Active Directory

Aktivni direktorijum (AD) je usluga direktorijuma za Windows domenske mreže. On upravlja svim korisnicima i računarima putem LDAP u tipovima Windows domenskih mreža.

Active Directory
Pogodnosti

Stalno ažurirajte svoje TeamViewer korisničke naloge njihovom sinhronizacijom sa Vašim Aktivnim direktorijumom. Nema više potrebe da ručno dodajete nove korisnike kompanije TeamViewer-u!

Funkcije
  • Odaberite organizacionu jedinicu u svom Aktivnom direktorijumu da kreirate TeamViewer nalog za svakog člana te jedinice.
  • Izmene u Aktivnom direktorijumu, kao što su izmene imena ili novi korisnici, ažuriraju se u TeamViewer-u.
  • Korisnici koji su uklonjeni iz Aktivnog direktorijuma mogu se deaktivirati u TeamViewer-u bez dodatnog napora.
Početak:

Ova integracija je raspoloživa za PowerShell i Python i može se prilagoditi Vašim potrebama.

Preuzimanje