Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov boli vždy našou prioritou. Uvedomujeme si, že pri práci na internete očakávate zabezpečené dátové kanály a ochranu osobných údajov.

Šifrovanie

TeamViewer používa šifrovanie založené na výmene privátnych a verejných kľúčov RSA 2048 a šifrovanie relácie technológiou AES (256-bit.). Táto technológia vychádza z rovnakých štandardov ako https/SSL a spĺňa súčasné normy zabezpečenia. Výmena kľúčov zaručuje aj plnú ochranu výmeny dát medzi klientskymi zariadeniami. To znamená, že ani naše smerovacie servery nedokážu prečítať údaje dátového prúdu.

Podpísaný kód

Všetky programové súbory sú zabezpečené technológiou podpisovania VeriSign. To vám umožňuje overiť pôvod spustiteľných súborov, ktoré dostávate.

Zabezpečenie prístupu

Softvér TeamViewer generuje okrem ID partnera aj heslo relácie, ktoré sa mení pri každom spustení, aby sa zaručilo dodatočné zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k vzdialenému počítaču. Funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad prenos súborov, vyžadujú ďalšie, manuálne potvrdenie od partnera pri vzdialenom počítači. Takisto nie je možné neviditeľne ovládať počítač. Z dôvodu ochrany dát uložených vo vzdialenom počítači musí byť osoba sediaca pri vzdialenom počítači informovaná o prístupe k počítaču.

Dvojúrovňová autorizácia

TeamViewer pomáha spoločnostiam zabezpečiť súlad s požiadavkami HIPAA a PCI. Dvojúrovňová autorizácia poskytuje doplnkovú úroveň ochrany kont TeamViewer pred neoprávneným prístupom. Spolu s kontrolou prístupu prostredníctvom zoznamu povolených kont vám TeamViewer pomáha pripraviť sa na požiadavky HIPAA a PCI. Pri dvojúrovňovej autorizácii sa na prihlásenie ku kontu TeamViewer vyžaduje okrem mena používateľa a hesla aj kód vytvorený v mobilnom zariadení. Kód sa generuje použitím algoritmu jednorazového časového hesla (TOTP). Kód TOTP je chránený technológiou SRP, a je teda dobre chránený pred útokmi MITM (Man in the middle).
Logo známky kvality BISG.
Známka kvality

Spoločnosť TeamViewer má certifikáciu nemeckého združenia "Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V."( BISG e.V., nemeckej asociácie znalcov a odborníkov pre oblasť IT) a známku kvality s piatimi hviezdičkami. Nezávislí odborníci asociácie BISG hodnotia produkty spoločností z hľadiska kvality, bezpečnosti a servisu.

Ikona PDF

Vyhlásenie o zabezpečení

Podrobné informácie o našich zásadách zabezpečenia nájdete v dokumente PDF.

Stiahnuť dokument PDF