TeamViewer – Podrobný prehľad funkcií

Viaceré platformy

Medziplatformové pripojenie z PC na PC, z mobilu na PC, z PC na mobil a dokonca z mobilu na mobil, ktoré podporuje Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform a BlackBerry.

Maximálna kompatibilita
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Aplikácia TeamViewer pracuje na najširšom spektre zariadení a operačných systémov od najmodernejších systémov s najnovším OS až po najstaršie zariadenia a operačné systémy.

Nevyžaduje sa konfigurácia

Spustite softvér TeamViewer a môžete ho okamžite používať. TeamViewer funguje aj za bránami firewall a automaticky deteguje nastavenia servera proxy.

Ľahko pochopiteľný
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Využívajte najnovšie používateľské rozhranie s jasným usporiadaním, ktoré umožňuje jednoduché, dotykové a rýchle ovládanie.

Vysoký výkon
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Inteligentné nastavenie a smerovanie pripojení, efektívne využívanie šírky pásma, rýchly prenos dát, frekvencia snímok vzdialenej relácie až 60 fps, zrýchlenie hardvéru a automatické úpravy kvality optimalizujú skúsenosť používateľa.

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.

Medzinárodný dosah

Softvér TeamViewer je dostupný vo viac než 30 jazykoch s podporou medzinárodných klávesníc, vďaka čomu je ideálnym riešením v medzinárodnom použitím.

Bezplatný na otestovanie a osobné používanie

Softvér TeamViewer si môžete otestovať bezplatne a nemusíte ani poskytovať žiadne osobné údaje. Softvér je takisto k dispozícii zdarma na osobné používanie.

Všeobecné funkcie

Správa počítačov a kontaktov
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Zoraďujte, zoskupujte a zdieľajte svoje počítače a kontakty podľa potreby. Prijímajte výstrahy pre dôležité oznámenia. Pozrite si nedávne pripojenia a kedy sú kontakty online, aby ste mohli iba jedným kliknutím poslať správy alebo sa okamžite pripojiť.

Automatické zisťovanie

Automaticky zistite prítomnosť kontaktov a zariadení v okolí, čo uľahčuje spoluprácu a interakciu.

Integrované monitorovacie kontroly

Po priradení zariadenia ku kontu TeamViewer vám bude softvér TeamViewer zasielať upozornenia týkajúce sa priestoru na disku, aktualizácií systému Windows, antivírusovej ochrany a brány firewall systému Windows.

Správa používateľov a zariadení
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Pridávajte používateľov a zariadenia k svojej spoločnosti (licencii) a prideľujte práva. Zdieľajte skupiny. Spravujte zariadenia s nastaveniami podľa vašej politiky a zobrazujte základné informácie o zariadeniach, aj keď sú offline. Aktivujte riadenie bezpečného prístupu a pripojte sa k zariadeniam bez potreby hesla.

Stratégie nastavení

Vytvárajte stratégie nastavení, distribuujte ich a podľa potreby presadzujte. Všetky zmeny zásad nastavení sa automaticky použijú na priradené zariadenia.

Skupiny pre kanály

Vytvorte samostatné skupiny pre kanály v rámci svojej licencie a priraďte k nim používateľov – špecifické tímy tak budú mať vždy prístup k potrebným kanálom.

Konverzácia

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.

Prenos súborov
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Vytvárajte spoločný prístup k súborom s prenosovou rýchlosťou až 200 MB/s prostredníctvom praktických metód, ako sú správca súborov, kontextové ponuky, presun súborov myšou a súborová schránka, ktoré je možné prepojiť s poskytovateľmi cloudových úložných služieb.
Tabuľa
Počas relácií vzdialeného ovládania alebo schôdzok môžete používať tabuľu, ktorá ponúka rozličné tvary, perá, označovače a textové bubliny.

Vzdialený zvuk a obraz

Počas pripojenia môžete počúvať hudbu alebo zvuky systému alebo sledovať videá zo vzdialeného počítača.

