TeamViewer för Android

Fjärrstyr datorer och överför filer till och från fjärrdatorn. Vid kommersiellt bruk ska denna licensinformation beaktas.

Ladda ner TeamViewer


Nyheter i Version 13
Använd TeamViewer för utgående fjärranslutningar med Android.

Fler nedladdningar

Omedelbar hjälp:

TeamViewer QuickSupport

Installera TeamViewer QuickSupport på din mobila enhet så kan datorer som kör Windows, Mac eller Linux ansluta till din Android-, Windows 10 Mobile- eller iOS-enhet så att du kan få hjälp.

Google Play

Oövervakad åtkomst:

TeamViewer Host

Med TeamViewer Host-appen kan du fjärrstyra oövervakade Android-enheter. Därför kan en anslutning upprättas även när enheten inte används aktivt.

Google Play
Android download    TeamViewer Host (Ladda ner till Android)

Android download    TeamViewer Host for Samsung (Ladda ner till Android)