Beskrivning av funktionerna i TeamViewer

Många plattformar

Plattformsoberoende anslutningar dator till dator, mobil till dator, dator till mobil, och även mobil till mobil med stöd för Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform och BlackBerry.

Maximal kompabilitet
UPPDATERING: TeamViewer 13

TeamViewer kör på det bredaste spektrumet för enheter och operativsystem som sträcker sig från helt nya system med senaste OS-versionen till äldre enheter och föråldrade operativsystem.

Ingen konfiguration

Starta och använd TeamViewer omgående. TeamViewer fungerar till och med bakom brandväggar och registrerar automatiskt proxykonfigurationer.

Lätt att förstå
UPPDATERING: TeamViewer 13

Ett fantastiskt användargränssnitt som är överskådligt, enkelt och snabbt att använda

Hög kapacitet
UPPDATERING: TeamViewer 13

Intelligent anslutningsinställning och routing, effektiv bandbreddsanvändning, snabba dataöverföringar, bildhastigheter på upp till 60 FPS under fjärrsessioner, maskinvaruacceleration och automatisk kvalitetsjustering säkerställer en optimerad användarupplevelse.

Hög säkerhet

TeamViewer använder RSA 2048 offentligt/privat nyckelutbyte, AES (256 bit) sessionskryptering från slutpunkt till slutpunkt, slumpvisa lösenord för engångsåtkomst, valfri tvåfaktorsautentisering och åtkomststyrning via betrodda enheter samt svart- och vitlistor.

Internationell

TeamViewer finns på över 30 språk och stöder internationella tangentbord, vilket gör det till en idealisk lösning för internationell användning.

Gratis för testning och privat bruk

Testa TeamViewer gratis utan att uppge några personuppgifter. Programvaran kan också användas gratis i hemmet för privat bruk.

Allmänna funktioner

Hantering av datorer och kontakter
UPPDATERING: TeamViewer 13

Arrangera, gruppera och dela dina datorer och kontakter efter behov. Få aviseringar om viktiga meddelanden. Se nyliga anslutningar och när kontakter är online för att kunna skicka meddelanden eller anslut direkt med ett enda klick.

Automatisk upptäckt

Upptäck kontakter och enheter i närheten automatiskt för att underlätta samarbete och interaktion ytterligare.

Integrerade övervakningskontroller

Genom att tilldela en enhet till ditt TeamViewer-konto skickar TeamViewer aviseringar om diskutrymme, Windows-uppdateringar, antivirusskydd och Windows-brandvägg.

Hantering av användare och enheter
UPPDATERING: TeamViewer 13

Lägg till användare och enheter till ditt företag (licens) och tilldela rättigheter. Dela grupper. Hantera enheter med policybaserade inställningar och visa viktig enhetsinformation, även när de är offline. Säkerställ säker åtkomstkontroll för att ansluta till enheter utan att behöva något lösenord.

Inställning av policyer

Skapa inställningspolicyer, distribuera dem och och driv igenom dem vid behov. Ändringar av inställningspolicyer tillämpas automatiskt till de tilldelade enheterna.

Kanalgrupper

Skapa separata kanalgrupper inom din licens och tilldela användare till dem för att garantera att specifika team alltid har åtkomst till kanalerna de behöver.

Chatt

Snabbmeddelandefunktionen innehåller gruppchattar, webbaserade chattar, offline-meddelandehantering, chatthistorik, beständiga chattgrupper, kundinitierad chatt från serviceärenden, full support för mobila enheter samt end-to-end-kryptering.

Filöverföring
UPPDATERING: TeamViewer 13

Dela filer oavsett storlek med överföringshastigheter upp till 200 MB/s med hjälp av bekväma metoder som filhanterare, snabbmenyer, dra-och-släpp och en filbox som kan länka till molnlagringsleverantörer.

Whiteboardtavla

Under fjärrstyrnings- eller mötessessioner kan en whiteboardtavla användas som har flera former, pennor och markeringar samt en pratbubbla.

Fjärruppspelning av ljud och video

Lyssna på musik eller systemljud och visa videor från fjärrdatorn under en anslutning.

VoIP med HD-ljudkvalitet

Voice over IP-överföring med imponerande klarhet genom HD-ljudkvalitet med automatisk brusreducering och ekoeliminering.

Sessionsinspelning
UPPDATERING: TeamViewer 13

Spela in fjärrstyrnings- eller mötessessioner (inklusive ljud, IP-adress för dubbning, video och webbkamerabilder) med enkel konvertering till AVI-videoformat. Sessionsinspelning kan även framtvingas.

