Prethodne verzije

Preuzimanja na ovoj strani se preporučuju samo za korisnike sa starijim licencama koje se ne mogu koristiti sa najnovijom verzijom.
Verzije

Izaberite željenu verziju da biste videli odgovarajuća preuzimanja:

Verzija 12.x Verzija 11.x Verzija 10.x
Potrebna vam je starija verzija?
Podržani operativni sistemi
Ažuriranja

Cene i dodatne informacije o licenciranju možete da pronađete u našoj veb prodavnici:


Kupite ažuriranje
Windows logotip

Windows (v12.0.95388):

Windows logotip

Windows (v11.0.93231):

Windows logotip

Windows (v10.0.93450):

Linux logo

Linux (v12.0.90041):

Linux logotip

Linux (v11.0.67687):

Linux logotip

Linux (v10.0.46203):