Vzdialený prístup – pripojenie k zariadeniam

Nastavte trvalý prístup a môžete vzdialene kontrolovať, monitorovať a spravovať zariadenia.

Prístup v bezobslužnom režime

Aj menšie podniky a organizácie často pôsobia s celosvetovom meradle – zákazníci, kolegovia alebo partneri sídlia vo vzdialených častiach sveta. Pracovný deň sa v tomto kontexte nikdy nekončí – pretože vždy je niekde v plnom prúde.

 • Využívajte vzdialený prístup k počítačom a pokračujte v práci na projektoch.

 • Prenášajte súbory alebo aktualizujte informácie, keď to najlepšie vyhovuje pracovnému programu.

 • Pomocou mobilného zariadenia sa môžete pripojiť k vzdialeným počítačom alebo iným mobilným zariadeniam.

 • Bezpečným spôsobom sa pripájajte k pracovnému prostrediu bez nutnosti využívať virtuálnu privátnu sieť (VPN).

Správa zariadení v rámci celého podniku

Správa infraštruktúry IT vo veľkom podniku môže byť odstrašujúcou úlohou. Softvér TeamViewer ju však významne zjednodušuje. TeamViewer poskytuje množstvo výkonných funkcií na správu veľkého počtu používateľov a zariadení.

 • TeamViewer a TeamViewer Host (inštalácia na pozadí) môžete nasadiť veľkokapacitne do tisícov zariadení.

 • TeamViewer Host nainštalujte do svojej skupiny mobilov so systémom Android cez konzolu správy Management Console.

 • Vytvárajte a upravujte centralizované nastavenia na základe stratégií pre všetkých používateľov.

 • Monitorujte integrované kontroly priestoru na diskoch, aktualizácií, brán firewall či antivírusovej ochrany.

 • S nástrojom ITbrain pridajte funkcie monitorovania, správy aktív, zálohovania a ochrany pred malwarom.

 • Pomocou zabudovaných integrácií a rozhraní API môžete používať TeamViewer v preferovanom pracovnom prostredí.

Údržba zariadení v bezobslužnom režime

Softvér TeamViewer umožňuje všetko od sledovania stavu automatizovaných náročných priemyselných strojných zariadení v hlučných či nebezpečných prostrediach až po pravidelnú údržbu hlavného servera spoločnosti z tabletu či aktualizáciu elektronickej ponuky pri stole číslo sedem.

 • Na diaľku vykonávajte údržbu alebo riešte problémy z pohodlia a bezpečia.

 • Znížte náklady a šetrite čas obmedzením nepotrebného cestovania.

 • Ušetrite ešte viac energie používaním funkcie zapnutia na diaľku Wake-on-LAN.

 • S TeamViewer Host pre Android môžete spravovať všetky mobily svojej organizácie.

Vzdialené ovládanie zariadení – bezplatne na osobné použitie

Stiahnite si softvér TeamViewer a používajte ho bezplatne na neobmedzený prístup k svojim zariadeniam alebo k zariadeniam príbuzných či priateľov. Presuňte fotografie z mobilného zariadenia do domáceho počítača, skontrolujte systémy zabezpečenia domácnosti alebo využívajte prístup k súborom v domácom počítači pri ich aktualizácii či odoslaní inej osobe.

 • Stiahnite si softvér TeamViewer a používajte ho bezplatne na osobné, nekomerčné použitie.

 • Nie je potrebná žiadna konfigurácia a funguje aj za bránami firewall.

 • Intuitívne rozhranie vám pomôže okamžite efektívne používať softvér TeamViewer.

Užitočné funkcie TeamViewer

Biela značka označenia

Dávková inštalácia

Nainštalujte TeamViewer alebo TeamViewer Host (na pozadí) do tisícov zariadení súčasne cez skupinovú politiku (GPO) v doméne Active Directory. Nasaďte TeamViewer Host do svojej skupiny mobilov so systémom Android cez konzolu správy Management Console.
Biela značka označenia

Správa používateľov a zariadení

Pridávajte používateľov a zariadenia do spoločnosti (licencie) a prideľte im oprávnenia. Vytvorte spoločné skupiny. Spravujte zariadenia podľa nastavení na základe stratégií, aj keď sú off-line, alebo povoľte zabezpečené riadenie prístupu umožňujúce pripojenie k zariadeniam bez potreby zadania hesla.
Biela značka označenia

Prenos súborov

Vytvárajte spoločný prístup k súborom s prenosovou rýchlosťou až 200 MB/s prostredníctvom praktických metód, ako sú správca súborov, kontextové ponuky, presun súborov myšou a súborová schránka, ktoré je možné prepojiť s poskytovateľmi cloudových úložných služieb.
Biela značka označenia

Systémy Linux bez GUI

Ak na vzdialenom počítači so systémom Linux nie je k dispozícii grafické používateľské rozhranie (GUI) alebo k nemu nie je pripojený monitor, môžete sa jednoducho pripojiť použitím textovej konzoly Linux.
Biela značka označenia

Funkcia zapnutia na diaľku Wake-on-LAN

Zapnite (prebuďte) počítač použitím iného počítača so softvérom TeamViewer pripojeného k rovnakej lokálnej sieti alebo k rovnakému smerovaču.
Biela značka označenia

Vysoká bezpečnosť

TeamViewer využíva výmenu verejných/privátnych kľúčov RSA 2048 , šifrovanie relácie AES (256-bit.) medzi koncovými zariadeniami, náhodné heslá na jednorazový prístup, voliteľnú dvojúrovňovú autentikáciu a ovládanie prístupu cez dôveryhodné zariadenia ako aj zoznamy zakázaných a povolených kont.
Ďalšie funkcie TeamViewer
Ďalší príklad použitia:
Schôdzky a spolupráca Organizujte schôdzky, prezentácie, školiace semináre a interaktívne konferencie.