TeamViewer za Linux

Uspostavljajte odlazne i dolazne daljinske veze za podršku u realnom vremenu ili pristup drugim računarima. Učestvujte u sastancima i prezentacijama, ćaskajte sa drugim ljudima i grupama i pravite video pozive. Nakon preuzimanja i pokretanja tog softvera prva sesija može da počne za nekoliko sekundi.

Ubuntu, Debian

*.deb package v13.0.9865

strelica nadole x86 64bit

strelica nadole x86 32bit

RedHat, CentOS, Fedora, SUSE

*.rpm package v13.0.9865

strelica nadole x86 64bit

strelica nadole x86 32bit

Drugi sistemi (koji nisu zvanično podržani)

*.tar package v13.0.9865

strelica nadole x86 64bit

strelica nadole x86 32bit

Sistemski zahtevi i napomene za instalaciju
Evidencija izmena
Koristite TeamViewer za dolazne i odlazne daljinske veze.

Dodatna preuzimanja

Momentalna pomoć:

TeamViewer QuickSupport

Optimizovan za instant podršku, ovaj mali modul za korisnike ne zahteva instalaciju oli administratorska prava – jednostavno preuzmite, kliknite dvaput i dajte navedeni ID i lozinku osobi koja vam pruža podršku.

Preuzmite QuickSupport
Prilagodite QuickSupport

Pristup bez nadzora:

TeamViewer Host

TeamViewer Host används för åtkomst till fjärrdatorer dygnet runt, sju dagar i veckan och är en idealisk lösning för fjärrövervakning, serverunderhåll eller åtkomst till hemmakontor. Installera TeamViewer Host på ett obegränsat antal datorer och enheter. Som användare med licens har du tillgång till alla!

Debian, Ubuntu, Raspbian

RedHat, CentOS, Fedora, SUSE

Drugi sistemi (nisu zvanično podržani)

Sistemski zahtevi i napomene za instalaciju
TeamViewer Host omogućava pristup bez nadzora.

Vaš početak na IoT-u:

TeamViewer Host za Raspberry Pi

TeamViewer Host za Raspberry Pi je usluga sistema koja omogućava pristup bez nadzora za Raspberry Pi uređaje u cilju održavanja, kontrole ili upravljanja pomoću našeg vodećeg industrijskog rešenja TeamViewer, koje je poznato milionima korisnika širom sveta.

Preuzmite Host
Prethodne verzije:

Ova preuzimanja se preporučuju samo za korisnike sa starijim licencama koje se ne mogu koristiti sa najnovijom verzijom programa TeamViewer.


Pogledajte prethodne verzije
Podržani operativni sistemi