Internetové telefonovanie (VoIP) vo vysokom rozlíšení

Užívajte si čistotu zvuku vo vysokom rozlíšení s automatickým znížením hluku a potlačením ozveny pri hlasových prenosoch prostredníctvom protokolu IP.

Nahrávanie relácií
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Zaznamenávajte relácie vzdialeného prístupu alebo stretnutí (vrátane zvuku, hlasu cez internet, videa a obrazov webovej kamery) jednoduchou konverziou na formát videa AVI. Záznam relácie môže byť aj vynútený.

Ultra vysoké rozlíšenie

Prostredníctvom technológie inteligentného škálovania poskytuje softvér TeamViewer dokonalé prepojenie s monitormi UHD pri reláciách vzdialeného ovládania aj schôdzkach.

Podpora terminálových serverov

V prostredí terminálových serverov sa pre každého používateľa voliteľne vygeneruje osobitné ID, ktoré im všetkým umožňuje používať softvér TeamViewer súčasne, avšak nezávisle.

Dávková inštalácia

Nainštalujte TeamViewer alebo TeamViewer Host (na pozadí) do tisícov zariadení súčasne cez skupinovú politiku (GPO) v doméne Active Directory. Nasaďte TeamViewer Host do svojej skupiny mobilov so systémom Android cez konzolu správy Management Console.
Integrovaná služba podpory
Spravujte a sledujte prichádzajúce oznámenia pomocou služby TeamViewer servicecamp, integrovanej služby podpory. Znížte reakčné časy stanovením priorít pre vaše požiadavky a identifikovaním častých tém týkajúcich sa servisu alebo podpory.

Vzdialené ovládanie

Priame ovládanie

Ovládajte vzdialený počítač alebo zariadenie so systémom Android alebo Windows 10 Mobile, akoby ste boli jeho primárnym používateľom a boli priamo pri ňom.

Neobmedzený prístup

Nainštalujte softvér TeamViewer ako systémovú službu, a umožnite tak neobmedzený prístup k danému vzdialenému zariadeniu – ideálne riešenie prístupu k zariadeniam v bezobslužnom režime, napr. k serverom.

Priamo z prehliadača

Používajte softvér TeamViewer na poskytovanie vzdialenej podpory alebo na vzdialený prístup priamo z webového prehliadača.

Viacero pripojení

Otvorte súčasne viacero pripojení a presúvajte sa medzi nimi použitím praktických kariet.

Pre vaše pracovné prostredie

Softvér TeamViewer podporuje – okrem štandardného zdieľania pracovnej plochy – aj kontrolu používateľských kont (UAC), priame pripojenia LAN použitím protokolu TCP/IP a skutočný kanál virtuálnej privátnej siete (VPN).

Systémy Linux bez GUI

Ak na vzdialenom počítači so systémom Linux nie je k dispozícii grafické používateľské rozhranie (GUI) alebo k nemu nie je pripojený monitor, môžete sa jednoducho pripojiť použitím textovej konzoly Linux.

Zapnutie na diaľku Wake-on-LAN

Zapnite (prebuďte) počítač použitím iného počítača so softvérom TeamViewer pripojeného k rovnakej lokálnej sieti alebo k rovnakému smerovaču.

Reštartovanie vzdialeného počítača

Reštartujte vzdialený počítač s následným automatickým opätovným pripojením, a to dokonca aj v núdzovom režime.

Aktualizácia alebo inštalácia na diaľku

Vykonajte vzdialenú aktualizáciu nainštalovanej verzie TeamViewer či dokonca vzdialene nainštalujte softvér TeamViewer (úplnú verziu alebo modul Host) prostredníctvom modulu TeamViewer QuickSupport.

Vzdialená tlač
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Pohodlne tlačte plnofarebné dokumenty zo vzdialeného počítača na svojej lokálnej tlačiarni. Aplikácia TeamViewer automaticky rozpozná lokálne nainštalované tlačiarne.

Synchronizovaná schránka

Kopírujte a vkladajte súbory, obrázky a text z jedného počítača do druhého použitím schránky.

