Reagujte na výzvy dneška riešeniami zajtrajška.

Aké prekážky vám stoja v ceste pri dosahovaní požadovaných výsledkov? Aplikáciu TeamViewer 13 sme vytvorili, aby vám pomáhala pri bezpečnom dosahovaní vašich cieľov. Čítajte ďalej a získate viac informácií o nových funkciách a vylepšeniach.

Mobilná podpora

Prelomový spôsob podpory

Staňte sa špičkou v oblasti technológií mobilnej podpory a umožnite svojim technikom IT riešiť prípady podpory rýchlejšie a svojim zákazníkom získať výbornú skúsenosť s podporou.

Produktivita

Zameranie na efektivitu

Získajte viac času pre váš tím, aby ste dokončili všetky úlohy. Inteligentné funkcie a vylepšenia pracovných postupov sa postarajú o drobné podporné činnosti.

Vylepšenia

Prekonať očakávania

Využitím výhod technologického pokroku získate možnosť „skrátiť vzdialenosť“ k vzdialeným zariadeniam.

Spoločnosť

Efektívne riešenia

Posilnite svoje oddelenie IT využitím pokročilého a bezpečného riadenia systémov IT a umožnite tak poskytovanie lepších služieb vašej organizácii.

Začnite už dnes s aplikáciou TeamViewer 13 a využite riešenia zajtrajška pre výzvy dneška. Vyberte si možnosť licencie, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.
Zdieľanie obrazovky systému iOS pomocou aplikácie TeamViewer

Zdieľanie obrazovky pre systém iOS

Spoznajte prvé a jediné riešenie na vzdialenú podporu zdieľaním obrazovky pre systém iOS. Po prvýkrát vôbec môžu technici IT zobrazovať vzdialené zariadenia iPhone a iPad v reálnom čase.

Vzdialená podpora pre zariadenia so systémom iOS je teraz podstatne efektívnejšia. Znamená to, že sa zlepšila skúsenosť koncového používateľa, pretože technici sú schopní odstraňovať poruchy rýchlejšie a presnejšie.

Pozrieť video

Podpora pre zariadenia značky Motorola

Podpora pre zariadenia značky Motorola

Pomocou plne mobilnej podpory diaľkového ovládania pre zariadenia značky Motorola si môžete zväčšiť servisné pokrytie v oblasti IT. Zaistite, aby úrovne a procesy vašej technickej podpory boli konzistentné na všetkých platformách.

Umožnite bezpečné pripojenie a ovládanie zariadení značky Motorola s verziou systému Android 7.1.1 a novšou použitím aplikácie TeamViewer QuickSupport a Host pre systém Android.

Pozrieť video

Oprava aplikácie pre Android

Oprava aplikácie pre Android

Užite si prácu s najmodernejšou aplikáciou TeamViewer na diaľkové ovládanie pre Android, ktorá nevyžaduje zbytočnú navigáciu, poskytuje bezproblémovú skúsenosť a zvyšuje vašu rýchlosť.

Vyhľadajte zariadenia a pripojte sa k nim jednoduchšie pomocou vylepšenej použiteľnosti zoznamu Počítače a kontakty a intuitívne lokalizujte požadované nastavenia pomocou úplne nového, prelomového dizajnu.

Pozrieť video

Doplnkové funkcie

Režim Eco pre Android Host

Režim Eco pre Android Host

Vylepšenie pre systém Samsung Android>

Vylepšenie pre systém Samsung Android

Lepšie skúsenosti s QuickSupport

Lepšie skúsenosti s QuickSupport

Presúvanie súborov intuitívne pomocou aplikácie TeamViewer

Intuitívne presúvanie súborov

Optimalizujte svoj pracovný postup a ušetrite čas pomocou nastavenia a správy bezpečného presúvania súborov medzi zariadeniami. Majte prehľad o tom, ako sa súbory presúvajú na jednotlivé zariadenia a monitorujte postup.

Získajte prístup k najnovším priečinkom, aby ste mohli rýchlo lokalizovať požadované súbory, vytvoriť poradie viacerých súborov na presun a zobraziť postup presunu v rámci upraveného používateľského rozhrania.

Pozrieť video

Zobrazenie podrobných údajov o zariadeniach na konzole správy aplikácie TeamViewer

Základná správa zariadení

Vykonávajte efektívnejšie dôležité úlohy týkajúce sa údržby alebo inovácií. Rýchlo nájdite a aplikujte opatrenia na zariadeniach s cieľom splniť požiadavky úlohy bez toho, aby ste plytvali časom pri získavaní prístupu ku každému zariadeniu, ktoré spravujete.

