Интегрирайте TeamViewer в ServiceNow

Интегрирането на TeamViewer за ServiceNow ви позволява незабавна дистанционна поддръжка директно от вашата ServiceNow инстанция.

Причини за интегриране на TeamViewer в ServiceNow

Ползи

С TeamViewer можете лесно да създадете сигурна сесия за дистанционна поддръжка директно от вашия запис на инцидент в ServiceNow и да отстранявате неизправности. Дистанционното разрешаване на проблеми се подобрява чрез опитимизиране на комуникацията между потребителите и сервизния персонал. Дистанционното управление доказано увеличава ефикасността на сервизните отдели и подобрява значително удовлетворението на клиентите. В комбинация с предимствата на персонализирания QuickSupport модул, това позволява уникално изживяване от поддръжката на клиенти.

Възможности
 • Създайте и присъединете сесия за поддръжка директно от доклада за инцидент в ServiceNow.
 • Управлявайте дистанционно устройството на обаждащия се.
 • Обаждащият се се включва към сесията само с щракване
 • Сесиите автоматично се добавят към доклада за сесията в ТeamViewer Management Console
 • Всички връзки са криптирани
Стъпка 1: Изтеглете TeamViewer App от ServiceNow Store.

Използвайте интеграцията на TeamViewer за ServiceNow безплатно с всеки от валидните лицензи (вж. стъпка 2). Просто изтеглете и активирайте приложението и следвайте стъпките за свързване на вашия съществуващ или нов TeamViewer лиценз.

Отворете ServiceNow Store
Стъпка 2: Изберете правилния лиценз за вас

Използването на интеграцията на TeamViewer за ServiceNow изисква съществуващ или нов абонамент, тип Premium, Corporate или Enterprise.

Най-добра оферта
Premium
US$ 99.00
на месец
годишно таксуване чрез автоматично подновяване
Купете абонамент
Неограничен брой крайни точки
Всичко в план Business +
 • Лиценз на няколко потребителя (плаващ лиценз)*
 • Управление на устройства и потребители
 • Индивидуални потребителски модули
 • Срещи & презентации
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Отчитане на връзките на потребителите
 • 1 канал (едновременен потребител)
 • Допълнителни канали са налични (допълнителна такса)
 • Интегриран сервизен център servicecamp
Налични допълнителни модули
Поддръжка за мобилни устройства
Канали за едновременни потребители
Допълнителни агенти servicecamp
Corporate
US$ 199.00
на месец
годишно таксуване чрез автоматично подновяване
Купете абонамент
Неограничен брой крайни точки
Всичко в план Premium +
 • Лиценз на няколко потребителя (плаващ лиценз)*
 • Управление на устройства и потребители
 • Индивидуални потребителски модули
 • Срещи & презентации
 • PC2PC, Mobile2PC
 • Wake-on-LAN
 • Отчитане на връзките на потребителите и устройствата
 • 3 канала (едновременни потребители)
 • Допълнителни канали са налични (допълнителна такса)
 • Масово внедрване
 • 12 месеца приоритетно обслужване
Налични допълнителни модули
Поддръжка за мобилни устройства
Канали за едновременни потребители
Допълнителни агенти servicecamp

*Лиценз за няколко потребителя (плаващ) позволява на група потребители да работи с TeamViewer на произволен брой устройства, независимо от тяхното местонахождение.

Всички покупки са трансакции бизнес към бизнес. Посочените цени не включват данък върху продажбите.

Enterprise

Управлението на големи, комплексни информационни системи и инфраструктури изисква индивидуални решения и възможност за мащабиране.

Разширено управление на устройства
 • Повече от 200 лицензирани потребителя
 • Повече от 12 едновременни потребителя
 • Управляване на над 1000 устройства
 • Специализирано лице за контакт
 • Консултиране и обучение
 • Изработване на индивидуални решения
Вече сте клиент на TeamViewer?
Обновете или разширете съществуващия си лиценз

Вашият TeamViewer лиценз може да расте заедно с Вашия бизнес. Подновете или променете абонамента си, за да продължите да имате най-новите функции.

 • Допълнителни канали за едновременни потребители
 • Допълнителни канали за поддръжка на мобилни устройства
 • Допълнителни агенти servicecamp
 • Надградете Вашия лиценз до Premium или Corporate