TeamViewer-integrering för NinjaRMM

Med TeamViewer-integreringen för NinjaRMM kan tekniker använda standardTeamViewer-spelaren eller starta en skärmdelningssession med ett enda klick direkt från NinjaRMM-konsolen.

Anledningar till att aktivera TeamViewer för NinjaRMM

!ninjaninja-screenshot!
Fördelar

Ninja RMM är ett av de mest kraftfulla och lättanvända fjärrövervaknings- och fjärrstyrningsverktygen på marknaden. Det ger dig en 360° översikt av dina kunders infrastruktur (nätverk, moln och endpoints), så att du kan tidigt kan identifiera problem. Genom att använda TeamViewer-integreringen kan du då lösa dessa problem på några sekunder istället för timmar.

Funktioner
  • Skapa automatiskt TeamViewer-användare, grupper och spegla enhetsbehörigheter transparent från Ninja-konsolen
  • Synkronisera användare, kontakter och kunder mellan båda kontona
  • Ta emot meddelanden angående inkommande TeamViewer-anslutningar och inställningsändringar
  • Lås TeamViewer-inställningar och fördefiniera nivån av åtkomstkontroll såväl som lösenord baserat på kunder eller enskilda enheter
  • med mera ...
Aktivera integrering av TeamViewer i NinjaRMM

TeamViewer-integreringen för NinjaRMM är integrerad som standard inom programvaran. För att aktivera den, var god ta kontakt med NinjaMSP.

Kontakta Ninja