Schôdzky a spolupráca

Organizujte schôdzky, prezentácie, školiace semináre a interaktívne konferencie

Prezentácie a schôdzky

Schôdzky alebo prezentácie on-line šetria čas a financie vďaka vyššej flexibilite v rámci pracovných harmonogramov účastníkov, znižujú náklady na cestovanie a výrazne uľahčujú zdieľanie dát alebo záznamov udalostí.

  • Organizujte naplánované alebo spontánne schôdzky, školenia, obchodné či iné prezentácie.

  • Zvoľte, ktoré aplikácie chcete zdieľať na svojej obrazovke, aby ste ochránili citlivé osobné údaje.

  • Definujte úroveň interakcie povolenej medzi účastníkmi.

  • Meňte roly prezentujúceho počas spojení.

Komunikácia a spolupráca

Možno musíte spoločne pracovať na jednom dokumente. Alebo potrebujete naplánovať skupinový video hovor zameraný na dôležitú záležitosť. A možno len chcete odoslať spontánnu správu v rámci konverzácie a zistiť stručný názor na danú otázku. TeamViewer ponúka flexibilitu.

  • Komunikujte spôsobom najpraktickejším pre účastníkov – konverzácie, audio alebo video hovory.

  • Zdieľajte svoju obrazovku a užšie spolupracujte použitím tabule.

  • Zmeňte konverzáciu na reláciu vzdialeného ovládania v ľubovoľnej chvíli.

Zostávajte v kontakte – bezplatne na osobné použitie

Používajte softvér TeamViewer, aby ste mohli zostať v kontakte s príbuznými a priateľmi – je to zdarma. Naplno využite flexibilitu nástrojov TeamViewer na plnohodnotnú komunikáciu so všetkými mimoriadnymi osobami: plnohodnotná konverzácia, VoIP, video hovory a priamy prenos súborov.

  • Stiahnite si softvér TeamViewer a používajte ho bezplatne na osobné, nekomerčné použitie.

  • Nie je potrebná žiadna konfigurácia a funguje aj za bránami firewall.

  • Intuitívne rozhranie vám pomôže okamžite efektívne používať softvér TeamViewer.

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia

Zdieľanie obrazovky

Zdieľajte celú obrazovku alebo len určité okno vybratej aplikácie. Zdieľaním svojej obrazovky v ľubovoľnej chvíli môžete zmeniť konverzácie alebo video hovory na plnohodnotné prezentácie.
Biela značka označenia

Video hovory

Sledujte niekoľko účastníkov a komunikujte s nimi počas jediného hovoru a kedykoľvek s nimi zdieľajte svoju obrazovku.
Biela značka označenia

Konverzácia

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.
Biela značka označenia

Správa počítačov a kontaktov

Usporiadajte, zoskupte a zdieľajte počítače a kontakty podľa potreby. Dostávajte okamžité upozornenia na dôležité udalosti a pozrite si, ktoré kontakty sú on-line, aby ste im mohli zaslať okamžité správy alebo sa k nim pripojiť jediným kliknutím.
Biela značka označenia

Tabuľa

Často pomôže názorne vysvetliť nápady. Používajte tabuľu, ktorá ponúka rozličné tvary, perá, označovače a textové bubliny.
Biela značka označenia

Prenos súborov

Vytvárajte spoločný prístup k súborom s prenosovou rýchlosťou až 200 MB/s prostredníctvom praktických metód, ako sú správca súborov, kontextové ponuky, presun súborov myšou a súborová schránka, ktoré je možné prepojiť s poskytovateľmi cloudových úložných služieb.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia:
Domáca kancelária Pracujte celý deň z domova alebo si dokonca zariaďte kanceláriu doma.