Poskytovanie vzdialenej podpory pre mobilné zariadenia

Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo pre svoje vlastné mobilné aplikácie.

Technická podpora pre mobilné zariadenia

Počet mobilných zariadení používaných v obchodnom svete rástol v poslednom desaťročí exponenciálne a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Mnohé spoločnosti dnes tvrdia, že podpora mobility patrí medzi hlavné priority ich komplexných stratégií IT.

  • Pripojte sa k mobilným zariadeniam z počítača so systémom Windows, Mac alebo Linux.

  • Zistite stav zariadenia, inštalujte aplikácie a doručujte/vyžadujte správne nastavenia.

  • Vzdialene ovládajte zariadenia Android a Windows 10 Mobile, dokonca aj keď sú v bezobslužnom režime (t. j. nepoužíva ich vzdialený používateľ).

Technická podpora pre vlastné mobilné aplikácie

Získajte maximálne hodnotenie pre svoju aplikáciu poskytnutím bezkonkurenčnej zákazníckej podpory prostredníctvom rozhrania SDK Screen Sharing TeamViewer pre systémy Android a iOS. Ako vývojári softvéru môžete začleniť technickú podporu pre zákazníkov priamo do samotnej aplikácie plným využitím podporných funkcií TeamViewer.

  • Zákazníci si môžu vyžiadať podporu priamo z aplikácie, ktorá vytvorí servisný prípad.

  • Pracovníci podpory sa pripoja k mobilným zariadeniam zákazníka a poskytnú okamžitú pomoc.

Začíname

Partner si stiahne aplikáciu TeamViewer QuickSupport do mobilného zariadenia.

Požiadajte partnera, aby spustil aplikáciu a poskytol vám ID TeamViewer na nadviazanie pripojenia z počítača.

Zobrazí sa nové okno relácie TeamViewer, ktoré vám umožní poskytovať podporu pre mobilné zariadenie.

SDK Screen Sharing pre systém iOS/Android

Vzdialená podpora aplikácií iOS alebo Android – SDK Screen sharing pre systém iOS/Android

SDK umožňuje zdieľanie obrazovky akejkoľvek aplikácie v systéme iOS alebo Android v reálnom čase. Jednoducho integrujte SDK do akejkoľvek svojej aplikácie a sprístupnite vzdialenú podporu. Umožnite dokonca poskytovateľom podpory vzdialené ovládanie svojich aplikácií v systéme Android. Podpora mobilných aplikácií pre zariadenia iPhone, iPad alebo akékoľvek zariadenie s OS Android nebola nikdy jednoduchšia.

Ďalšie informácie

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia
Pripojenie k mobilným zariadeniam
Vzdialene sa pripojte k zariadeniam so systémom Android, Windows 10 Mobile (s možnosťou vzdialeného ovládania v reálnom čase a prístupu v bezobslužnom režime) a iOS a pozrite si nainštalované aplikácie a spustené procesy, odosielajte a vyžadujte nastavenia a sledujte dôležité informácie o zariadení.
Biela značka označenia
Prenos súborov
Prenos súborov do mobilného zariadenia a z neho. Prenášajte fotografie zo svojho zariadenia do počítača alebo súbory PDF do tabletu.
Biela značka označenia
Konverzácia
Odosielajte správy používateľom mobilných zariadení prostredníctvom konverzácii. Vďaka tomu spolu môžete komunikovať bez potreby telefonovania. Ak potrebujete zaujať pozornosť používateľov, štuchnite ich.
Biela značka označenia
Informácie o zariadení
Tabuľa umožňuje prehľadne zobraziť všetky dôležité informácie o zariadení. Získajte informácie o využití CPU a RAM, stave batérie, úložnom priestore a špecifických údajoch o zariadení.
Biela značka označenia
SDK Screen sharing
Integrujte funkcie TeamViewer do svojich mobilných aplikácií použitím SDK Screen sharing pre iOS/Android. Pomáhajte používateľom aplikácií a riešte ich problémy.
Biela značka označenia
Vysoká bezpečnosť
Každá relácia s mobilnými zariadeniami je šifrovaná na najvyššiu úroveň zabezpečenia (256-bitové šifrovanie relácie AES), čo zaručuje bezpečnú podporu.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia: