Izveštavanje

Naš API (programski interfejs aplikacije) nudi mogućnost dobijanja pristupa izveštajima o vezi i informacijama o naplati TeamViewer naloga.

Upravljanje korisnicima
Pogodnosti

Izvezite sve svoje TeamViewer izveštaje o vezi da biste kreirali statistiku, da biste ih naplatili ili uvezli u druge aplikacije za njihovu dalju obradu.

Funkcije
  • Izvezite svoje TeamViewer izveštaje o vezi u CSV datoteku.
  • Izaberite koje kolone da izvezete.
  • Izvezite informacije o vezi automatski korišćenjem fleksibilnih metoda API (program interfejs aplikacije).
API (programski interfejs aplikacije) dokumentacija

Dokumentacija TeamViewer API pruža detaljan opis dostupnih metoda (uključujući primere za pozive metoda), kao i osnovne informacije o korišćenju API (programski interfejs aplikacije).

Možete preuzeti TeamViewer API dokumentaciju kao PDF u daljem tekstu.

Preuzimanje
Početak:

Ova integracija je raspoloživa za PowerShell i Python i može se prilagoditi Vašim potrebama.

Preuzimanje