Tích hợp TeamViewer

Sử dụng tính năng TeamViewer trong ứng dụng bằng cách tận dụng các tích hợp TeamViewer dựng sẵn và TeamViewer API.

Mở rộng môi trường làm việc thường ngày bằng cách đưa vào các tính năng TeamViewer

Tích hợp tính năng TeamViewer vào bộ phận trợ giúp, phiếu yêu cầu hỗ trợ hoặc hệ thống CRM. Sử dụng ứng dụng và script dựng sẵn của chúng tôi hoặc tự phát triển giải pháp riêng của bạn. TeamViewer API dùng làm giao diện linh hoạt và có thể điều chỉnh.

Khám phá tất cả tích hợp và API

Tích hợp cho ứng dụng của bạn

Tích hợp TeamViewer vào hệ thống hiện tại trong môi trường làm việc của bạn. Bất kể hoạt động với hệ thống bộ phận trợ giúp, ứng dụng email, dịch vụ web hoặc hệ thống CRM, tích hợp TeamViewer cho phép bạn kết hợp nhiều bước và tối ưu hóa quy trình của mình.

Tận hưởng các ưu điểm sau:

  • Làm việc tập trung từ một địa điểm riêng lẻ
  • Không còn chuyển qua lại giữa các ứng dụng
  • Đơn giản hóa và tự động hóa các bước xử lý
  • Thực hiện tùy chỉnh bằng TeamViewer API
Hỗ trợ từ xa cho ứng dụng di động iOS hoặc Android bằng tính năng chia sẻ màn hình SDK.

Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android để hỗ trợ từ xa cho ứng dụng di động

Với Chia sẻ màn hình SDK, có thể hỗ trợ từ xa cho các ứng dụng trên thiết bị iOS và Android. Với chia sẻ màn hình thời gian thực, hỗ trợ từ xa cho thiết bị di động chưa bao giờ dễ dàng hơn như vậy. Hỗ trợ từ xa cho các ứng dụng di động như thể bạn đang sử dụng chúng ngay trên thiết bị. Sử dụng bất kỳ phiên bản đầy đủ của TeamViewer để dễ dàng kết nối với bất kỳ ứng dụng nào đã tích hợp SDK. Nếu muốn cho phép hỗ trợ từ xa cho các ứng dụng iOS hoặc Android riêng của bạn, chỉ việc tích hợp Chia sẻ màn hình SDK vào ứng dụng.

Tìm hiểu thêm