Kommersiellt bruk

Det verkar som om TeamViewer används i en kommersiell miljö

TeamViewer får användas avgiftsfritt för personligt, icke-kommersiellt bruk – och de flesta av våra användare följer spelreglerna och köper en licens om de vill använda TeamViewer kommersiellt.

Men vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att vår programvara inte används för kommersiella syften utan en licens, vilket är olagligt.

TeamViewer omfattar anonyma spårningsmetoder för att kontrollera om programvaran används i en kommersiell miljö. Om du använder TeamViewer i sådana miljöer visas varningen som du förmodligen såg innan du kom till den här sidan.

Vad räknas som kommersiellt bruk?

Kommersiellt bruk är alla situationer som involverar pengar eller tjänster in natura. Det täcker alla situationer där TeamViewer kan användas för jobbrelaterade funktioner.


Exempel på icke-kommersiellt bruk:

  • Hjälp och stötta vänner och släktingar
  • Anslut till din egen hemdator

Exempel på kommersiellt bruk:

  • Hjälp eller stötta kunder eller kollegor på arbetet
  • Hjälpa företag eller organisationer, till och med på volontärbas
  • Anslut till en dator eller server på ditt företag från din hemdator

Om du har frågor eller funderingar om hur TeamViewer ska användas korrekt, kontakta vår support.

Vad ska jag göra med popup-varningar?

Popup-varningar skapas automatiskt och kan enbart tas bort genom att tilldela en lämplig TeamViewer-licens till ditt TeamViewer-konto.


TeamViewer kan registrera kommersiellt bruk av misstag och begränsa dina anslutningsmöjligheter, trots att du inte brutit mot licensvillkoren. Kontakta i så fall vår support, beskriv hur du använder TeamViewer och meddela oss ditt TeamViewer-ID. Om din användning överensstämmer med licensvillkoren vill vi gärna låsa upp programvaran för dig.


Om du har fler frågor om denna policy är du välkommen att kontakta vår support.

Var god se vår Knowledge Base för en förklaring av hur vi definierar personligt bruk.

Vad gör man med popup-varningarna?

Popup-varningar genereras automatiskt och kan endast stängas av genom att tilldela din enhet eller ditt TeamViewer-konto en lämplig TeamViewer licens.


Det kan finnas fall där TeamViewer felaktigt upptäcker kommersiellt bruk och begränsar din anslutning även om du inte bryter mot licensvillkoren. I dessa fall, kontakta oss gärna genom commercial-use form, beskriv i vilka situationer du använder TeamViewer, och ange ditt TeamViewer ID. Om din användning överensstämmer med våra avsedda licensvillkor, så låser vi gärna upp programvaran åt dig.