Prilagođeni moduli

Generišite prilagođene TeamViewer module koji sadrže vaš logotip i tekst bez naknade. Dodajte lični pečat interakciji sa svojim klijentima.
Kreirajte prilagođene module pomoću upravljačke konzole programa TeamViewer.

Upravljačka konzola programa TeamViewer obuhvata mnoge napredne funkcije koje program TeamViewer čine toliko naprednim i raznolikim alatom za daljinsku podršku, daljinski pristup i saradnju.

Jedna od funkcija upravljačke konzole programa TeamViewer je mogućnost dizajniranja i primene prilagođenih modula klijenata.

Prijavite se sa svojim TeamViewer nalogom i počnite danas!

Kreirajte prilagođen modul
Kreirajte sopstveni prilagođeni TeamViewer QuickSupport modul.

Prilagođeni QuickSupport

Klijenti koriste vaš QuickSupport modul za omogućavanje pristupa svojim računarima bez potrebe za instaliranjem programa TeamViewer.

 • Uključite logotip svoje kompanije i prilagođene boje
 • Dodajte personalizovani naslov i tekst
 • Automatski dodajte korisnike listi „Kontakti i računari“
 • Omogućite obrazac za procenu zadovoljstva korisnika nakon zatvaranja sesije
 • Kreirajte SOS dugme na radnoj površini računara klijenta
 • Omogućite korisnicima da momentalno pokrenu ćaskanje
Kreirajte prilagođeni TeamViewer QuickJoin modul.

Prilagođeni QuickJoin

Omogućite osobama koje nemaju instaliran program TeamViewer da učestvuju u vašim sastancima.

 • Uključite logotip svoje kompanije i prilagođene boje
 • Dodajte personalizovani naslov i tekst
 • Unesite podatke o zakazanim sastancima kako bi učesnici mogli da im se pridruže automatski
Kreirajte prilagođeni TeamViewer Host modul.

Prilagođeni Host

Instalirajte prilagođeni Host modul na računarima na kojima vam je potreban pristup 24/7 bez nadzora.

 • Uključite logotip svoje kompanije i prilagođene boje
 • Dodajte personalizovani naslov i tekst
 • Automatski dodajte uređaj na listu „Računari i kontakti“
 • Omogućite korisnicima da pokrenu predmet usluge
 • Primenite TeamViewer smernice
 • Kreirajte prilagođeni host modul za Android uređaj

TeamViewer taster

Kreirajte sopstveni TeamViewer taster za svoju veb-lokaciju.
Jednostavno je i besplatno! Veza do programa TeamViewer ili direktno do prilagođenog modula koji ste kreirali.

Kreiraj taster