Ultrahög definition – UHD

Genom intelligent skalning upprättar TeamViewer felfria anslutningar till UHD-skärmar för både fjärrstyrnings- och mötessessioner.

Support för terminalservrar

I en terminalservermiljö kan ett separat ID skapas för varje användare vilket möjliggör för dem alla att använda TeamViewer samtidigt och oberoende av varandra.

Massdistribution

Distribuera TeamViewer eller TeamViewer Host (tyst) till tusentals enheter på en gång via gruppolicy (GPO) i en Active Directory-domän. Du kan dessutom installera TeamViewer Host på dina Androida mobiler via Management Console.
Integrerad servicedisk
Hantera och spåra inkommande biljetter med TeamViewer servicecamp, den integrerade servicedisken. Förbättra svarstider genom att prioritera dina förfrågningar och identifiera frekventa service- eller supportfrågor.

Fjärrstyrning

Direktstyrning

Styr en fjärrdator eller en mobil Android- eller Windows 10 Mobile-enhet som om du var egentliga användaren och satt framför enheten.

Åtkomst när du vill

Installera TeamViewer som systemtjänst för att möjliggöra åtkomst till fjärrdatorer när du vill. Det är idealiskt för att få åtkomst till oövervakade enheter som fjärrservrar.

Från din webbläsare

Använd TeamViewer inifrån din webbläsare för att ge fjärrsupport eller för fjärråtkomst.

Flera anslutningar

Upprätta flera anslutningar samtidigt och använd flikar för att bekvämt växla mellan dem.

För din arbetsmiljö

TeamViewer stöder styrning av användarkonto (UAC), direkta LAN-anslutningar via TCP/IP och en kanal för sant virtuellt privatnätverk (VPN) – utöver ren skrivbordsdelning.

Linux-system utan GUI

Även om det inte finns något grafiskt användargränssnitt (GUI) eller någon skärm ansluten på Linux-fjärrdatorn kan du enkelt ansluta till Linux-textkonsol.

Wake-on-LAN

Väck din dator via en annan dator med hjälp av TeamViewer inom det lokala nätverket eller via en router.

Starta om fjärrdator

Starta om fjärrdatorn med automatisk återanslutning – även i felsäkert läge

Fjärruppdatera och -installera

Fjärruppdatera en installerad version av TeamViewer eller fjärrinstallera TeamViewer (fullversion eller Host) via TeamViewer QuickSupport.

Fjärrutskrift
UPPDATERING: TeamViewer 13

Skriv smidigt ut fullfärgsdokument från fjärrdatorn på din lokala skrivare. Lokalt installerade skrivare detekteras automatiskt av TeamViewer.

Synkrona urklipp

Kopiera och klistra in filer, bilder och text från en dator till en annan via urklipp.

Specialtangenter

Skicka enkelt speciella tangentkombinationer till fjärrenheten (t.ex. Ctrl+Alt+Del) även om du använder ett helt annat operativsystem, som på en mobil enhet.

Svart skärm

Gör fjärrdatorns skärm svart om du inte vill att någon ska kunna se på när du har åtkomst till en fjärrenhet.

Stöd för flera skärmar
UPPDATERING: TeamViewer 13

Navigera enkelt mellan flera skärmar. Visa flera fjärrskärmar samtidigt på din lokala skärm (t.ex. två fönster för två skärmar).

Spara anslutningsinställningar

Spara enskilda anslutningsinställningar för all framtida anslutning till samma datorer efter grupp, kontakt eller dator.

Servicekö
UPPDATERING: TeamViewer 13

Alla servicefall samlas i en servicekö och identifieras baserat på en sessionskod som sedan kan prioriteras, organiseras och automatiskt tilldelas inom ditt team. Meddelanden säkerställer att du aldrig missar ett servicefall.

Arbeta tillsammans

Bjud in valfri partner eller expert till den aktuella fjärrstyrningssessionen och lös problem tillsammans. Det går även att ändra riktningen genom att ändra åt vilket håll åtkomsten är riktad under pågående session.

Omfattande rapporter

Inbyggda rapportfunktioner loggar inkommande och utgående anslutningar för att veta vem som gjorde vad, när och under hur lång tid. Detta kan användas som underlag för exakt fakturering. Dra även nytta av möjligheten till sessionskommentering och feedbackformulär för kunderna.