Špeciálne tlačidlá

Jednoducho odošlite kombináciu špeciálnych tlačidiel do vzdialeného počítača (napr. Ctrl + Alt + Del), dokonca aj keď používate úplne iný operačný systém, ako napr. na mobilnom zariadení.

Čierna obrazovka

Stmavte obrazovku vzdialeného počítača, ak nechcete, aby vás pri prístupe k vzdialenému zariadeniu sledovali neželaní diváci.

Podpora viacerých monitorov
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Využívajte jednoduché prechádzanie medzi viacerými monitormi. Zobrazte si súčasne viacero vzdialených obrazoviek na lokálnych obrazovkách (napr. dve okná pre dva monitory).

Uloženie nastavení pripojenia

Uložte si nastavenia jednotlivých pripojení na budúce pripojenia k rovnakým počítačom podľa skupiny, kontaktov alebo počítačov.

Servisný front
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Všetky servisné prípady sa zozbierajú do servisného frontu a identifikujú sa na základe kódu relácie, následne sa môžu usporiadať podľa priority, organizovať a automaticky priraďovať v rámci tímu. Upozornenia zaistia, že nikdy nezabudnete na žiadny servisný prípad.

Spolupráca

Pozvite do aktuálnej relácie vzdialeného ovládania partnera alebo experta a riešte problémy spoločne. Počas prebiehajúcej relácie takisto môžete zmeniť smer zobrazovania.

Vytváranie podrobných správ

Zabudované funkcie hlásení zaznamenávajú prichádzajúce a odchádzajúce pripojenia, aby ste vedeli, čo, kto a kedy urobil a ako dlho to trvalo. Môže to poslúžiť ako východisko pre presnú fakturáciu. Môžete využívať aj možnosti komentovania relácie a formuláre na odozvu od zákazníkov.

Pripojenie k mobilným zariadeniam
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Voliteľne pridávajte podporu mobilných zariadení, aby ste sa pripojili k systémom Android a Windows 10 Mobile so vzdialenou kontrolou v reálnom čase a bezobslužným prístupom a k zariadeniam so systémom iOS so zdieľaním obrazovky v reálnom čase. Pozrite si nainštalované aplikácie a spustené procesy, nastavenia tlačenia a ťahania a zobrazujte dôležitú metriku zariadení.

Schôdzky/prezentácie

Plánovanie

Plánujte, organizujte a zasielajte pozvánky na schôdzky. Plánujte on-line schôdzky priamo v kalendári v aplikácii Outlook vďaka integrovanému tlačidlu TeamViewer.

Správa oprávnení

Správa oprávnení umožňuje rozlišovať medzi organizátorom, prezentujúcim a účastníkmi. Počas schôdzky je možné určiť a meniť rozličných prezentujúcich.

Efektívna komunikácia

Komunikujte interaktívne a efektívne prostredníctvom konverzácií, VoIP, video a telefonických konferencií. Jednotlivo môžete nastaviť úroveň interakcie medzi účastníkmi.

Kontrola prístupu

Začnite schôdzky bez účastníkov, aby ste sa mohli optimálne pripraviť. Použitím funkcie zámky môžete uplatniť ďalšiu kontrolu prístupu pozvaných účastníkov.

Zdieľanie obrazovky

Zdieľajte celú obrazovku alebo len určité okno vybratej aplikácie. Zdieľaním svojej obrazovky v ľubovoľnej chvíli môžete zmeniť konverzácie alebo video hovory na plnohodnotné prezentácie.

Video hovory

Sledujte niekoľko účastníkov a komunikujte s nimi počas jediného hovoru a kedykoľvek s nimi zdieľajte svoju obrazovku.

Jediné kliknutie

Schôdzky, video hovory, konverzácie a telefonické konferencie môžete spustiť jediným kliknutím – jednoducho a okamžite.

Moduly

Nie je potrebná inštalácia

Moduly QuickSupport (vzdialená podpora) a QuickJoin (účasť na schôdzkach) je možné používať bez inštalácie, takže nie sú potrebné žiadne oprávnenia správcu.

