Besplatan za ličnu upotrebu

TeamViewer i besplatan premijum model

TeamViewer je premijum softversko rešenje za daljinsku podršku, daljinski pristup i saradnju na mreži. Zapravo, verujemo da je u pitanju najbolje, najmoćnije i najintuitivnije rešenje na tržištu i mnogi analitičari, stručnjaci u ovoj oblasti i, što je najvažnije, naši korisnici se slažu sa time.

Od samog početka, TeamViewer je dostupan svima besplatno za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

Želimo da svi korisnici širom sveta dožive prednosti koje donosi TeamViewer. Želimo da se naši korisnici detaljno upoznaju sa softverom i načinom na koji on radi, da počnu da veruju u njegov visok nivo bezbednosti i da iskuse širok asortiman njegove upotrebe.


To radimo iz nekoliko razloga.

  • Prvo, preporuke koje se zasnivaju na ličnom iskustvu i koje dolaze od prijatelja i poslovnih saradnika su izuzetno snažne. Iskreno ih cenimo.
  • Drugo, naša velika baza korisnika pruža nam povratne informacije za poboljšanje softvera kako bi više odgovarao potrebama i očekivanjima korisnika. Ukratko, imate sjajne ideje.
  • Na kraju, duboko verujem u pomaganje ljudima i u to da svet treba učiniti boljim mestom. Možda je u pitanju karma, ali je takođe dobro za održiv posao. Pored toga, i mi imamo porodicu i prijatelje.

Hvala što koristite TeamViewer