Integrujte TeamViewer do ServiceNow

Integrácia TeamViewer pre ServiceNow umožňuje okamžitú vzdialenú podporu priamo z inštancie ServiceNow.

Dôvody na integrovanie TeamViewer do ServiceNow

Výhody

Aplikácia TeamViewer umožňuje jednoduché vytvorenie zabezpečenej relácie vzdialenej podpory priamo zo záznamu incidentov v ServiceNow a zefektívnenie procesu riešenia problémov. Zlepšenie procesu riešenia problémov na diaľku umožňuje optimalizáciu komunikácie medzi zákazníkmi a pracovníkmi podpory. Vzdialené ovládanie preukázateľne a výrazne zefektívňuje služby podpory zákazníkom a ich spokojnosť s týmito službami. V spojení s prednosťami prispôsobeného modulu QuickSupport to prináša jedinečnú kvalitu podpory poskytovanej zákazníkom.

Funkcie
 • Vytvorenie relácie podpory priamo z reportu o incidentoch ServiceNow a pripojenie sa k nej
 • Vzdialené ovládanie zariadenia volajúceho
 • Volajúci sa môže pripojiť k relácii jediným kliknutím
 • Automatické pridanie relácií do reportu o reláciách v konzole správy TeamViewer Management Console
 • Všetky pripojenia sú plne šifrované
Enterprise

Správa rozsiahlych, komplexných infraštruktúr IT vyžaduje prispôsobené riešenia a možnosť škálovania.

Pokročilá správa zariadení
 • Viac než 200 licencovaných používateľov
 • Viac než 12 súčasných používateľov
 • Správa viac než 1 000 zariadení
 • Samostatný kontaktný bod
 • Konzultácie a školenia
 • Poradenstvo prispôsobených riešení
Patríte už medzi zákazníkov spoločnosti TeamViewer?
Aktualizujte alebo rozšírte svoju existujúcu licenciu

Licencia TeamViewer môže rásť spolu s vaším podnikaním. Obnovte alebo zmeňte predplatné, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie.

 • Doplnkové kanály AddOn pre ďalších súčasných používateľov
 • Doplnok na podporu mobilných zariadení
 • Doplnkoví personálni agenti servicecamp AddOn
 • Inovujte licenciu na licenciu Premium alebo Corporate