TeamViewer – Podrobný prehľad funkcií

Viaceré platformy
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Medziplatformové pripojenie z PC na PC, z mobilu na PC, z PC na mobil a dokonca z mobilu na mobil, ktoré podporuje Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform a BlackBerry.

Maximálna kompatibilita

Softvér TeamViewer je možné spustiť v širokom spektre operačných systémov od najnovších až po tie staršie.

Nevyžaduje sa konfigurácia

Spustite softvér TeamViewer a môžete ho okamžite používať. TeamViewer funguje aj za bránami firewall a automaticky deteguje nastavenia servera proxy.

Ľahko pochopiteľný
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Využívajte najnovšie používateľské rozhranie s jasným usporiadaním, ktoré umožňuje jednoduché, dotykové a rýchle ovládanie.

Vysoký výkon
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Inteligentné nastavenie pripojenia a smerovanie, efektívne využitie šírky pásma, rýchly prenos dát, frekvencia snímok vzdialenej relácie až 60 fps a automatická úprava kvality zabezpečujú používateľovi optimálne podmienky.

Vysoká bezpečnosť
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.

Medzinárodný dosah

Softvér TeamViewer je dostupný vo viac než 30 jazykoch s podporou medzinárodných klávesníc, vďaka čomu je ideálnym riešením v medzinárodnom použitím.

Bezplatný na otestovanie a osobné používanie

Softvér TeamViewer si môžete otestovať bezplatne a nemusíte ani poskytovať žiadne osobné údaje. Softvér je takisto k dispozícii zdarma na osobné používanie.

Všeobecné funkcie

Správa počítačov a kontaktov

Usporiadajte, zoskupte a zdieľajte počítače a kontakty podľa potreby. Dostávajte okamžité upozornenia na dôležité udalosti a pozrite si, ktoré kontakty sú on-line, aby ste im mohli zaslať okamžité správy alebo sa k nim pripojiť jediným kliknutím.

Automatické zisťovanie

Automaticky zistite prítomnosť kontaktov a zariadení v okolí, čo uľahčuje spoluprácu a interakciu.

Integrované monitorovacie kontroly

Po priradení zariadenia ku kontu TeamViewer vám bude softvér TeamViewer zasielať upozornenia týkajúce sa priestoru na disku, aktualizácií systému Windows, antivírusovej ochrany a brány firewall systému Windows.

Správa používateľov a zariadení
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Pridávajte používateľov a zariadenia do spoločnosti (licencie) a prideľte im oprávnenia. Vytvorte spoločné skupiny. Spravujte zariadenia podľa nastavení na základe stratégií, aj keď sú off-line, alebo povoľte zabezpečené riadenie prístupu umožňujúce pripojenie k zariadeniam bez potreby zadania hesla.

Stratégie nastavení

Vytvárajte stratégie nastavení, distribuujte ich a podľa potreby presadzujte. Všetky zmeny zásad nastavení sa automaticky použijú na priradené zariadenia.

Skupiny pre kanály

Vytvorte samostatné skupiny pre kanály v rámci svojej licencie a priraďte k nim používateľov – špecifické tímy tak budú mať vždy prístup k potrebným kanálom.

Konverzácia
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.

Prenos súborov
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Vytvárajte spoločný prístup k súborom s prenosovou rýchlosťou až 200 MB/s prostredníctvom praktických metód, ako sú správca súborov, kontextové ponuky, presun súborov myšou a súborová schránka, ktoré je možné prepojiť s poskytovateľmi cloudových úložných služieb.
Tabuľa
Počas relácií vzdialeného ovládania alebo schôdzok môžete používať tabuľu, ktorá ponúka rozličné tvary, perá, označovače a textové bubliny.

Vzdialený zvuk a obraz

Počas pripojenia môžete počúvať hudbu alebo zvuky systému alebo sledovať videá zo vzdialeného počítača.

Internetové telefonovanie (VoIP) vo vysokom rozlíšení

Užívajte si čistotu zvuku vo vysokom rozlíšení s automatickým znížením hluku a potlačením ozveny pri hlasových prenosoch prostredníctvom protokolu IP.

Nahrávanie relácií

Nahrávajte si relácie vzdialeného ovládania alebo schôdzky (vrátane zvuku, protokolu VoIP, videa a snímok z webovej kamery) a jednoducho ich prevádzajte do obrazového formátu AVI.

