Active Directory

Aktivni direktorijum (AD) je usluga direktorijuma za Windows domenske mreže. On upravlja svim korisnicima i računarima putem LDAP u tipovima Windows domenskih mreža.

Active Directory
Pogodnosti

Stalno ažurirajte svoje TeamViewer korisničke naloge njihovom sinhronizacijom sa Vašim Aktivnim direktorijumom. Nema više potrebe da ručno dodajete nove korisnike kompanije TeamViewer-u!

Funkcije
  • Izaberite jednu ili više grupa u Aktivnom direktorijumu da biste kreirali TeamViewer nalog za svakog člana iz tih jedinica.
  • Izmene u Aktivnom direktorijumu, kao što su izmene imena ili novi korisnici, ažuriraju se u TeamViewer-u.
  • Korisnici koji su uklonjeni iz Aktivnog direktorijuma mogu se deaktivirati u TeamViewer-u bez dodatnog napora.
Početak:

Preuzmite i pokrenite alatku AD Connector da biste konfigurisali integraciju u skladu sa svojim potrebama.