Zobrazte názov počítača, operačný systém, procesor a RAM pre každé priradené zariadenie na konzole správy bez toho, aby ste museli vytvoriť vzdialené pripojenie.

Pozrieť video

Nastavenie automatizovaného zadávania servisných prípadov na konzole správy aplikácie TeamViewer

Automatizované zadávanie servisných prípadov

Ušetrite čas zadávaním servisných požiadaviek vo vašom tíme, aby správna osoba mohla okamžite začať prácu na dôležitých úlohách.

Preddefinujte poverenú osobu pre servisný prípad v rámci vašich vlastných modulov. Nové servisné požiadavky z vlastných modulov sa automaticky priradia týmto používateľom.

Pozrieť video

Doplnkové funkcie

Podpora pre dotykovú lištu MacBook Pro

Podpora pre dotykovú lištu MacBook Pro

Prirodzene pre Linux

Prirodzene pre Linux

Myš Swiftpoint GT pre iOS

Myš Swiftpoint GT pre iOS

Nedávne spojenia

Nedávne spojenia

K zariadeniam, s ktorými ste boli v spojení naposledy, sa pripojíte znovu rýchlo, nemusíte ich vyhľadávať znovu.

Ak chcete spustiť vzdialené ovládanie, preniesť súbory alebo sa pripojiť k online stretnutiu, použite skupinu posledných pripojení v hornej časti zoznamu Počítače a kontakty.

Pozrieť video

Možnosť zobrazenia informácií o vzdialenom zariadení na informačnom paneli

Rozšírený informačný panel vzdialeného zariadenia

Ušetrite ešte viac času pri získavaní potrebných informácií o zariadení počas vzdialeného pripojenia. Rýchlo identifikujte akékoľvek potenciálne problémy a prejdite k riešeniu.

Pozrite si informácie o čase prevádzky, sériovom čísle, stave pevného disku, stave nabitia batérie (a či je pripojená k zdroju napájania), ako aj verziu a dátum systému BIOS.

Pozrieť video

Použitie GPU na spracovanie obrazov pomocou aplikácie TeamViewer

Zrýchlenie pomocou hardvéru

Využite svoj hardvér na ešte vyššiu rýchlosť. Zlepšite výkonnosť vzdialeného ovládania aplikácie TeamViewer a zároveň znížte záťaž procesora.

Použite svoju grafickú kartu (GPU) na spracovanie obrazu pri pripojení vzdialenej pracovnej plochy k zariadeniam, ktoré majú rozdielne rozlíšenie obrazovky ako vaše lokálne zariadenie.

Pozrieť video

Doplnkové funkcie

Intuitívne používateľské rozhranie pracovnej plochy

Intuitívne používateľské rozhranie pracovnej plochy

Podpora viacerých monitorov pre Mac

Podpora viacerých monitorov pre Mac

Použitie pripojenia poskytovateľa identity k aplikácii TeamViewer

Pripojenie poskytovateľa identity

Podnikateľské subjekty môžu požiadať o rýchly prístup k funkcii pripojenia poskytovateľa identity. Môžu tak zredukovať náklady na správu používateľov, dosiahnuť súlad s bezpečnostnými usmerneniami a zaistiť, že iba schválení používatelia získajú prístup k účtom TeamViewer použitím podnikových e-mailových adries.

Používajte svojho poskytovateľa identity (IdP) na centralizovanie, zabezpečovanie a správu prihlasovacích údajov, ako aj nastavovanie multifaktorovej identifikácie aktivovanej poskytovateľom identity. Ak chcete požiadať o rýchly prístup k tejto funkcii, kliknite na odkaz dole.

Pozrieť video

Požiadať o rýchly prístup

Vylepšená vzdialená tlač

Vzdialené dokumenty si môžete vytlačiť lokálne s kvalitou lepšou ako kedykoľvek predtým. Ušetrite čas a vyhnite sa nedorozumeniam odstránením potreby vytvárať viac verzií toho istého dokumentu, ak ho chcete vytlačiť.

Umožnite vzdialenú plnofarebnú tlač tlačiarňami HP, systémom macOS a celkovo zlepšite skúsenosť používateľov.

Pozrieť video

Vzdialená tlač pomocou aplikácie TeamViewer
Okamžité prihlásenie pomocou aplikácie TeamViewer

Okamžité prihlásenie

Užite si bezproblémové prihlásenie do vášho účtu TeamViewer a pracujte s jedným alebo viacerými z tisícov zariadení, ktoré môžete spravovať.