Ultra vysoké rozlíšenie

Prostredníctvom technológie inteligentného škálovania poskytuje softvér TeamViewer dokonalé prepojenie s monitormi UHD pri reláciách vzdialeného ovládania aj schôdzkach.

Podpora terminálových serverov

V prostredí terminálových serverov sa pre každého používateľa voliteľne vygeneruje osobitné ID, ktoré im všetkým umožňuje používať softvér TeamViewer súčasne, avšak nezávisle.

Dávková inštalácia
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Nainštalujte TeamViewer alebo TeamViewer Host (na pozadí) do tisícov zariadení súčasne cez skupinovú politiku (GPO) v doméne Active Directory. Nasaďte TeamViewer Host do svojej skupiny mobilov so systémom Android cez konzolu správy Management Console.

Vzdialené ovládanie

Priame ovládanie

Ovládajte vzdialený počítač alebo zariadenie so systémom Android alebo Windows 10 Mobile, akoby ste boli jeho primárnym používateľom a boli priamo pri ňom.

Neobmedzený prístup

Nainštalujte softvér TeamViewer ako systémovú službu, a umožnite tak neobmedzený prístup k danému vzdialenému zariadeniu – ideálne riešenie prístupu k zariadeniam v bezobslužnom režime, napr. k serverom.

Priamo z prehliadača

Používajte softvér TeamViewer na poskytovanie vzdialenej podpory alebo na vzdialený prístup priamo z webového prehliadača.

Viacero pripojení

Otvorte súčasne viacero pripojení a presúvajte sa medzi nimi použitím praktických kariet.

Pre vaše pracovné prostredie

Softvér TeamViewer podporuje – okrem štandardného zdieľania pracovnej plochy – aj kontrolu používateľských kont (UAC), priame pripojenia LAN použitím protokolu TCP/IP a skutočný kanál virtuálnej privátnej siete (VPN).

Systémy Linux bez GUI

Ak na vzdialenom počítači so systémom Linux nie je k dispozícii grafické používateľské rozhranie (GUI) alebo k nemu nie je pripojený monitor, môžete sa jednoducho pripojiť použitím textovej konzoly Linux.

Zapnutie na diaľku Wake-on-LAN

Zapnite (prebuďte) počítač použitím iného počítača so softvérom TeamViewer pripojeného k rovnakej lokálnej sieti alebo k rovnakému smerovaču.

Reštartovanie vzdialeného počítača

Reštartujte vzdialený počítač s následným automatickým opätovným pripojením, a to dokonca aj v núdzovom režime.

Aktualizácia alebo inštalácia na diaľku

Vykonajte vzdialenú aktualizáciu nainštalovanej verzie TeamViewer či dokonca vzdialene nainštalujte softvér TeamViewer (úplnú verziu alebo modul Host) prostredníctvom modulu TeamViewer QuickSupport.

Vzdialená tlač

Tlačte dokumenty zo vzdialeného počítača pohodlne na lokálnej tlačiarni. Softvér TeamViewer automaticky deteguje tlačiarne nainštalované lokálne.

Synchronizovaná schránka

Kopírujte a vkladajte súbory, obrázky a text z jedného počítača do druhého použitím schránky.

Špeciálne tlačidlá

Jednoducho odošlite kombináciu špeciálnych tlačidiel do vzdialeného počítača (napr. Ctrl + Alt + Del), dokonca aj keď používate úplne iný operačný systém, ako napr. na mobilnom zariadení.

Čierna obrazovka

Stmavte obrazovku vzdialeného počítača, ak nechcete, aby vás pri prístupe k vzdialenému zariadeniu sledovali neželaní diváci.

Podpora viacerých monitorov

Využívajte jednoduché prechádzanie medzi viacerými monitormi. Zobrazte si súčasne viacero vzdialených obrazoviek na lokálnych obrazovkách (napr. dve okná pre dva monitory).

Uloženie nastavení pripojenia

Uložte si nastavenia jednotlivých pripojení na budúce pripojenia k rovnakým počítačom podľa skupiny, kontaktov alebo počítačov.

Servisný front
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Všetky servisné prípady sú zhromaždené v servisnom rade, identifikujú sa podľa kódu relácie a môžu sa potom uprednostňovať a organizovať v rámci vášho tímu. Oznámenia sa postarajú o to, aby ste nikdy nevynechali servisný prípad.

Spolupráca

Pozvite do aktuálnej relácie vzdialeného ovládania partnera alebo experta a riešte problémy spoločne. Počas prebiehajúcej relácie takisto môžete zmeniť smer zobrazovania.

