Tích hợp TeamViewer

Sử dụng các tính năng của TeamViewer trong các ứng dụng của bạn bằng cách tận dụng các tích hợp TeamViewer dựng sẵn, API của TeamViewer và SDK chia sẻ màn hình cho thiết bị iOS và Android.

Mở rộng môi trường làm việc thường ngày bằng cách đưa vào các tính năng TeamViewer

Tích hợp các tính năng của TeamViewer vào hệ thống quản lý dịch vụ CNTT, bộ phận hỗ trợ dịch vụ, quản lý thiết bi di động của doanh nghiệp, giám sát từ xa hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Sử dụng các ứng dụng và tập lệnh dựng sẵn của chúng tôi, hoặc thậm chí phát triển các giải pháp tùy chỉnh của riêng bạn. API TeamViewer là một giao diện linh hoạt và cho phép điều chỉnh.

Khám phá các tích hợp có sẵn của chúng tôi giúp hỗ trợ công việc hàng ngày của bạn

Thiết lập các tích hợp tùy chỉnh cho môi trường ứng dụng của bạn

Tích hợp TeamViewer vào các hệ thống hiện tại trong môi trường làm việc của bạn. Dù là với các hệ thống ITSM, EMM, RMM hoặc CRM cũng như các ứng dụng hệ trợ giúp, email hoặc web, các tích hợp TeamViewer đều cho phép bạn kết hợp nhiều bước và tối ưu hóa quy trình của bạn.

Tận hưởng các ưu điểm sau:

  • Làm việc tập trung từ một địa điểm riêng lẻ
  • Không còn chuyển qua lại giữa các ứng dụng
  • Đơn giản hóa và tự động hóa các bước xử lý
  • Thực hiện tùy chỉnh bằng TeamViewer API
  • Hỗ trợ từ xa các ứng dụng của riêng bạn trên thiết bị iOS và Android bằng SDK chia sẻ màn hình
  • Sử dụng phiên bản đầy đủ bất kỳ của TeamViewer để kết nối dễ dàng với bất kỳ ứng dụng nào đã tích hợp SDK