Poskytovanie vzdialenej podpory pre mobilné zariadenia

Poskytujte technickú podporu pre mobilné zariadenia alebo pre svoje vlastné mobilné aplikácie.

Technická podpora pre mobilné zariadenia

Počet mobilných zariadení používaných v obchodnom svete rástol v poslednom desaťročí exponenciálne a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Mnohé spoločnosti dnes tvrdia, že podpora mobility patrí medzi hlavné priority ich komplexných stratégií IT.

  • Z akéhokoľvek počítača so systémom Windows, macOS alebo Linux či iným sa môžete pripojiť k mobilným zariadeniam.

  • Zistite stav zariadenia, inštalujte aplikácie a doručujte/vyžadujte správne nastavenia.

  • Môžete diaľkovo ovládať zariadenia so systémom Universal Windows Platform a Android (aj neobsluhované).

  • Podpora zariadení s iOS cez zdieľanie obrazovky, nastavenia push/pull, zdieľanie súborov a SDK pre špecifické appky.

Technická podpora pre vlastné mobilné aplikácie

Získajte maximálne hodnotenie pre svoju aplikáciu poskytnutím bezkonkurenčnej zákazníckej podpory prostredníctvom rozhrania SDK Screen Sharing TeamViewer pre systémy Android a iOS. Ako vývojári softvéru môžete začleniť technickú podporu pre zákazníkov priamo do samotnej aplikácie plným využitím podporných funkcií TeamViewer.

  • Zákazníci si môžu vyžiadať podporu priamo z aplikácie, ktorá vytvorí servisný prípad.

  • Pracovníci podpory sa pripoja k mobilným zariadeniam zákazníka a poskytnú okamžitú pomoc.

Začíname

Partner si stiahne aplikáciu TeamViewer QuickSupport do mobilného zariadenia.

Požiadajte partnera, aby spustil aplikáciu a poskytol vám ID TeamViewer na nadviazanie pripojenia z počítača.

Zobrazí sa nové okno relácie TeamViewer, ktoré vám umožní poskytovať podporu pre mobilné zariadenie.

SDK Screen Sharing pre systém iOS/Android

Vzdialená podpora aplikácií iOS alebo Android – SDK Screen sharing pre systém iOS/Android

SDK umožňuje zdieľanie obrazovky akejkoľvek aplikácie v systéme iOS alebo Android v reálnom čase. Jednoducho integrujte SDK do akejkoľvek svojej aplikácie a sprístupnite vzdialenú podporu. Umožnite dokonca poskytovateľom podpory vzdialené ovládanie svojich aplikácií v systéme Android. Podpora mobilných aplikácií pre zariadenia iPhone, iPad alebo akékoľvek zariadenie s OS Android nebola nikdy jednoduchšia.

Ďalšie informácie

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia

Viaceré platformy

Medziplatformové pripojenie z PC na PC, z mobilu na PC, z PC na mobil a dokonca z mobilu na mobil, ktoré podporuje Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Windows Universal Platform a BlackBerry.
Biela značka označenia

Prenos súborov

Prenos súborov do mobilného zariadenia a z neho. Prenášajte fotografie zo svojho zariadenia do počítača alebo súbory PDF do tabletu.
Biela značka označenia

Konverzácia

Medzi funkcie okamžitých správ patria skupinové konverzácie, webové konverzácie, off-line správy, história konverzácií, trvalé konverzačné skupiny, konverzácia na podnet zákazníka zo servisných prípadov, plná podpora pre mobilné zariadenia a šifrovanie medzi koncovými zariadeniami.
Biela značka označenia

Informácie o zariadení

Tabuľa umožňuje prehľadne zobraziť všetky dôležité informácie o zariadení. Získajte informácie o využití CPU a RAM, stave batérie, úložnom priestore a špecifických údajoch o zariadení.
Biela značka označenia

SDK Screen sharing

Integrujte funkcie TeamViewer do svojich mobilných aplikácií použitím SDK Screen sharing pre iOS/Android. Pomáhajte používateľom aplikácií a riešte ich problémy.
Biela značka označenia

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia:
Vzdialená podpora – pomoc ľuďom Poskytujte internú podporu alebo služby podpory pre zákazníkov.