Vytváranie podrobných správ
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Zabudované funkcie hlásení zaznamenávajú prichádzajúce a odchádzajúce pripojenia, aby ste vedeli, čo, kto a kedy urobil a ako dlho to trvalo. Môže to poslúžiť ako východisko pre presnú fakturáciu. Môžete využívať aj možnosti komentovania relácie a formuláre na odozvu od zákazníkov.

Pripojenie k mobilným zariadeniam

Vzdialene sa pripojte k zariadeniam so systémom Android, Windows 10 Mobile (s možnosťou vzdialeného ovládania v reálnom čase a prístupu v bezobslužnom režime) a iOS a pozrite si nainštalované aplikácie a spustené procesy, odosielajte a vyžadujte nastavenia a sledujte dôležité informácie o zariadení.

Schôdzky/prezentácie

Plánovanie

Plánujte, organizujte a zasielajte pozvánky na schôdzky. Plánujte on-line schôdzky priamo v kalendári v aplikácii Outlook vďaka integrovanému tlačidlu TeamViewer.

Správa oprávnení

Správa oprávnení umožňuje rozlišovať medzi organizátorom, prezentujúcim a účastníkmi. Počas schôdzky je možné určiť a meniť rozličných prezentujúcich.

Efektívna komunikácia

Komunikujte interaktívne a efektívne prostredníctvom konverzácií, VoIP, video a telefonických konferencií. Jednotlivo môžete nastaviť úroveň interakcie medzi účastníkmi.

Kontrola prístupu

Začnite schôdzky bez účastníkov, aby ste sa mohli optimálne pripraviť. Použitím funkcie zámky môžete uplatniť ďalšiu kontrolu prístupu pozvaných účastníkov.

Zdieľanie obrazovky

Zdieľajte celú obrazovku alebo len určité okno vybratej aplikácie. Zdieľaním svojej obrazovky v ľubovoľnej chvíli môžete zmeniť konverzácie alebo video hovory na plnohodnotné prezentácie.

Video hovory

Sledujte niekoľko účastníkov a komunikujte s nimi počas jediného hovoru a kedykoľvek s nimi zdieľajte svoju obrazovku.

Jediné kliknutie

Schôdzky, video hovory, konverzácie a telefonické konferencie môžete spustiť jediným kliknutím – jednoducho a okamžite.

Moduly

Nie je potrebná inštalácia

Moduly QuickSupport (vzdialená podpora) a QuickJoin (účasť na schôdzkach) je možné používať bez inštalácie, takže nie sú potrebné žiadne oprávnenia správcu.

Prístup v bezobslužnom režime

Inštalácia modulu TeamViewer Host umožňuje trvalý prístup k počítačom/serverom v bezobslužnom režime alebo prístup k zariadeniam so systémom Android, napr. inteligentným telefónom, predajným terminálom alebo verejným informačným tabuliam, použitím modulu TeamViewer Host pre Android.

Prispôsobené moduly

Vytvorte si vlastné moduly QuickSupport, QuickJoin a Host, ktoré zodpovedajú korporátnej identite vašej spoločnosti, sú konfigurované podľa vašich špecifických potrieb a sú vždy dostupné pre vašich zákazníkov.

Tlačidlo SOS

Umiestnite ikonu s názvom svojej spoločnosti alebo jednoduchú výzvu o pomoc priamo na pracovnú plochu zákazníkov, aby mohli veľmi jednoducho požiadať o podporu.

Integrácie

Rozhrania API
AKTUALIZÁCIA: TeamViewer 12

Prostredníctvom rozhraní API môžete integrovať TeamViewer do svojich aplikácií (napr. helpdesk alebo CRM). Pridajte funkcie ako napríklad prístup k počítačom a kontaktom, vytváranie hlásení, správa používateľov, realizácia politiky a správa relácií.

Rozhranie SDK Screen sharing pre iOS/Android

Integrujte funkcie TeamViewer do svojich mobilných aplikácií použitím SDK Screen sharing pre iOS/Android. Pomáhajte používateľom aplikácií a riešte ich problémy.

Konverzácie z vášho webového prostredia

Plnohodnotné funkcie konverzácie prostredníctvom webového rozhrania je možné pridať do interných webových nástrojov, ako napríklad CRM alebo technická podpora helpdesk, použitím integrovanej konverzačnej miniaplikácie TeamViewer.