Anslut till mobila enheter
UPPDATERING: TeamViewer 13

Som tillval kan du lägga till stöd för mobila enheter att ansluta till Android och Windows 10 med fjärrstyrning i realtid och åtkomst även när enheten inte används och anslut till iOS-enheter med skärmdelning i realtid. Se installerade appar och pågående processer, push- och pullinställningar och visa viktig enhetsmetrik.

Möten/presentationer

Schemaläggning

Planera, organisera och skicka inbjudningar till dina möten. Boka dina onlinemöten direkt i din Outlook-kalender med den integrerade TeamViewer-knappen.

Rättighetshantering

Rättighetshantering gör det möjligt att skilja mellan presentatör, organisatör och deltagare. Olika presentatörer kan utses och bytas under mötets gång.

Effektiv kommunikation

Kommunicera interaktivt och effektivt via chatt, VoIP, video och telefonkonferens. Ställ in interaktionsnivån individuellt för deltagarna.

Åtkomstskontroll

Starta möten utan deltagare för att vara så väl förberedd som möjligt. Använd låset för att få extra kontroll över de inbjudna deltagarnas åtkomst.

Dela skärm med partner

Dela din skärm när du vill eller välj att dela fönstret för ett specifikt program. Gör chattar eller videosamtal till hela presentationer genom att dela din skärm när du vill.

Videosamtal

Se och prata med flera deltagare samtidigt i samma samtal och dela din skärm när du vill.

Ett klick

Möten, videosamtal, chattar och telefonkonferenser kan startas med ett klick, enkelt och spontant.

Moduler

Ingen installation

QuickSupport (fjärrsupport) och QuickJoin (deltagande i möten) kan användas utan installation, så det krävs ingen administratörsbehörighet.

Oövervakad åtkomst
UPPDATERING: TeamViewer 13

Installera TeamViewer Host för att aktivera permanent tillgång till datorer/servrar utan användare, eller åtkomst till Android-enheter som smartphones, kassaenheter eller publika displayer med hjälp av TeamViewer Host för Android med Eco Mode för effektiv batteri- och dataanvändning.

Anpassade moduler

Skapa moduler för QuickSupport, QuickJoin och Host som är utformade enligt ditt företagsidentitet, konfigurerade enligt dina önskemål och alltid tillgängliga för kunderna.

SOS-knapp

Placera en ikon med ditt företagsnamn på kundens skrivbord så är det väldigt enkelt för kunderna att snabbt få support.

Integrations-

API

Använd ett API för att integrera TeamViewer i dina applikationer (t.ex. helpdesk eller CRM). Lägg till funktioner som tillgång till datorer och kontakter, rapporter, användarhantering, policydistribution och sessionsadministration.

Skärmdelnings-SDK för iOS/Android

Integrera TeamViewer i dina mobilappar med skärmdelnings-SDK för iOS/Android. Hjälp dina appanvändare och felsök deras problem.

Chatta från din webbmiljö

Lägg till fullständiga, webbläsarbaserade chattmöjligheter till interna webbverktyg som CRM eller supportlösningar med hjälp av TeamViewers chatt-widget.

Servicesdisk integration
Tydlig fokusering
Oberoende av vilken förfrågan, kan du fokusera dig på ditt biljettinnehåll. Ointressant information bleknar ut automatiskt. Relevanta textpassager i biljettkonversation kan understrykas.
E-post kundintegrering
Gör Outlook eller Gmail till en servicedisk. Svara på inkommande biljetter direkt från din e-post applikation med användning av full servicedisk funktion. Det finns inget behov att manuellt bibehålla två system.
Flerskiktigt stöd
Anslut dig direkt till dina kunder från din stödbiljett. Ge stöd via chat eller starta en fjärrstyrningssession. Det fungerar även när kunden inte har TeamViewer installerad.
Frågor
Strukturera din inbox genom att sortera biljetterna efter frågor. Öppna en fråga listar även alla frågerelaterade biljetter. Kvantifiera och mät frekventa frågor eller aktuellt relevanta stödfrågor och använd dem för att ge snabb service.
Kollisionsavläsning
Se om en biljett i din inbox just nu besvaras av en kollega. Med kollisionsavläsning, är det enkelt att förbättra svarstiderna och undvika dubbla utgående svar på en fråga.
Massåtgärder
Uppdatera ett stort nummer biljetter omedelbart. Prioritera, sortera, svara på och stäng biljetter med en enda åtgärd och definiera för vilka biljetter du vill använda massåtgärder.
Citering
Tar med citeringar från ett tidigare biljett i ditt aktuella kundsvar. När du växlar fram och tillbaka mellan biljetterna, förblir den tidigare redigerade texten i din aktuella biljett och ka behandlas och skickas ut.