Mobilné pripojenia na cestách

Používajte mobilné zariadenie na poskytovanie podpory alebo pripojenie k počítaču z ľubovoľného miesta.

Poskytovanie podpory z ľubovoľného miesta

TeamViewer vám ponúka možnosť pripojiť sa k akémukoľvek počítaču so systémom Windows, macOS alebo Linux so širokou škálou mobilných zariadení využívajúcich operačné systémy Android, iOS, Windows alebo BlackBerry. Umožňuje aj vzdialené ovládanie iných mobilných zariadení z vášho mobilného zariadenia.

  • Poskytujte podporu priamo zo svojho mobilného zariadenia.

  • Pomocou vzdialeného ovládania počítača alebo mobilného zariadenia môžete riešiť problémy alebo vykonávať aktualizácie.

  • Môžete vytvoriť spoločný prístup k súborom akejkoľvek veľkosti s prenosovou rýchlosťou až 200 MB/s.

  • Odosielajte kombinácie špeciálnych tlačidiel (napr. Ctrl + Alt + Del) do vzdialeného počítača.

Pripojenie z ľubovoľného miesta

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu TeamViewer for Remote Control a používajte ju na pripojenie k počítaču zo svojho mobilného zariadenia (Android, iOS, Windows alebo BlackBerry). Nech sa ocitnete kdekoľvek, z mobilného zariadenia budete môcť ovládať počítač, upravovať dokumenty a prenášať súbory.

  • Pomocou TeamViewer na vzdialené ovládanie sa dostanete do svojho PC alebo iného mobilného zariadenia.

  • Pripojte sa k schôdzkam z aplikácie TeamViewer for Meetings.

  • Nie je potrebná žiadna konfigurácia a funguje aj za bránami firewall.

  • Intuitívne rozhranie vám pomôže okamžite efektívne používať softvér TeamViewer.

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia

Priame ovládanie

Ovládajte vzdialený počítač z mobilného zariadenia, akoby ste sedeli priamo pri vzdialenom počítači.
Biela značka označenia

Prenos súborov

Zdieľajte súbory ľubovoľnej veľkosti medzi počítačom a mobilným zariadením.
Biela značka označenia

Konverzácia

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.
Biela značka označenia

Špeciálne tlačidlá

Jednoducho odošlite kombináciu špeciálnych tlačidiel do vzdialeného počítača (napr. Ctrl + Alt + Del), dokonca aj keď používate úplne iný operačný systém, ako napr. na mobilnom zariadení.
Biela značka označenia

Zapnutie na diaľku Wake-on-LAN

Zapnite (prebuďte) počítač použitím iného počítača so softvérom TeamViewer pripojeného k rovnakej lokálnej sieti alebo k rovnakému smerovaču.
Biela značka označenia

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia:
Vzdialená podpora mobilných zariadení Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo svoje vlastné mobilné aplikácie.