TeamViewer för Android

Fjärrstyr datorer och överför filer till och från fjärrdatorn. Vid kommersiellt bruk ska denna licensinformation beaktas.

Ladda ner TeamViewer
Sekretesspolicy


Nyheter i Version 13
Använd TeamViewer för utgående fjärranslutningar med Android.

Fler nedladdningar

Omedelbar hjälp:

TeamViewer QuickSupport

Installera TeamViewer QuickSupport på din mobila enhet så kan datorer som kör Windows, Mac eller Linux ansluta till din Android-, Windows 10 Mobile- eller iOS-enhet så att du kan få hjälp.

Google Play
Sekretesspolicy

Oövervakad åtkomst:

TeamViewer Host

Med TeamViewer Host-appen kan du fjärrstyra oövervakade Android-enheter. Därför kan en anslutning upprättas även när enheten inte används aktivt.

Google Play
Sekretesspolicy
Android download    TeamViewer Host (Ladda ner till Android)