TeamViewer

To sme my

Naša história

Spoločnosť TeamViewer, založená v roku 2005, sa zameriava na cloudové technológie umožňujúce on-line podporu a spoluprácu v reálnom čase po celom svete. Vzdialená podpora, vzdialený prístup a on-line spolupráca nie sú len trendové pojmy. Vyjadrujú pomoc pre ľudí, lepšiu integráciu technológií do každodenného života a vytváranie nových ideí.

Sme presvedčení, že ľudia dokážu spoločne vytvoriť úžasné veci a technológia by im to mala umožniť, nech sú kdekoľvek na svete. Mala by byť prostriedkom na podporu a posilnenie ľudských ideí a schopností riešiť problémy a prekonávať výzvy.

Ľudia spoločne využívajú technológie spoločnosti TeamViewer v miliardách prípadov, kde by vzdialenosť a čas boli prekážkou dosiahnutia sledovaných cieľov.

Softvér TeamViewer:

  • bol nainštalovaný vo viac ako 1,5 miliarde zariadení (každé zariadenie generuje jedinečné identifikačné číslo)
  • vzniká 750 000 nových ID každý deň;
  • má v každom momente viac než 20 miliónov zariadení on-line;
  • prihovára sa vám vaším jazykom – softvér a podpora sú dostupné vo viac než 30 jazykoch.

Tieto úžasné čísla sú dôvodom, prečo sa 90 % spoločností z rebríčka Fortune 500 spolieha na TeamViewer ako na riešenie, ktoré spája kolegov naprieč všetkými platformami a zariadeniami. Imaginácia našich používateľov – od najväčších spoločností, ktoré vnímajú TeamViewer ako „subjekt prinášajúci zásadnú zmenu“, až po jednotlivcov, ktorí vyjadrujú svoju náklonnosť a uznanie pre naše produkty v rozličných sociálnych sieťach bezprostredne potom, ako si stiahnu softvér – nás neustále inšpiruje, aby sme hľadali spôsoby, ako jedinečným spôsobom využiť naše technológie.

Nástrojmi ITbrain (integrovaná platforma na správu s funkciami vzdialeného monitorovania, sledovania hardvéru i softvéru a antimalvéru) a Monitis (cloudové riešenie na monitorovanie webových lokalít, serverov a aplikácií bez použitia agenta) spoločnosť TeamViewer rozšírila svoje portfólio o úspešné technológie, ktoré umožňujú pracovníkom v odvetví IT rýchlejšie spravovať infraštruktúru, spolupracovať a podporovať infraštruktúru aj používateľov po celom svete.

TeamViewer's rast O vedúcom postavení
1,5 miliardy ID TeamViewer

Inštalácia v zariadeniach po celom svete

Viac než 700 zamestnancov

Nemecko, USA, Austrália, Veľká Británia a Arménsko

Viac než 40 národností

Medzinárodný zamestnávateľ

Zastúpenie zamestnancov 40 % žien, 60 % mužov

Výnimočné v odvetví IT