Интегриране на TeamViewer за NinjaRMM

С интегрирането на TeamViewer за NinjaRMM техниците могат да използват плейър по подразбиране за TeamViewer или да стартират сесия със споделен екран с едно единствено щракване от конзолата на Ninja.

Причини за активиране на TeamViewer за NinjaRMM

!ninjaninja-screenshot!
Ползи

Ninja RMM е един от най-мощните и лесни за използване инструменти за дистанционно наблюдение и управление на пазара. Той Ви предоставя 360-градусов изглед на инфраструктурата на Вашите клиенти (мрежа, облак и крайни точки), така че да можете да идентифицирате проблемите на ранен етап. Използването на интеграцията на TeamViewer Ви предоставя възможност за разрешаване на тези проблеми за секунди, вместо за часове.

Възможности
  • Автоматично и прозрачно създаване на потребители на TeamViewer, групи и разрешения за огледални образи на устройства от конзолата на Ninja
  • Синхронизиране на потребители, контакти и клиенти между двата акаунта
  • Получаване на известия за входящи свързвания с TeamViewer и промяна на настройки
  • Заключване на настройки на TeamViewer и предварително дефиниране на ниво за контрол на достъп, както и пароли, базирани на клиенти или персонални устройства
  • и много други ...
Активиране на интеграцията на TeamViewer в NinjaRMM

Интеграцията на TeamViewer за NinjaRMM е нативно интегрирана в софтуера. За да я активирате, се свържете с NinjaMSP.

Свързване с Ninja