Prístup v bezobslužnom režime
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 13

Nainštalujte si modul TeamViewer Host, aby ste získali trvalý bezobslužný prístup k počítačom/serverom alebo k zariadeniam so systémom Android, ako sú smartfóny, pokladničné terminály alebo displeje na verejných priestranstvách použitím modulu TeamViewer Host pre Android s režimom Eco na efektívne využívanie batérie a dát.

Prispôsobené moduly

Vytvorte si vlastné moduly QuickSupport, QuickJoin a Host, ktoré zodpovedajú korporátnej identite vašej spoločnosti, sú konfigurované podľa vašich špecifických potrieb a sú vždy dostupné pre vašich zákazníkov.

Tlačidlo SOS

Umiestnite ikonu s názvom svojej spoločnosti alebo jednoduchú výzvu o pomoc priamo na pracovnú plochu zákazníkov, aby mohli veľmi jednoducho požiadať o podporu.

Integrácie

Rozhrania API

Prostredníctvom rozhraní API môžete integrovať TeamViewer do svojich aplikácií (napr. helpdesk alebo CRM). Pridajte funkcie ako napríklad prístup k počítačom a kontaktom, vytváranie hlásení, správa používateľov, realizácia politiky a správa relácií.

Rozhranie SDK Screen sharing pre iOS/Android

Integrujte funkcie TeamViewer do svojich mobilných aplikácií použitím SDK Screen sharing pre iOS/Android. Pomáhajte používateľom aplikácií a riešte ich problémy.

Konverzácie z vášho webového prostredia

Plnohodnotné funkcie konverzácie prostredníctvom webového rozhrania je možné pridať do interných webových nástrojov, ako napríklad CRM alebo technická podpora helpdesk, použitím integrovanej konverzačnej miniaplikácie TeamViewer.

Služba podpory

integrácia

Jasné zameranie

Bez ohľadu na druh požiadavky ste schopní sústrediť sa na obsah oznámenia. Intenzita zobrazenia irelevantných informácií sa automaticky zníži. Relevantné časti textu v oznámeniach sa dajú zvýrazniť.

Integrácia e-mailového klienta

Zmeňte Outlook alebo Gmail na službu podpory. Odpovedajte na prichádzajúce oznámenia priamo z vašej e-mailovej aplikácie pomocou funkcií služby podpory. Nemusíte manuálne spravovať dva systémy.

Viacvrstvová podpora

Pripojte sa k vášmu zákazníkovi priamo z oznámenia o požiadavke na podporu. Poskytujte podporu prostredníctvom konverzácie online alebo spustite reláciu vzdialeného ovládania. Je to možné aj v prípade, že zákazník nemá nainštalovanú aplikáciu TeamViewer.

Témy

Usporiadajte svoj priečinok s doručenou poštou zoradením oznámení podľa témy. Otvorením témy sa zobrazí zoznam so všetkými oznámeniami súvisiacimi s témou. Jednoduchým spôsobom kvantifikujte a identifikujte často kladené otázky alebo aktuálne relevantné problémy týkajúce sa podpory a použite ich na poskytnutie rýchlej podpory.

Detekcia kolízií

Zistite, či oznámenie vo vašej doručenej pošte už nerieši váš kolega. Pomocou detekcie kolízií jednoduchým spôsobom skrátite reakčné časy a predídete následným zdvojeným odpovediam na požiadavku.

Hromadné úkony

Aktualizujte súčasne veľký počet oznámení. Jedným úkonom môžete stanoviť poradie, triediť, odpovedať a uzatvoriť oznámenia a zadefinovať, pre ktoré oznámenia chcete hromadné úkony použiť.

Citácia

Vložte citácie z predchádzajúcich oznámení do aktuálnej odpovede zákazníkovi. Prepínaním medzi oznámeniami zostane predtým editovaný text v aktuálnom oznámení a môžete ho spracovať a odoslať.