Ενσωμάτωση του TeamViewer στο Avira

Η ενσωμάτωση του TeamViewer στο Avira Online Essentials σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή σας μέσω του TeamViewer. Ελέγξτε εξ αποστάσεως μια από τις συσκευές που διαχειρίζεστε - με ένα μόνο κλικ από τον κεντρικό πίνακα εργαλείων του Avira.

Λόγοι για την ενσωμάτωση του TeamViewer στην Avira

Ενεργοποιήστε το TeamViewer στο Avira
Πλεονεκτήματα

Η ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με την εγκατάσταση ενός προγράμματος προστασίας εναντίον των ιών. Πέρα από αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος και των εγκατεστημένων εφαρμογών, καθώς και η επιτυχής αντιμετώπιση τυχόν άλλων προβλημάτων που εμφανίζονται. Αντί λοιπόν να κάνετε όλα αυτά δανειζόμενοι τον φορητό υπολογιστή της μητέρας σας, μπορείτε να κάνετε τα πάντα εξ αποστάσεως, από τον κεντρικό πίνακα εργαλείων του Avira Online Essentials, χωρίς να απομακρυνθείτε από το PC σας.

Χαρακτηριστικά
  • Δείτε αν είναι διαθέσιμη μια συσκευή ή αν χρειάζεται να ψαχθεί περισσότερο η κατάστασή της
  • Δημιουργήστε και εισέλθετε σε μία συνεδρία ελέγχου απευθείας από τον κεντρικό πίνακα εργαλείων του Avira
  • Ελέγξτε εξ αποστάσεως μια από τις συσκευές που διαχειρίζεστε
  • Χρησιμοποιήστε δυνατότητες συνεργασίας στα πλαίσια μιας συνεδρίας (π.χ. συζητήσεις, βιντεοκλήσεις ή μεταφορά αρχείων)
Ξεκινήστε:

Η ενσωμάτωση είναι διαθέσιμη κατά προεπιλογή μέσα στον κεντρικό πίνακα εργαλείων του Avira Online Essentials. Απλά κάντε κλικ στο εικονίδιο απομακρυσμένης σύνδεσης.

Avira Online Essentials