Hlásenia

Rozhranie API hlásení umožňuje získanie prístupu k správam o pripojeniach a informáciám na účely účtovania v konte aplikácie TeamViewer.

Správa používateľov
Výhody

Exportujte všetky správy o pripojeniach aplikácie TeamViewer, aby ste mohli vytvárať štatistiky a účtovať ich, alebo ich importujte do iných aplikácií na ďalšie spracovanie.

Funkcie
  • Exportujte správy o pripojeniach aplikácie TeamViewer do súboru CSV.
  • Vyberte stĺpce, ktoré sa majú exportovať.
  • Exportujte informácie o pripojeniach automaticky využitím flexibilných metód rozhrania API.
Dokumentácia rozhrania API

V dokumentácii rozhrania API TeamViewer sú uvedené podrobné informácie o dostupných metódach (vrátane príkladov výziev metód), ako aj základné informácie o používaní rozhrania API.

Dokumentáciu rozhrania API TeamViewer si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF nižšie.

Prevziať
Začnite:

Táto integrácia je dostupná pre PowerShell a Python a môžete si ju prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Prevziať