Prihlásiť sa môžete okamžite aj v prípade, že váš zoznam Počítače a kontakty obsahuje tisíce kontaktov a zariadení, vďaka vylepšeniam, ktoré využívajú výhody bezpečného ukladania.

Pozrieť video

Doplnkové funkcie

Zlepšené ovládanie používateľského povolenia

Zlepšené ovládanie používateľského povolenia

Vynútenie záznamu relácie pre celý archív

Vynútený záznam relácie

Ste pripravení jedným ťuknutím prejsť do budúcnosti a bezpečne riešiť výzvy, ktorým dnes čelíte? Zobrazte svoju ponuku na aktualizáciu svojej licencie pre aplikáciu TeamViewer 13.

Funkcie podľa typov licencie

Business
 • Nedávne spojenia
 • Intuitívne presúvanie súborov
 • Okamžité prihlásenie
 • Vylepšená vzdialená tlač
 • Hardvérová akcelerácia
 • Intuitívne používateľské rozhranie pracovnej plochy
 • Oprava aplikácie pre Android
 • Podpora pre dotykovú lištu MacBook Pro
 • Podpora viacerých monitorov pre Mac
 • Prirodzene pre Linux
 • Myš Swiftpoint GT pre iOS
Doplnok na podporu mobilných zariadení
 • Zdieľanie obrazovky pre systém iOS
 • Režim Eco pre Android Host
 • Lepšie skúsenosti s QuickSupport
 • Podpora pre zariadenia značky Motorola
 • Vylepšenie pre systém Samsung Android
Premium
 • Nedávne spojenia
 • Intuitívne presúvanie súborov
 • Okamžité prihlásenie
 • Vylepšená vzdialená tlač
 • Hardvérová akcelerácia
 • Intuitívne používateľské rozhranie pracovnej plochy
 • Oprava aplikácie pre Android
 • Podpora pre dotykovú lištu MacBook Pro
 • Podpora viacerých monitorov pre Mac
 • Prirodzene pre Linux
 • Myš Swiftpoint GT pre iOS
 • Zlepšené ovládanie používateľského povolenia
 • Automatizované zadávanie servisných prípadov
 • Základná správa zariadení
 • Rozšírený informačný panel vzdialeného zariadenia
Doplnok na podporu mobilných zariadení
 • Zdieľanie obrazovky pre systém iOS
 • Režim Eco pre Android Host
 • Lepšie skúsenosti s QuickSupport
 • Podpora pre zariadenia značky Motorola
 • Vylepšenie pre systém Samsung Android
Corporate
 • Nedávne spojenia
 • Intuitívne presúvanie súborov
 • Okamžité prihlásenie
 • Vylepšená vzdialená tlač
 • Hardvérová akcelerácia
 • Intuitívne používateľské rozhranie pracovnej plochy
 • Oprava aplikácie pre Android
 • Podpora pre dotykovú lištu MacBook Pro
 • Podpora viacerých monitorov pre Mac
 • Prirodzene pre Linux
 • Myš Swiftpoint GT pre iOS
 • Zlepšené ovládanie používateľského povolenia
 • Automatizované zadávanie servisných prípadov
 • Základná správa zariadení
 • Rozšírený informačný panel vzdialeného zariadenia
 • Vynútený záznam relácie
Doplnok na podporu mobilných zariadení
 • Zdieľanie obrazovky pre systém iOS
 • Režim Eco pre Android Host
 • Lepšie skúsenosti s QuickSupport
 • Podpora pre zariadenia značky Motorola
 • Vylepšenie pre systém Samsung Android

Aplikácia TeamViewer 13 je najvýkonnejší, najbezpečnejší a najuniverzálnejší dostupný nástroj vzdialenej podpory, vzdialeného prístupu a online spolupráce.

Aplikácia TeamViewer môže pracovať na širokom spektre operačných systémov od najmodernejších, ako napr. Windows 10, macOS Sierra, iOS 11, Android 8 Oreo a Chrome OS, až po staršie operačné systémy, ako napr. Windows XP a OS X 10.8.

Všetky funkcie, ktoré tu boli špecifikované, sa vzťahujú k verzii systému Windows, pokiaľ nie je stanovené inak. Informácie o presnej funkcionalite ostatných verzií nájdete v príslušnej testovacej verzii pre systémy Mac/Linux/iOS/Android/Universal Windows Platform/BlackBerry.

V prípade vydania novej hlavnej verzie (napr. 13.x atď.) pre systémy Windows, macOS alebo Linux zmeníme na našej domovskej stránke odkazy na stiahnutie. Predchádzajúce verzie nájdete na našej internetovej stránke v časti Prevziať/Predchádzajúce verzie.

Navrch