Active Directory

Active Directory (AD) je usluga direktorija za mreže iz domene Windows. Upravlja svim korisnicima i računalima putem sustava LDAP u mreži iz domene Windows.

Active Directory
Prednosti

Neka Vaši TeamViewer korisnički računi budu ažurni zahvaljujući sinkronizaciji s uslugom Active Directory. Više ne morate ručno dodavati nove korisnike tvrtke u TeamViewer!

Značajke
  • Odaberite organizacijsku jedinicu na usluzi Active Directory kako biste stvorili TeamViewer račun za svakog člana te jedinice.
  • Promjene na usluzi Active Directory, poput promjene naziva ili novih korisnika, ažuriraju se u programu TeamViewer.
  • Korisnike uklonjene iz usluge Active Directory možete deaktivirati u programu TeamViewer bez problema.
Prvi koraci:

Ova je integracija dostupna za PowerShell i Python i možete je prilagoditi svojim potrebama.

Preuzmi