TeamViewer integracija za NinjaRMM

Korišćenjem TeamViewer integracije za NinjaRMM tehničari mogu da koriste izvorni TeamViewer plejer ili da pokrenu sesiju deljenja ekrana jednim klikom direktno sa konzole Ninja.

Razlozi za omogućavanje programa TeamViewer za NinjaRMM

!ninjaninja-screenshot!
Pogodnosti

Ninja RMM je jedna od najsnažnijih i najjednostavnijih za upotrebu alatki za daljinski nadzor i upravljanje na tržištu. Pruža vam sveobuhvatni pregled infrastrukture vaših klijenata (mreža, računarski oblak i krajnje tačke), tako da rano možete da otkrijete probleme. Korišćenje TeamViewer integracije vam zatim omogućava da rešite ove probleme u roku od nekoliko sekundi umesto nekoliko sati.

Funkcije
  • Automatski kreirajte TeamViewer korisnike, grupe i dozvole preslikanog uređaja transparentno sa konzole Ninja
  • Sinhronizujte korisnike, kontakte i klijente između oba naloga
  • Primajte obaveštenja za dolazeće izmene u TeamViewer povezivanjima i podešavanjima
  • Zaključajte TeamViewer podešavanja i prethodno definišite nivo kontrole pristupa, kao i lozinku, na osnovu klijenata ili pojedinačnih uređaja
  • i više od toga...
Aktivirajte TeamViewer integraciju u NinjaRMM

TeamViewer integracija za NinjaRMM je matična integracija unutar softvera. Da bi se ona omogućila, povežite se sa NinjaMSP.

Stupite u kontakt sa Ninja