Integracija TeamViewer aplikacije za IBM MaaS360

Integracija TeamViewer aplikacije za IBM MaaS360 omogućava deljenje ekrana i podršku daljinskog upravljanja za mnoge Android, iOS i Windows stone/mobilne uređaje preko platforme MaaS360 Cloud.

Razlozi za omogućavanje TeamViewer aplikacije za IBM MaaS360

TeamViewer omogućen na IBM MaaS360
Pogodnosti

Dobijate pun pristup svakom podržanom Android, iOS ili Windows stonom kao i mobilnom uređaju, kojima možete upravljati sa udaljene lokacije kako biste unapredili rešavanje problema. Iskustvo u rešavanju problema sa udaljene lokacije je unapređeno optimizacijom komunikacije između korisnika i osoblja za IT tehničku podršku, koji sada mogu lakše da pruže efikasnu pomoć na odgovarajući način. Korisnici ne moraju da verbalizuju probleme, a osoblje tehničke podrške ne mora „na slepo” da otkriva probleme.

Funkcije
  • Kreirajte i pridružite se sesiji podrške direktno sa MaaS360 Cloud
  • Daljinski upravljajte kontrolisanim Android ili Windows desktop/mobilnim uređajem (iOS bez deljenja ekrana)
  • Šaljite poruke ćaskanja sa i na uređaj
  • Prenesite datoteke na uređaj ili ih primite sa uređaja
  • Upravljajte podešavanjima kao što su Microsoft Exchange nalozi na uređaju ili održavajte WiFi podešavanja
  • Pregledajte instalirane aplikacije i procese koji su u toku
  • Brzo pregledajte informacije kao što su korišćenje procesora i RAM memorije, ispravnost baterije i skladištenje
  • i više od toga...
Aktivirajte integraciju TeamViewer aplikacije u IBM MaaS360

Integracija TeamViewer aplikacije za IBM MaaS360 se može aktivirati kontaktiranjem IBM tima za podršku. Više o tome saznajte na IBM MaaS360 Community Wiki.

Idi na IBM MaaS360 Community Wiki