Prethodna inačica

Datoteke za preuzimanje na ovoj stranici preporučuju se isključivo korisnicima koji posjeduju starije licence koje se ne mogu koristiti s najnovijim inačicama softvera.

Inačice

Odaberite željenu inačicu kako bi se prikazale odgovarajuće datoteke za preuzimanje:

Inačica 11.x Inačica 10.x Inačica 9.x Inačica 8.x Inačica 7.x

Ažuriranja

Cijene i dodatne informacije o licencama možete pronaći u našoj web-radionici:


Kupite nadogradnju
Linux logotip

Linux (v11.0.67687):

Linux logotip

Linux (v10.0.46203):

Linux logotip

Linux (v9.0.32150):

Linux logotip

Linux (v8.0.20931):

Linux logotip

Linux (v7.0.9377):