Videá

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach softvéru TeamViewer? Žiadny problém!
Ukážeme vám, aké jednoduché je pracovať so softvérom TeamViewer.

Prezentačné videá

Pozrite sa, ako jednoducho môžete začať používať TeamViewer

tlačidlo prehrávania

Vzdialené ovládanie

Vzdialené ovládanie počítača na diaľku – je to také jednoduché!

tlačidlo prehrávania

on-line schôdzky

Usporiadanie on-line schôdzky – je to také jednoduché!

tlačidlo prehrávania

Konto TeamViewer

Postup vytvorenia konta TeamViewer

tlačidlo prehrávania

TeamViewer
zoznam Počítače a kontakty

Ďalšie informácie o vytvorení a používaní zoznamu Počítače a kontakty

tlačidlo prehrávania

TeamViewer Management Console

Ďalšie informácie o používaní konzoly správy TeamViewer Management Console

Produktové videá

Pozrite si softvér TeamViewer v akcii a naše produktové videá

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11

Ďalšie informácie o niektorých nových funkciách verzie TeamViewer 11

tlačidlo prehrávania

Produktové video ITbrain

Ďalšie informácie o nástroji ITbrain a o tom, prečo bol uvedený na trh

tlačidlo prehrávania

Produktové video airbackup

Ďalšie informácie o službe airbackup a o tom, prečo bola uvedená na trh

tlačidlo prehrávania

Aplikácia Remote Control pre Windows Phone 8

Pozrite si aplikáciu pre Windows Phone 8 v akcii

tlačidlo prehrávania

Podpora pre mobilné zariadenia

Poskytujte podporu pre mobilné zariadenia s aplikáciou Podpora pre mobilné zariadenia

tlačidlo prehrávania

Aplikácia Remote Control pre Android

Pozrite si aplikáciu pre systém Android v akcii

Príklady použitia a príbehy zákazníkov

Pozrite si, ako využívajú softvér TeamViewer iní používatelia

tlačidlo prehrávania

Vzdialené ovládanie zariadení Android

Pozrite si, ako kolegovia spolupracujú na vzdialenom tablete so systémom Android

tlačidlo prehrávania

Tlačidlo SOS

Pozrite si, ako pracovník technickej podpory pomáha prostredníctvom tlačidla SOS

tlačidlo prehrávania

Prístup v bezobslužnom režime prostredníctvom modulu Host pre Android

Pripojenie k zariadeniam Android (v štandardnom aj bezobslužnom režime) použitím modulu Host pre Android

tlačidlo prehrávania

Domáca kancelária

Pozrite si, ako zamestnanec zvíťazí nad počasím, ktoré mu neumožní cestu do práce.

tlačidlo prehrávania

Spolupráca prostredníctvom prístupu v bezobslužnom režime

Tím v rozličných časových pásmach naďalej pracuje vďaka prístupu k vzdialenej pracovnej stanici

tlačidlo prehrávania

Axterisko Informatica

Axterisko Informatica je talianska agentúra podpory IT. Pozrite sa, akou zásadnom mierou prispel TeamViewer k jej úspechu

tlačidlo prehrávania

Davide Coltro

Pozrite si, ako súčasný umelec používa aplikáciu TeamViewer na tvorbu elektronických umeleckých diel

Návody a videá o funkciách

Pozrite si, ako sa používajú niektoré z úžasných funkcií softvéru TeamViewer

TeamViewer 11 – Funkcie

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Konverzácia

Pozrite si nové funkcie konverzácie vo verzii TeamViewer 11

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Panel s nástrojmi

Pozrite si nový panel s nástrojmi relácie vzdialeného ovládania

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Viacnásobný výber

Pozrite si možnosti súčasného výberu niekoľkých zariadení a kontaktov

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Zdieľanie skupín

Pozrite si viac informácií o zdieľaní skupín a úrovni oprávnenia na úplnú kontrolu

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Vzdialená inštalácia modulu Host

Pozrite si možnosti vzdialenej inštalácie modulu TeamViewer Host počas relácie podpory

tlačidlo prehrávania

TeamViewer 11 – Priradenie kanálov skupinám

Pozrite si možnosti priradenia kanálov špecifickým používateľom v spoločnosti

TeamViewer 10 – Funkcie

tlačidlo prehrávania

Automatické vyhľadanie blízkych zariadení

Vyhľadajte počítače a kontakty, ktoré sú vo vašom okolí

tlačidlo prehrávania

TeamViewer – Konverzácia

Pozrite si nové okno konverzácií v akcii

tlačidlo prehrávania

Hlavný zoznam povolených kont

Vytvorte zoznam povolených kont, aby sa k vášmu zariadeniu mohli pripojiť len určité osoby

tlačidlo prehrávania

Vytvorenie centralizovaných stratégií nastavení

Vytvorte stratégie nastavení a nasaďte ich

tlačidlo prehrávania

Presadzovanie centralizovaných stratégií nastavení

Pozrite si, ako sa dajú presadiť stratégie nastavení

tlačidlo prehrávania

Video hovory

Pozrite si, ako sa spúšťa video hovor v softvéri TeamViewer

tlačidlo prehrávania

Profilové obrázky

Nastavte a upravte profilový obrázok pre svoje konto TeamViewer

TeamViewer 9 – Funkcie

tlačidlo prehrávania

Funkcia zapnutia na diaľku Wake on LAN

Nastavte funkciu zapnutia na diaľku Wake on Lan vo svojom počítači

tlačidlo prehrávania

Prispôsobenie zákazníckych modulov

Vytvorte prispôsobené moduly QuickSupport, QuickJoin a Host

tlačidlo prehrávania

Dvojúrovňová autorizácia

Pozrite sa, ako sa nastavuje dvojúrovňová autorizácia

tlačidlo prehrávania

Nový servisný prípad – Počítače a kontakty

Vytvorte nový servisný prípad zo zoznamu Počítače a kontakty

tlačidlo prehrávania

Nový servisný prípad – Konzola správy Management Console

Vytvorte nový servisný prípad z konzoly správy Management Console

tlačidlo prehrávania

Priradenie servisných prípadov v servisnom fronte

Priraďte servisné prípady zo servisného frontu používateľom v spoločnosti

tlačidlo prehrávania

Pridanie monitorovaných zariadení ku kontu

Pozrite si, ako sa pridávajú monitorované zariadenia ku kontu TeamViewer

Mobilné zariadenia

tlačidlo prehrávania

Dotykové gestá aplikácie pre Android

Pozrite si niektoré dotykové gestá dostupné pri používaní aplikácie na vzdialené ovládanie pre systém Android

tlačidlo prehrávania

Aplikácia QuickSupport pre Android

Pozrite si, ako môžete využívať aplikáciu QuickSupport pre systém Android

Konzola správy Management Console

tlačidlo prehrávania

Používanie stratégií monitorovania ITbrain

Pozrite sa, ako môžete využívať stratégie monitorovania v konzole správy Management Console

tlačidlo prehrávania

Využívanie funkcie sledovania hardvéru a softvéru ITbrain

Pozrite si, ako môžete využívať funkciu sledovania hardvéru v konzole správy Management Console

tlačidlo prehrávania

Nastavenie antimalvéru ITbrain

Pozrite si, ako môžete nastaviť správy o výstrahách ITbrain v konzole správy Management Console

tlačidlo prehrávania

Nastavenie správ o výstrahách ITbrain

Pozrite si, ako môžete nastaviť správy o výstrahách ITbrain v konzole správy Management Console

Integrácie

tlačidlo prehrávania

Integrácia ServiceNow

Pozrite si, ako môžete integrovať funkcie TeamViewer do konzoly ServiceNow

Ďalšie videá

Pozrite si naše ďalšie videá

tlačidlo prehrávania

1 miliarda ID TeamViewer

Ďakujeme vám, že ste nám pomohli dosiahnuť 1 miliardu ID!

tlačidlo prehrávania

Prehľad licencií

Pozrite si, aké typy licencií TeamViewer sú k dispozícii

tlačidlo prehrávania

ITbrain – Sviatok správcov systémov

Video kampane sviatku správcov systémov