Poskytovanie vzdialenej podpory pre mobilné zariadenia

Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo pre svoje vlastné mobilné aplikácie.

Technická podpora pre mobilné zariadenia

Počet mobilných zariadení používaných v obchodnom svete rástol v poslednom desaťročí exponenciálne a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Mnohé spoločnosti dnes tvrdia, že podpora mobility patrí medzi hlavné priority ich komplexných stratégií IT.

  • Z akéhokoľvek počítača so systémom Windows, macOS alebo Linux či iným sa môžete pripojiť k mobilným zariadeniam.

  • Zistite stav zariadenia, inštalujte aplikácie a doručujte/vyžadujte správne nastavenia.

  • Môžete diaľkovo ovládať zariadenia so systémom Universal Windows Platform a Android (aj neobsluhované).

  • Podpora zariadení s iOS cez zdieľanie obrazovky, nastavenia push/pull, zdieľanie súborov a SDK pre špecifické appky.

Technická podpora pre vlastné mobilné aplikácie

Získajte maximálne hodnotenie pre svoju aplikáciu poskytnutím bezkonkurenčnej zákazníckej podpory prostredníctvom rozhrania SDK Screen Sharing TeamViewer pre systémy Android a iOS. Ako vývojári softvéru môžete začleniť technickú podporu pre zákazníkov priamo do samotnej aplikácie plným využitím podporných funkcií TeamViewer.

  • Zákazníci si môžu vyžiadať podporu priamo z aplikácie, ktorá vytvorí servisný prípad.

  • Pracovníci podpory sa pripoja k mobilným zariadeniam zákazníka a poskytnú okamžitú pomoc.

Začíname

Partner si stiahne aplikáciu TeamViewer QuickSupport do mobilného zariadenia.

Požiadajte partnera, aby spustil aplikáciu a poskytol vám ID TeamViewer na nadviazanie pripojenia z počítača.

Zobrazí sa nové okno relácie TeamViewer, ktoré vám umožní poskytovať podporu pre mobilné zariadenie.

SDK Screen Sharing pre systém iOS/Android

Vzdialená podpora aplikácií iOS alebo Android – SDK Screen sharing pre systém iOS/Android

SDK umožňuje zdieľanie obrazovky akejkoľvek aplikácie v systéme iOS alebo Android v reálnom čase. Jednoducho integrujte SDK do akejkoľvek svojej aplikácie a sprístupnite vzdialenú podporu. Umožnite dokonca poskytovateľom podpory vzdialené ovládanie svojich aplikácií v systéme Android. Podpora mobilných aplikácií pre zariadenia iPhone, iPad alebo akékoľvek zariadenie s OS Android nebola nikdy jednoduchšia.

Ďalšie informácie