Poskytovanie vzdialenej podpory pre mobilné zariadenia

Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo pre svoje vlastné mobilné aplikácie.

Technická podpora pre mobilné zariadenia

Počet mobilných zariadení používaných v obchodnom svete rástol v poslednom desaťročí exponenciálne a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Mnohé spoločnosti dnes tvrdia, že podpora mobility patrí medzi hlavné priority ich komplexných stratégií IT.

  • Z akéhokoľvek počítača so systémom Windows, macOS alebo Linux či iným sa môžete pripojiť k mobilným zariadeniam.

  • Zistite stav zariadenia, inštalujte aplikácie a doručujte/vyžadujte správne nastavenia.

  • Môžete diaľkovo ovládať zariadenia so systémom Universal Windows Platform a Android (aj neobsluhované).

  • Podpora zariadení s iOS prostredníctvom nastavení push/pull, spoločný prístup k súboru a spoločné používanie obrazovky s mobilným rozhraním SDK pre špeciálne aplikácie.

Technická podpora pre vlastné mobilné aplikácie

Získajte maximálne hodnotenie pre svoju aplikáciu poskytnutím bezkonkurenčnej zákazníckej podpory prostredníctvom rozhrania SDK Screen Sharing TeamViewer pre systémy Android a iOS. Ako vývojári softvéru môžete začleniť technickú podporu pre zákazníkov priamo do samotnej aplikácie plným využitím podporných funkcií TeamViewer.

  • Zákazníci si môžu vyžiadať podporu priamo z aplikácie, ktorá vytvorí servisný prípad.

  • Pracovníci podpory sa pripoja k mobilným zariadeniam zákazníka a poskytnú okamžitú pomoc.

Začíname

Partner si stiahne aplikáciu TeamViewer QuickSupport do mobilného zariadenia.

Požiadajte partnera, aby spustil aplikáciu a poskytol vám ID TeamViewer na nadviazanie pripojenia z počítača.

Zobrazí sa nové okno relácie TeamViewer, ktoré vám umožní poskytovať podporu pre mobilné zariadenie.

SDK Screen Sharing pre systém iOS/Android

Vzdialená podpora aplikácií iOS alebo Android – SDK Screen sharing pre systém iOS/Android

SDK umožňuje zdieľanie obrazovky akejkoľvek aplikácie v systéme iOS alebo Android v reálnom čase. Jednoducho integrujte SDK do akejkoľvek svojej aplikácie a sprístupnite vzdialenú podporu. Umožnite dokonca poskytovateľom podpory vzdialené ovládanie svojich aplikácií v systéme Android. Podpora mobilných aplikácií pre zariadenia iPhone, iPad alebo akékoľvek zariadenie s OS Android nebola nikdy jednoduchšia.

Ďalšie informácie

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia

Viaceré platformy

Medziplatformové pripojenie z PC na PC, z mobilu na PC, z PC na mobil a dokonca z mobilu na mobil, ktoré podporuje Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform a BlackBerry.
Biela značka označenia

Prenos súborov

Prenos súborov do mobilného zariadenia a z neho. Prenášajte fotografie zo svojho zariadenia do počítača alebo súbory PDF do tabletu.
Biela značka označenia

Konverzácia

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.
Biela značka označenia

Informácie o zariadení

Tabuľa umožňuje prehľadne zobraziť všetky dôležité informácie o zariadení. Získajte informácie o využití CPU a RAM, stave batérie, úložnom priestore a špecifických údajoch o zariadení.
Biela značka označenia

SDK Screen sharing

Integrujte funkcie TeamViewer do svojich mobilných aplikácií použitím SDK Screen sharing pre iOS/Android. Pomáhajte používateľom aplikácií a riešte ich problémy.
Biela značka označenia

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia: