Rešite izazove sa kojima se suočavate danas koristeći rešenja sutrašnjice.

Koji izazovi vam predstavljaju prepreku na putu dostizanja željenih rezultata? Kreirali smo TeamViewer 13 da vam pomognemo da na bezbedan način postignete te ciljeve. Pročitajte tekst u nastavku da saznate o novim funkcijama i poboljšanjima.

Mobilno

Najmodernija podrška

Budite među prvima koji će iskusiti tehnologiju za mobilnu podršku da omogućite IT tehničarima da brže rešavaju pitanja podrške, kao i da klijentima pružite izvanredan užitak u pruženoj podršci.

Produktivnost

Usmerenost na efikasnost

Omogućite svom timu da za kraće vreme obavlja svoj posao. Inteligentne funkcije za radni tok i poboljšanja olakšaće poslove koji iziskuju kretanje između lokacija.

Unapređenja

Premašuju očekivanja

Poništite razdaljinu daljinskih uređaja tako što ćete iskoristiti pogodnosti tehnološkog napretka u pogledu brzine i jednostavnosti.

Kompanija

Efikasna rešenja

Osnažite svoj IT sektor naprednom i bezbednom kontrolom IT sistema, tako da im omogućite da pružaju bolju uslugu vašoj organizaciji.

Počnite već danas da koristite TeamViewer 13 i rešite izazove sa kojima se suočavate sada koristeći rešenja budućnosti. Izaberite opciju za licencu koja odgovara vašim potrebama.
Deljenje ekrana u sistemu iOS uz TeamViewer

iOS deljenje ekrana

Iskusite prvo i jedinstveno rešenje za daljinsku podršku za iOS deljenje ekrana. Po prvi put do sada IT tehničari mogu da imaju pregled iPhone i iPad uređaja u realnom vremenu.

Daljinska podrška za iOS uređaje sada je mnogo efikasnija, što znači da je užitak krajnjeg korisnika poboljšan jer tehničari mogu brže i preciznije da pružaju rešenja za probleme.

Pogledajte video zapis

Podrška za Motorola uređaje

Podrška za Motorola uređaje

Proširite pokrivenost za IT servise uz podršku za kompletnu mobilnu daljinsku kontrolu za Motorola uređaje. Obezbedite da nivoi usluge i procesa tehničke podrške budu dosledni širom platformi.

Bezbedno se povezujte sa Motorola uređajima sa sistemom Android 7.1.1 i novijim verzijama i upravljajte njima koristeći aplikacije QuickSupport i Host TeamViewer za Android uređaje.

Pogledajte video zapis

Izmena aplikacija za Android

Izmena aplikacija za Android

Uživajte koristeći ažuriranu aplikaciju za daljinsko upravljanje TeamViewer za Android uređaje kojom se izbegava nepotrebna navigacija, obezbeđuje se neometan užitak i poboljšava se brzina.

Jednostavnije pronalazite uređaje i povezujte se sa njima korišćenjem unapređene korisnosti liste računara i kontakata i intuitivno locirajte podešavanja koja su vam potrebna uz potpuno novi i moderni dizajn.

Pogledajte video zapis

Dodatne funkcije

Eko Host režim na Androidu

Eko Host režim na Androidu

Unapređenje za Samsung Android uređaje>

Unapređenje za Samsung Android uređaje

Unapređeno iskustvo u korišćenju QuickSupport

Unapređeno iskustvo u korišćenju QuickSupport

Intuitivni prenos datoteka uz TeamViewer

Intuitivni prenos datoteka

Optimizujte svoj radni tok i uštedite vreme potrebno za uspostavljanje i upravljanje bezbednim prenosima datoteka između uređaja. Imajte jasan uvid u to koje datoteke se prenose u koje uređaje i nadgledajte progres.

Pristupajte nedavno korišćenim folderima za brzo lociranje potrebnih datoteka, uredite red za čekanje za prenos više grupisanih datoteka i nadgledajte progres prenosa unutar izmenjenog UI.

Pogledajte video zapis

Pregled detalja o uređajima unutar konzole za upravljanje u aplikaciji TeamViewer

Upravljanje resursima od suštinskog značaja

Obavljajte ključne zadatke održavanja ili nadogradnje efikasnije. Brzo pronalazite i obavljajte radnje na uređajima koji zadovoljavaju zahteve zadatka koji obavljate, a da pritom ne trošite vreme odlaženjem na lokaciju svakog uređaja kojim upravljate.

Imajte pregled naziva računara, operativnog sistema, procesora i RAM-a svakog dodeljenog uređaja unutar konzole za upravljanje, bez potrebe za uspostavljanjem daljinskog povezivanja.

Pogledajte video zapis

Podešavanje automatizovanog dodeljivanja slučajeva za servis u sklopu konzole za upravljanje u aplikaciji TeamViewer

Automatizovano dodeljivanje slučajeva za uslugu

Uštedite vreme neophodno za dodeljivanje zahteva za servis širom svog tima, tako da odgovarajuća osoba može da započne rad na važnim zadacima bez odlaganja.

