Schôdzky a spolupráca

Organizujte schôdzky, prezentácie, školiace semináre a interaktívne konferencie

Prezentácie a schôdzky

Schôdzky alebo prezentácie on-line šetria čas a financie vďaka vyššej flexibilite v rámci pracovných harmonogramov účastníkov, znižujú náklady na cestovanie a výrazne uľahčujú zdieľanie dát alebo záznamov udalostí.

  • Organizujte naplánované alebo spontánne schôdzky, školenia, obchodné či iné prezentácie.

  • Zvoľte, ktoré aplikácie chcete zdieľať na svojej obrazovke, aby ste ochránili citlivé osobné údaje.

  • Definujte úroveň interakcie povolenej medzi účastníkmi.

  • Meňte roly prezentujúceho počas spojení.

Komunikácia a spolupráca

Možno musíte spoločne pracovať na jednom dokumente. Alebo potrebujete naplánovať skupinový video hovor zameraný na dôležitú záležitosť. A možno len chcete odoslať spontánnu správu v rámci konverzácie a zistiť stručný názor na danú otázku. TeamViewer ponúka flexibilitu.

  • Komunikujte spôsobom najpraktickejším pre účastníkov – konverzácie, audio alebo video hovory.

  • Zdieľajte svoju obrazovku a užšie spolupracujte použitím tabule.

  • Zmeňte konverzáciu na reláciu vzdialeného ovládania v ľubovoľnej chvíli.

Zostávajte v kontakte – bezplatne na osobné použitie

Používajte softvér TeamViewer, aby ste mohli zostať v kontakte s príbuznými a priateľmi – je to zdarma. Naplno využite flexibilitu nástrojov TeamViewer na plnohodnotnú komunikáciu so všetkými mimoriadnymi osobami: plnohodnotná konverzácia, VoIP, video hovory a priamy prenos súborov.

  • Stiahnite si softvér TeamViewer a používajte ho bezplatne na osobné, nekomerčné použitie.

  • Nie je potrebná žiadna konfigurácia a funguje aj za bránami firewall.

  • Intuitívne rozhranie vám pomôže okamžite efektívne používať softvér TeamViewer.