Komerčné používanie

Zdá sa, že softvér TeamViewer sa používa v komerčnom prostredí

Softvér TeamViewer je k dispozícii bezplatne na osobné, nekomerčné použitie a väčšina našich používateľov koná čestne a pri komerčnom používaní softvéru TeamViewer si kupuje licenciu.

Prijali sme však opatrenia, aby sa náš softvér bez príslušnej licencie nedal používať na komerčné účely, a teda nelegálne.

TeamViewer využíva rozličné anonymné detekčné metódy, ktoré zisťujú, či sa softvér nepoužíva v komerčnom prostredí. Ak pravidelne využívate softvér TeamViewer v takomto prostredí, zobrazí sa výstraha, s akou ste sa pravdepodobne stretli pred vstupom na túto stránku.

Čo sa rozumie pod pojmom komerčné používanie?

V podstate sa za komerčné používanie pokladá akékoľvek používanie, ktoré zahŕňa finančnú alebo nefinančnú odmenu za službu. To zahrnuje predovšetkým všetky situácie, v ktorých by ste zvyčajne mohli používať softvér TeamViewer na pracovné účely.


Príklady nekomerčného používania:

  • Poskytovanie pomoci alebo podpory priateľom a príbuzným
  • Pripojenie sa k osobnému počítaču v domácnosti

Príklady komerčného používania:

  • Poskytovanie pomoci alebo podpory zákazníkom alebo kolegom v práci
  • Pomoc spoločnostiam alebo organizáciám, a to vrátane dobrovoľníckej práce
  • Pripojenie k počítaču alebo serveru spoločnosti z domácej kancelárie

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa správnosti používania softvéru TeamViewer, kontaktujte našich pracovníkov podpory.

Ako postupovať v prípade kontextových upozornení?

Kontextové upozornenia sa generujú automaticky a možno ich vypnúť len priradením zodpovedajúcej licencie TeamViewer k zariadeniu alebo kontu TeamViewer.


Môže sa stať, že softvér TeamViewer nesprávne deteguje komerčné použitie a obmedzí možnosti pripojenia, hoci neporušujete licenčné podmienky. V takýchto prípadoch kontaktujte našich pracovníkov podpory, opíšte situáciu, v ktorej používate softvér TeamViewer, a oznámte nám svoje ID TeamViewer. Ak používanie softvéru zodpovedá našim licenčným podmienkam, odblokujeme vám softvér.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto licenčných zásad, kontaktujte našich pracovníkov podpory.

Informácie týkajúce sa definície osobného používania nájdete v časti Základňa znalostí.

Ako postupovať v prípade kontextových upozornení?

Kontextové upozornenia sa generujú automaticky a možno ich vypnúť len priradením zodpovedajúcej licencie TeamViewer k zariadeniu alebo účtu TeamViewer.


Môže sa stať, že softvér TeamViewer nesprávne deteguje komerčné použitie a obmedzí možnosti pripojenia, hoci neporušujete licenčné podmienky. V takýchto prípadoch nás kontaktujte prostredníctvom formulára komerčného používania, opíšte situáciu, v ktorej používate softvér TeamViewer a oznámte nám svoj identifikátor TeamViewer. Ak používanie softvéru zodpovedá našim licenčným podmienkam, odblokujeme vám softvér.