Hero Highlight: Poprodejní servis

Řešení poprodejního servisu

Poskytujte svým zákazníkům vzdálenou podporu, kterou si zaslouží

Žena s notebookem ve strojovně

83 % zákazníků očekává okamžitou reakci na svůj servisní požadavek

Očekávání zákazníků vzrůstají. Naplňte je díky vynikajícím službám poprodejní podpory. Tato podpora vám pomůže zajistit si věrné zákazníky, podpořit ústní doporučení a zajistit dlouhodobou prosperitu vaší firmy.

Kolekce obrázků: servis v terénu, údržba strojů, osobní údržba

Klíčové poprodejní výzvy

 • Nedostatek pracovníků. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a problémy se školením mohou pro vaši firmu znamenat problémy.
 • Stále větší složitost. Používání více nástrojů v celém hodnotovém řetězci poprodejních služeb může způsobit nadbytečnost a negativně ovlivnit využití zdrojů a produktivitu.
 • Značné náklady na prostoje. Neplánované prostoje představují v průměru 260.000 USD za hodinu napříč průmyslovými odvětvími.
 • Požadavky na udržitelnost. Pro dosažení cílů udržitelnosti na podnikové i společenské úrovni je třeba snížit emise uhlíku.
 • Vzdálenost. Vaše nabídka služeb musí být flexibilní a dostupná pro podporu rozsáhlé skupiny zákazníků, stejně jako pro poskytování rychlého a efektivního poprodejního servisu.

TeamViewer může nabídnout vzdálenou poprodejní podporu třemi různými způsoby: 

Znázornění poprodejní podpory pomocí TeamViewer Tensor, Frontline xInspect a Frontline xAssist


Poskytujte poprodejní podporu následovně:

Ikona Krok 1

Umožněte svým odborníkům vzdálený přístup ke strojům a zařízením

Odborníci mohou přistupovat k připojeným zařízením a ovládat je bez ohledu na to, zda je na vzdálené straně přítomen uživatel - kdykoli a kdekoli.

Ikona Krok 2

Podpora zaměstnancům na pracovišti pomocí AR a pracovních postupů s podporou AI

Provázejte techniky na místě řešením problémů pomocí snadno použitelných pracovních postupů na nositelných nebo mobilních zařízeních, které jsou podporovány rozšířenou realitou (AR) a umělou inteligencí (AI).

Ikona Krok 3

Poskytování odborného vedení na dálku pracovníkům na místě

Pomocí principu „see-what-I-see“ („vidíš, co vidím já“) poskytují odborníci na dálku podporu v reálném čase prostřednictvím audio video připojení a integrovaných AR zařízení.

Dovolte nám vytvořit dokonalé poprodejní řešení na míru pro vaši firmu

Příběhy úspěchů našich zákazníků: Logo Cimbali Group

Poprodejní vzdálený přístup

Cimbali Group zkrátila díky TeamViewer dobu potřebnou k vyřešení problému o 20 %

 • 20 % zvýšení efektivity práce techniků
 • 15 % snížení cestovních nákladů na servis
 • Výrazné snížení nákladných prostojů strojů
Příběhy úspěchů našich zákazníků: Krones

Poprodejní rozšířená realita

Společnost Krones AG optimalizovala údržbu a komunikaci pomocí AR technologie prostřednictvím TeamViewer

 • Okamžitá a efektivní podpora zákazníků
 • Výrazné snížení prostojů v závodě
 • Zlepšení podílu prvních oprav

Osvědčené přínosy poprodejního řešení TeamViewer

Snížení cestovních nákladů pro firmu Bühler

O 20 % méně servisních výjezdů do terénu ve firmě Toyota Germany

Okamžité získání znalostí ve společnosti Ford Motor Company

Řekněte nám o vaší firmě a my vám navrhneme ideální poprodejní služby

… a mnoho dalšího