Video

Bạn muốn tìm hiểu thêm về TeamViewer? Không thành vấn đề!
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dùng TeamViewer dễ dàng như thế nào.

Bắt đầuvideo

Hãy khám phá cách dễ dàng để bắt đầu video bằng TeamViewer

nút phát

Điều khiển từ xa

Điều khiển máy tính từ xa – thật dễ dàng!

nút phát

Họp trực tuyến

Chủ trì họp trực tuyến – thật dễ dàng!

nút phát

Tài khoản TeamViewer

Bắt đầu thiết lập tài khoản TeamViewer

nút phát

TeamViewer
Danh sách Máy tính & Liên hệ

Tìm hiểu thêm về thiết lập và sử dụng danh sách Máy tính & Liên hệ

nút phát

Bảng điều khiển TeamViewer Management Console

Tìm hiểu thêm về bắt đầu sử dụng bảng điều khiển TeamViewer Management Console

Videosản phẩm

Xem TeamViewer hoạt động và xem video sản phẩm của chúng tôi

nút phát

TeamViewer 12

Tìm hiểu về tất cả tính năng mới tuyệt vời trong TeamViewer 12.

nút phát

Giải pháp Doanh nghiệp

Tìm hiểu xem TeamViewer đang hỗ trợ thị trường thương mại ra sao

nút phát

Video về sản phẩm ITbrain

Tìm hiểu thêm về ITbrain và lý do sản phẩm được đưa ra thị trường

nút phát

Video về sản phẩm airbackup

Tìm hiểu thêm về airbackup và lý do sản phẩm được đưa ra thị trường

nút phát

Ứng dụng Điều khiển từ xa cho Windows Phone 8

Xem ứng dụng Windows Phone 8 khi hoạt động

nút phát

Hỗ trợ thiết bị di động

Hỗ trợ thiết bị di động của bạn với tính năng Hỗ trợ thiết bị di động

nút phát

Ứng dụng Điều khiển từ xa cho Android

Xem ứng dụng Android khi hoạt động

Trường hợp sử dụng và Câu chuyện từ khách hàng

Xem ví dụ về cách TeamViewer được các thiết bị khác sử dụng

nút phát

Trimble - Nông nghiệp Chính xác

Tìm hiểu xem TeamViewer và Trimble đang cải tiến ngành nông nghiệp chính xác ra sao

nút phát

ESA - Hỗ trợ Trạm Vũ trụ Quốc tế

TeamViewer hiện đang hỗ trợ CNES và ESA truy cập từ xa đến các thiết bị y học trong không gian

nút phát

Philips - Bảng hiển thị Kỹ thuật số Không giám sát

Tìm hiểu xem TeamViewer và Philips hỗ trợ từ xa các biển báo kỹ thuật số như thế nào

nút phát

Điều khiển từ xa thiết bị Android

Xem cách đồng nghiệp cộng tác với nhau trên máy tính bảng Android từ xa

nút phát

Nút SOS

Xem người hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ cho người điều hành thông qua nút SOS

nút phát

Truy cập không giám sát thông qua Android Host

Kết nối với thiết bị Android (cả truyền thống và tự động) bằng Android Host

nút phát

Làm việc tại nhà

Xem cách nhân viên ứng phó với tình hình thời tiết quá xấu đến nỗi không thể tập trung làm việc.

nút phát

Cộng tác thông qua Truy cập không giám sát

Một nhóm trong nhiều múi giờ khác nhau vẫn giữ hiệu quả năng suất thông qua truy cập máy trạm từ xa

nút phát

Axterisko Informatica

Axterisko Informatica là cơ quan Hỗ trợ CNTT của Ý. Xem tầm quan trọng của TeamViewer đối với thành công của họ

