Komerčné používanie

Zdá sa, že softvér TeamViewer sa používa v komerčnom prostredí

Softvér TeamViewer je k dispozícii bezplatne na osobné, nekomerčné použitie a väčšina našich používateľov koná čestne a pri komerčnom používaní softvéru TeamViewer si kupuje licenciu.

Prijali sme však opatrenia, aby sa náš softvér bez príslušnej licencie nedal používať na komerčné účely, a teda nelegálne.

TeamViewer využíva rozličné anonymné detekčné metódy, ktoré zisťujú, či sa softvér nepoužíva v komerčnom prostredí. Ak pravidelne využívate softvér TeamViewer v takomto prostredí, zobrazí sa výstraha, s akou ste sa pravdepodobne stretli pred vstupom na túto stránku.

Čo sa rozumie pod pojmom komerčné používanie?

V podstate sa za komerčné používanie pokladá akékoľvek používanie, ktoré zahŕňa finančnú alebo nefinančnú odmenu za službu. To zahrnuje predovšetkým všetky situácie, v ktorých by ste zvyčajne mohli používať softvér TeamViewer na pracovné účely.


Príklady komerčného používania:

  • Poskytovanie pomoci alebo podpory zákazníkom alebo kolegom v práci
  • Pomoc spoločnostiam alebo organizáciám, a to vrátane dobrovoľníckej práce
  • Pripojenie k počítaču alebo serveru spoločnosti z domácej kancelárie

Príklady nekomerčného používania:

  • Poskytovanie pomoci alebo podpory priateľom a príbuzným
  • Pripojenie sa k osobnému počítaču v domácnosti

Informácie týkajúce sa definície osobného používania nájdete v časti Základňa znalostí.

Ako postupovať v prípade kontextových upozornení?

Kontextové upozornenia sa generujú automaticky a možno ich vypnúť len priradením zodpovedajúcej licencie TeamViewer k zariadeniu alebo účtu TeamViewer.


Môže sa stať, že softvér TeamViewer nesprávne deteguje komerčné použitie a obmedzí možnosti pripojenia, hoci neporušujete licenčné podmienky. V takýchto prípadoch nás kontaktujte prostredníctvom formulára komerčného používania, opíšte situáciu, v ktorej používate softvér TeamViewer a oznámte nám svoj identifikátor TeamViewer. Ak používanie softvéru zodpovedá našim licenčným podmienkam, odblokujeme vám softvér.