Aplikácie TeamViewer pre mobilné zariadenia

Využívajte prístup k vzdialeným počítačom prostredníctvom mobilných zariadení.

TeamViewer: Remote Control

Pomocou aplikácie TeamViewer získate vzdialený prístup k počítačom aj na cestách: Aplikácie diaľkového ovládania pre Android, iOS, Windows 10 Mobile, Windows 10 a BlackBerry. Pomocou mobilného zariadenia môžete poskytovať spontánnu podporu alebo získať vzdialený prístup k počítačom bez dozoru. V prípade komerčného použitia dodržiavajte licenčné upozornenia.

Google Play
App Store
Windows Store
BlackBerry World

Mobilita a flexibilita vďaka aplikácii TeamViewer: Remote Control

  • Okamžitá podpora klientov a kolegov
  • Prístup k pracovnému počítaču, všetkým uloženým dokumentom a nainštalovaným aplikáciám
  • Vzdialená správa počítačov v bezobslužnom režime (napr. serverov)
  • Jednoduchý prenos súborov do vzdialeného počítača a z neho
  • Bezplatne na nekomerčné použitie: poskytujte podporu príbuzným a priateľom alebo využívajte neobmedzený vzdialený prístup k vlastnému počítaču

Ďalšie informácie

Stiahnuť PDF    Prístup k počítaču z mobilného zariadenia (PDF)

Stiahnuť PDF    Nastavenie prístupu k počítaču v bezobslužnom režime (PDF)

Nainštalujte modul QuickSupport a získajte podporu pre zariadenia Android alebo iOS.
Podpora pre mobilné zariadenia s aplikáciou TeamViewer QuickSupport

Nainštalujte si na svoje mobilné zariadenie aplikáciu TeamViewer QuickSupport, ktorá umožní používateľom aplikácie TeamViewer s licenciou pripojiť sa k vášmu mobilnému zariadeniu so systémom Android, iOS alebo Windows 10 a poskytovať vám pomoc.

Poznámka: Na pripojenie k zariadeniam so systémom Android iOS alebo Windows 10 musí mať používateľ doplnok licencie podpory pre mobilné zariadenia.

Funkcie

  • Prijímanie snímok obrazovky mobilného zariadenia v reálnom čase
  • Vzdialené ovládanie zariadení so systémom Android (dostupné pre zariadenia Samsung, HTC, LG, ZTE a mnohé ďalšie)
  • Doručovanie a vyžadovanie nastavení Wi-Fi
  • Kopírovanie textu do schránky mobilného zariadenia
  • Konverzácia s funkciou tzv. štuchanca

Modul TeamViewer Host – pre mobilné zariadenia

Modul TeamViewer Host umožňuje vzdialené ovládanie zariadení Android v bezobslužnom režime. Pripojenie je teda možné nadviazať, aj keď sa zariadenie aktívne nepoužíva.

Google Play Stiahnuť pre Android    TeamViewer Host (stiahnuť pre Android)

Kliknutím zobrazíte ďalšie informácie

TeamViewer for Meetings

S modulom TeamViewer for Meetings môžete využívať zariadenie so systémom Android alebo iOS na pripájanie sa k schôdzkam. Už nikdy nič nezmeškáte, aj keď budete na cestách.


TeamViewer for Meetings (Android – Google Play)

TeamViewer na schôdzky (iOS – App Store)

Stiahnuť pre Android    TeamViewer for Meetings (stiahnuť pre Android)