nút phát

Davide Coltro

Xem cách người họa sĩ đương đại sử dụng TeamViewer để tạo tác phẩm điện tử

Video về hướng dẫn và tính năng

Tìm hiểu cách sử dụng một số tính năng tuyệt vời của TeamViewer

Tính năng của TeamViewer 11
nút phát

Trò chuyện TeamViewer 11

Xem nhiều tính năng trò chuyện mới trong TeamViewer 11

nút phát

Thanh công cụ TeamViewer 11

Xem thanh công cụ cho phiên điều khiển từ xa được thiết kế mới

nút phát

TeamViewer 11 - Đa lựa chọn

Tìm hiểu phương pháp lựa chọn nhiều thiết bị và liên hệ cùng một lúc

nút phát

TeamViewer 11 - Chia sẻ nhóm

Tìm hiểu thêm về chia sẻ nhóm và cấp quyền kiểm soát hoàn toàn

nút phát

TeamViewer 11 - Cài đặt mô-đun Host từ xa

Tìm hiểu phương pháp cài đặt mô-đun host TeamViewer từ xa trong phiên hỗ trợ

nút phát

TeamViewer 11 - Nhóm kênh

Tìm hiểu cách gán kênh cho người dùng cụ thể trong công ty bạn

Tính năng của TeamViewer 10
nút phát

Tự động Tìm thiết bị lân cận

Tìm máy tính và liên hệ gần vị trí của bạn

nút phát

Trò chuyện TeamViewer

Xem cửa sổ trò chuyện mới khi hoạt động

nút phát

Danh sách cho phép chính

Thiết lập danh sách cho phép để đảm bảo chỉ một số người nhất định có thể kết nối với thiết bị của bạn

nút phát

Tạo Chính sách thiết lập tập trung hóa

Cài đặt và triển khai chính sách thiết lập

nút phát

Buộc thực thi Chính sách thiết lập tập trung hóa

Xem cách buộc thực thi chính sách thiết lập

nút phát

Gọi video

Tìm hiểu cách bắt đầu cuộc gọi video bằng TeamViewer

nút phát

Ảnh đại diện

Thiết lập và chỉnh sửa ảnh đại diện cho tài khoản TeamViewer

Tính năng của TeamViewer 9
nút phát

Wake on LAN

Cài đặt Wake on Lan cho máy tính

nút phát

Tùy chỉnh Mô-đun khách hàng

Cài đặt mô-đun tùy chỉnh QuickSupport, QuickJoin và Host

nút phát

Two Factor Authenticaiton (xác thực dùng hai nhân tố)

Tìm hiểu cách cài đặt tính năng two factor authentication

nút phát

Trường hợp dịch vụ mới – Máy tính & Liên hệ

Cài đặt trường hợp dịch vụ mới từ danh sách Máy tính & Liên hệ

nút phát

Trường hợp dịch vụ mới – bảng điều khiển Management Console

Cài đặt trường hợp dịch vụ mới từ bên trong bảng điều khiển Management Console

nút phát

Gán Trường hợp dịch vụ trong Hàng chờ dịch vụ

Gán trường hợp dịch vụ cho người dùng trong công ty từ Hàng chờ dịch vụ

nút phát

Thêm Thiết bị để Giám sát Tài khoản

Xem cách thêm thiết bị vào tài khoản TeamViewer để giám sát

Thiết bị di động
nút phát

Thao tác chạm cho ứng dụng Android

Xem một số thao tác chạm có thể khi sử dụng ứng dụng điều khiển từ xa Android

nút phát

Ứng dụng QuickSupport cho Android

Xem cách tận dụng ứng dụng QuickSupport trên Android

Bảng điều khiển quản lý
nút phát

Sử dụng Chính sách giám sát ITbrain

Xem cách sử dụng chính sách giám sát trong bảng điều khiển Management Console

nút phát

Sử dụng tính năng Theo dõi tài sản ITbrain

Xem cách sử dụng tính năng theo dõi tài sản trong bảng điều khiển Management Console

nút phát

Cài đặt Phần mềm chống độc hại ITbrain

Bắt đầu với cài đặt báo cáo cảnh báo ITbrain trong bảng điều khiển Management Console

nút phát

Cài đặt Báo cáo cảnh báo ITbrain

Bắt đầu với cài đặt báo cáo cảnh báo ITbrain trong bảng điều khiển Management Console

Tích hợp
play button

Tích hợp Salesforce

Tìm hiểu cách tích hợp TeamViewer vào Salesforce

play button

Tích hợp Microsoft InTune

Tìm hiểu cách tích hợp TeamViewer vào Microsoft InTune

nút phát

Tích hợp ServiceNow

Xem cách tích hợp TeamViewer vào bảng điều khiển ServiceNow

Video khác

Xem một số video khác

play button

Câu chuyện của Roy

Tìm hiểu xem các tính năng của TeamViewer 12 biến Roy thành Siêu anh hùng CNTT ra sao

nút phát

1 tỷ ID TeamViewer

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi đạt mốc 1 tỷ ID!

nút phát

Tổng quan giấy phép

Nhận tổng quan các loại giấy phép khác nhau có sẵn của TeamViewer

nút phát

Ngày ITbrain SysAdmin

Video về chiến dịch cho Ngày quản trị hệ thống