Integrišite TeamViewer u aplikaciju MobileIron

Integracija programa TeamViewer sa novom funkcijom softvera MobileIron [email protected] omogućava deljenje ekrana i podršku za daljinsku kontrolu za mnoge Android uređaje iz platforme MobileIron Core.

Razlozi za integraciju programa TeamViewer u MobileIron

Aktivirajte TeamViewer u prodavnici AWS WorkSpaces Marketplace.
Pogodnosti

Iskustvo daljinskog rešavanja problema poboljšano je optimizovanom komunikacijom između korisnika i zaposlenih u tehničkoj podršci koji na taj način lakše i brže mogu da ponude efikasnu pomoć. Korisnici ne moraju verbalno da opisuju probleme, a zaposleni u tehničkoj podršci ne moraju da identifikuju probleme naslepo.

Funkcije
  • Kreirajte sesiju podrške ili joj se pridružite direktno sa MobileIron Core kontrolne table
  • Daljinski kontrolišite Android uređaj kojim upravljate
  • Šaljite poruke ćaskanja sa i na uređaj
  • Prenesite datoteke na uređaj ili ih primite sa uređaja
  • Upravljajte podešavanjima kao što su Microsoft Exchange nalozi na uređaju ili održavajte WiFi podešavanja
  • Pregledajte instalirane aplikacije i procese koji su u toku
  • Pribavite informacije o iskorišćenosti CPU i RAM, statusu baterije, prostoru za skladištenje i još mnogo toga.
Početak:

Integracija je dostupna putem funkcije [email protected] u okviru kontrolne table za MobileIron Core.

[email protected]