Integrácia aplikácie TeamViewer pre NinjaRMM

Integrácia aplikácie TeamViewer pre NinjaRMM umožňuje technikom používať natívny prehrávač TeamViewer alebo spustiť reláciu so zdieľaním obrazovky jediným kliknutím priamo v konzole Ninja.

Dôvody prečo povoliť TeamViewer pre NinjaRMM

!ninjaninja-screenshot!
Výhody

NinjaRMM je jeden z najvýkonnejších a zároveň najjednoduchších nástrojov na vzdialené monitorovanie a správu na trhu. Poskytuje vám úplný prehľad o infraštruktúre vašich zákazníkov (sieť, cloud a koncové body), aby ste dokázali včas odhaliť problémy. Integrácia aplikácie TeamViewer vám umožní odstraňovať zistené problémy v priebehu niekoľkých sekúnd namiesto hodín.

Funkcie
  • Automaticky vytvárajte používateľov a skupiny aplikácie TeamViewer a zrkadlite povolenia pre zariadenia z konzoly Ninja
  • Synchronizujte používateľov, kontakty a zákazníkov medzi oboma kontami
  • Prijímajte upozornenia na prichádzajúce pripojenia TeamViewer a zmeny nastavenia
  • Zamknite nastavenia aplikácie TeamViewer a vopred nastavte úroveň kontroly prístupu a heslo na základe zákazníkov alebo jednotlivých zariadení
  • a mnoho ďalšieho...
Aktivovať integráciu aplikácie TeamViewer v systéme NinjaRMM

Integrácia aplikácie TeamViewer si NinjaRMM je natívne vstavaná v programe. Ak si ju želáte povoliť, obráťte sa na spoločnosť NinjaMSP.

Kontaktovať Ninja