Upravljanje korisnicima

Naša API (program interfejs aplikacije) za Upravljanje korisnikom nudi mogućnost upravljanja korisnicima u Vašem TeamViewer profilu kompanije.

Upravljanje korisnicima
Pogodnosti

Postavka TeamViewer-a za Vašu kompaniju je jednostavnija nego ikad. Kreirajte sve svoje TeamViewer korisnike kompanije jednim jednostavnim uvozom.

Funkcije
  • Uvezite akreditive korisnika iz CSV datoteke u Upravljanje korisnikom Vašeg TeamViewer profila kompanije.
  • Odaberite korisnička imena, lozinke, adrese e-pošte i dozvole za svakog korisnika.
  • Izmene postojećih korisničkih naloga se takođe mogu uvesti.
API (programski interfejs aplikacije) dokumentacija

Dokumentacija TeamViewer API pruža detaljan opis dostupnih metoda (uključujući primere za pozive metoda), kao i osnovne informacije o korišćenju API (programski interfejs aplikacije).

Možete preuzeti TeamViewer API dokumentaciju kao PDF u daljem tekstu.

Preuzimanje
Početak:

Ova integracija je raspoloživa za PowerShell i Python i može se prilagoditi Vašim potrebama.

Preuzimanje