Wyróżnienie sekcji hero: Obsługa posprzedażna

Rozwiązania w zakresie obsługi posprzedażnej

Zapewnij klientom wsparcie, na jakie zasługują

Kobieta z laptopem w maszynowni

83% klientów oczekuje natychmiastowej reakcji serwisu na zgłoszenie

Oczekiwania klientów rosną. Wyjdź im naprzeciw ze znakomitym wsparciem posprzedażnym. Przygotuje to grunt pod ponowną sprzedaż, pozwoli zdobyć w nich własnych orędowników i zapewni sukces działalności na długie lata.

Zbiór zdjęć: pomoc techniczna w terenie, przeglądy techniczne maszyn, utrzymanie na miejscu

Najważniejsze wyzwania obsługi posprzedażnej

 • Niedobór siły roboczej. Brak wykwalifikowanych pracowników oraz trudności ze szkoleniem mogą stanowić problemy w działalności.
 • Postępująca złożoność. Korzystanie z wielu narzędzi w łańcuchu tworzenia wartości obsługi posprzedażnej może wywoływać efekt nadmiarowości i niekorzystnie wpływać na stopień wykorzystania zasobów oraz wydajność.
 • Znaczne koszty przestojów. Nieplanowane przestoje po zsumowaniu kosztują średnio 260 000 USD za godzinę, biorąc pod uwagę różne branże.
 • Potrzeby zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju na poziomie firmy i gospodarki nakazuje ograniczanie poziomu emisji dwutlenku węgla.
 • Odległość. Oferta serwisowa musi być na tyle skalowalna i dostępna, aby obsłużyć rozproszoną bazę klientów, a zarazem zapewnić szybkie i wydajne wsparcie posprzedażne.

TeamViewer może zaoferować wsparcie posprzedażne na trzy różne sposoby: 

Ilustracja przedstawiająca wsparcie posprzedażne za pomocą TeamViewer Tensor, Frontline xInspect i Frontline xAssist


Zapewnij wsparcie posprzedażne poprzez:

Ikona kroku 1

Umożliwienie ekspertom zdalnego dostępu do maszyn i urządzeń

Eksperci mogą uzyskać dostęp do podłączonych do Internetu urządzeń i przejąć nad nimi kontrolę bez względu na to, czy użytkownik znajduje się w danym miejscu — w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Ikona kroku 2

Udzielanie wskazówek pracownikom na miejscu za pomocą przepływów pracy wspomaganych przez AR i AI

Udzielanie wskazówek pracującym na miejscu technikom na podstawie scenariuszy rozwiązywania problemów za pomocą łatwych w użyciu przepływów pracy na urządzeniach noszonych i przenośnych wspomaganych przez technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i sztucznej inteligencji (AI).

Ikona kroku 3

Zdalne udzielanie specjalistycznych wskazówek pracownikom znajdującym się na miejscu

Eksperci, widząc dokładnie to samo, mogą udzielać zdalnie wskazówek w czasie rzeczywistym za pośrednictwem połączeń audio i wideo oraz technologii AR.

Zbudujemy idealne rozwiązanie obsługi posprzedażnej dla Twojej firmy

Historia sukcesu klienta: Cimbali Group

Obsługa posprzedażna oparta na dostępie zdalnym

Cimbali Group skraca czas dochodzenia do rozwiązania o 20% dzięki TeamViewer

 • 20% wyższa wydajność techników
 • 15% niższe koszty dojazdu serwisu
 • Znaczne skrócenie kosztownych przestojów maszyn
Historia sukcesu klienta: Krones

Obsługa posprzedażna oparta na rzeczywistości rozszerzonej

Krones AG optymalizuje utrzymanie ruchu i komunikację za pomocą technologii AR TeamViewer

 • Natychmiastowe i skuteczne wsparcie klientów
 • Znaczne skrócenie przestojów instalacji
 • Poprawa wskaźnika liczby problemów rozwiązanych za pierwszym razem

Sprawdzone korzyści z rozwiązania obsługi posprzedażnej TeamViewer

Niższe koszty podróży służbowych w firmie Bühler

20% mniej wyjazdów serwisu w teren w Toyota Germany

Natychmiastowe przechwytywanie wiedzy w Ford Motor Company

Opowiedz nam o swojej firmie, a my stworzymy idealne rozwiązanie obsługi posprzedażnej

… i wiele więcej