ličnu upotrebu

Preuzmite i koristite TeamViewer besplatno da biste mogli da pristupate svojim uređajima ili uređajima prijatelja ili članova porodice u bilo kom trenutku. Prebacite fotografije sa mobilnog uređaja na računar; proverite kućni bezbednosni sistem ili pristupite datotekama na kućnom računaru da biste ih datirali ili poslali nekome e-poštom..

 • Preuzmite i koristite TeamViewer besplatno u privatne nekomercijalne svrhe.

 • Konfiguracija nije potrebna, i radi i pored zaštitnog zida.

 • Uživajte u intuitivnom interfejsu kako biste odmah mogli efikasno da koristite TeamViewer.

Korisne TeamViewer funkcije

Beli podeljak

Masovna primena

Koristite TeamViewer ili TeamViewer Host (tiho) na hiljadama uređaja u istom trenutku pomoću grupne smernice (GPO) u domenu aktivnog direktorijuma. Takođe, pokrenite TeamViewer Host na svojim Android mobilnim uređajima pomoću upravljačke konzole.
Beli podeljak

Upravljanje korisnicima i uređajima

Dodelite korisnike i uređaje svojoj kompaniji (licence) i dodelite prava. Dodelite grupe. Upravljajte uređajima putem podešavanja zasnovanih na smernicama, čak i kada su van mreže ili omogućite kontrole za bezbedan pristup kako biste se sa uređajima povezivali bez lozinke.
Beli podeljak

Prenos datoteka

Delite datoteke svih veličina uz brzinu do 200 MB/s korišćenjem praktičnih metoda kao što su menadžer datoteka, kontekstualni meniji, prevlačenje i otpuštanje ili polje za datoteke koje može da se poveže sa dobavljačima prostora za skladištenje u oblaku.
Beli podeljak

Linux sistemi bez GUI

Čak iako ne postoji grafički korisnički interfejs (GUI) ili priključeni monitor na udaljenom Linux računaru, možete jednostavno da se povežete sa Linux konzolom za tekst.
Beli podeljak

Wake-on-LAN

Probudite svoj računar preko drugog računara korišćenjem TeamViewer-a u okviru lokalne mreže ili preko rutera.
Beli podeljak

Visok nivo bezbednosti

TeamViewer koristi razmenu javnog/privatnog ključa RSA 2048, AES (256-bitno) šifrovanje sesije od početka do kraja, nasumične lozinke za jednokratni pristup, opcionu dvostruku proveru identiteta i kontrolu pristupa putem pouzdanih uređaja, kao i bele i crne liste.
Dodatne TeamViewer funkcije
Sledeći slučaj upotrebe:
Sastanci i saradnja Vodite sastanke, prezentacije, seminare za obuku i interaktivne konferencije.