TeamViewer Chat Widget

TeamViewer vidžet za ćaskanje nudi mogućnost integracije TeamViewer ćaskanja sa svim funkcijama u bilo koju Veb aplikaciju.

Teamviewer Chat Widget
Pogodnosti

Jednostavno integrišite ćaskanje sa svim funkcijama u radno okruženje i ćaskajte sa kontaktima iz programa TeamViewer bez promene aplikacije. Pri programiranju je potreban minimalni trud.

Funkcije
  • Jedno ćaskanje za računare i kontakte
  • Ćaskanje sa grupom kontakata
  • Podrška za više platformi
  • Sinhronizovano sa svakom TeamViewer instalacijom
  • Celokupna istorija ćaskanja
Početak:

Kopirajte isečak koda i nalepite ga u kôd Veb aplikacije.

Kopirajte isečak