Integrujte TeamViewer do MobileIron

Integrácia TeamViewer s novou službou [email protected] v rámci platformy MobileIron umožňuje zdieľanie a podporu so vzdialeným ovládaním pre mnoho zariadení so systémom Android z platformy MobileIron Core.

Dôvody na integrovanie TeamViewer do MobileIron

Aktivujte si TeamViewer v AWS WorkSpaces Marketplace.
Výhody

Zvýšenie kvality vzdialeného riešenia problémov vďaka optimalizácii komunikácie medzi používateľmi a pracovníkmi podpory, ktorí dokážu promptnejšie poskytnúť účinnú pomoc. Používatelia nemusia slovne opisovať problémy, pracovníci podpory nemusia „naslepo“ hľadať riešenie.

Funkcie
  • Vytváranie relácií podpory priamo z tabule MobileIron Core a pripájanie sa k nim
  • Vzdialené ovládanie spravovaného zariadenia Android
  • Môžete zo zariadenia a na zariadenie posielať chatové správy
  • Prenášať na zariadenie súbory alebo ich zo zariadenia prijímať
  • Môžete na zariadenie poslať nastavenia ako účty Microsoft Exchange alebo spravovať nastavenia WiFi
  • Zobraziť si nainštalované aplikácie a prebiehajúce procesy
  • Získanie informácií o využití CPU a RAM, stave batérie, ukladacom priestore a mnohom ďalšom
Začnite:

Integrácia je dostupná prostredníctvom služby [email protected] z tabule MobileIron Core.

[email protected]