Integrácia TeamViewer pre IBM MaaS360

Integrácia TeamViewer pre IBM MaaS360 umožňuje zdieľanie obrazovky a vzdialenú podporu z MaaS360 Cloudu pre stolové aj mobilné zariadenia s operačným systémom Android, iOS a Windows.

Dôvody, prečo povoliť TeamViewer pre IBM MaaS360

TeamViewer aktivovaný na IBM MaaS360
Výhody

Získate úplný prístup ku všetkým podporovaným stolovým aj mobilným zariadeniam s operačným systémom Android, iOS alebo Windows a môžete pomocou vzdialeného ovládania urýchliť riešenie problémov. Vzdialená podpora je dokonalejšia vďaka optimalizácii komunikácie medzi používateľmi a pracovníkmi IT podpory, ktorí potom môžu lepšie a včas poskytovať účinnú pomoc. Požívatelia tak nemusia problémy obšírne opisovať a pracovníci podpory zase nemusia problémy identifikovať naslepo.

Funkcie
  • Reláciu podpory môžete vytvoriť a pripojiť sa rovno z MaaS360 Cloudu
  • Vzdialene môžete ovládať spravované stolové či mobilné zariadenie s operačným systémom Android alebo Windows (iOS bez zdieľania obrazovky)
  • Môžete zo zariadenia a na zariadenie posielať chatové správy
  • Prenášať na zariadenie súbory alebo ich zo zariadenia prijímať
  • Môžete na zariadenie poslať nastavenia ako účty Microsoft Exchange alebo spravovať nastavenia WiFi
  • Zobraziť si nainštalované aplikácie a prebiehajúce procesy
  • Rýchlo získať informácie, napríklad o využití CPU a RAM, stave batérie, úložnom priestore
  • a mnoho ďalšieho...
Aktivujte si integráciu TeamViewer v IBM MaaS360

Ak si chcete aktivovať integráciu TeamViewer pre IBM MaaS360, obráťte sa na pracovníkov podpory IBM. Viac o procese sa dozviete v komunite IBM MaaS360 Wiki.

Prejdite do komunity IBM MaaS360 Wiki