Prethodno definišite osobu kojoj se dodeljuje slučaj za servis unutar svojih prilagođenih modula. Novi zahtevi za servis iz prilagođenih modula zatim se automatski dodeljuju datim korisnicima.

Pogledajte video zapis

Dodatne funkcije

Podrška putem opcije Touch Bar na uređaju MacBook Pro

Podrška putem opcije Touch Bar na uređaju MacBook Pro

Izvorna podrška za Linux

Izvorna podrška za Linux

Swiftpoint GT miš za iOS

Swiftpoint GT miš za iOS

Nedavne veze

Nedavne veze

Brzo obnavljajte povezivanje sa uređajima sa kojima ste najskorije komunicirali bez potrebe da opet obavljate pretragu datih uređaja.

Koristite grupu za nedavne veze na vrhu liste računara i kontakata da pokrenete daljinsko upravljanje, prenos datoteka ili povezivanja za onlajn sastanke.

Pogledajte video zapis

Novi pregled detalja o daljinskom uređaju na kontrolnoj tabli daljinskog uređaja

Poboljšana kontrolna tabla za daljinske uređaje

Uštedite još više vremena dok dobijate informacije koje su vam neophodne o uređaju tokom daljinskog povezivanja. Brzo otkrijte sve potencijalne probleme i pređite na njihovo rešavanje.

Imajte prikaz informacija o vremenu rada, serijskom broju, ispravnosti hard diska, nivou baterije (kao i o tome da li je baterija priključena na izvor napajanja), kao i o verziji BIOS-a i datumu.

Pogledajte video zapis

Korišćenje grafičke kartice za obradu slike uz TeamViewer

Hardversko ubrzanje

Ubrzajte svoj hardver. Poboljšajte performanse daljinske kontrole u TeamViewer, uz smanjenje opterećenja svog procesora.

Upotrebite grafičku karticu (GPU) za obavljanje skaliranja slike prilikom daljinskog povezivanja desktop računara sa uređajima koji imaju drugačiju rezoluciju ekrana od vaše lokalne mašine.

Pogledajte video zapis

Dodatne funkcije

Intuitivni korisnički interfejs za desktop računare

Intuitivni korisnički interfejs za desktop računare

Podrška za Mac uz više monitora

Podrška za Mac uz više monitora

Korišćenje veze sa pružaocem identiteta sa TeamViewer

Veza sa pružaocem identiteta

Poslovni korisnici mogu da zatraže rani pristup Vezi sa pružaocem identiteta u cilju smanjenja troškova upravljanja korisnicima, usklađivanja sa bezbednosnim smernicama i osiguravanja da samo odobreni korisnici mogu da pristupe TeamViewer nalozima koristeći korporativne e-adrese.

Koristite svog pružaoca identiteta (IdP) za centralizaciju, obezbeđivanje i kontrolu prijava na naloge, kao i za podešavanje autentifikacije sa više faktora sa omogućenim IdP-om. Zatražite rani pristup ovoj funkciji klikom ispod.

Pogledajte video zapis

Zatražite rani pristup

Unapređeno daljinsko štampanje

Jednostavno štampajte daljinske dokumente lokalno uz bolji kvalitet nego ikada do sada. Uštedite vreme i izbegnite nesporazume otklanjanjem potrebe za kreiranjem više verzija istog dokumenta u cilju štampanja.

Omogućite daljinsko štampanje uz HP štampače, macOS i potpun spektar boja, kao i uz sveukupno poboljšan užitak korisnika.

Pogledajte video zapis

Daljinsko štampanje uz TeamViewer
Momentalno se prijavite uz TeamViewer

Momentalna prijava

Prepustite se neometanom užitku tako što ćete se prijaviti na svoj nalog u aplikaciji TeamViewer za rad sa jednim ili više uređaja među više hiljada uređaja kojima upravljate.

Momentalno se prijavite, čak i kada vaša lista računara i kontakata obuhvata na hiljade kontakata i uređaja, zahvaljujući unapređenjima koja koriste pogodnosti bezbednog kaširanja.

Pogledajte video zapis

Dodatne funkcije

Poboljšana kontrola dozvola korisnika

Poboljšana kontrola dozvola korisnika

Forsirano snimanje sesija za kompletnu evidenciju

Forsirano snimanje sesije

Da li ste spremni da klikom zakoračite u budućnost i da bezbedno rešite izazove sa kojima se sada suočavate? Pogledajte svoju ponudu za ažuriranje vaše licence do verzije TeamViewer 13.

Funkcije u skladu sa vrstama licenci

Business
 • Nedavne veze
 • Intuitivni prenos datoteka
 • Momentalna prijava
 • Unapređeno daljinsko štampanje
 • Ubrzanje hardvera
 • Intuitivni korisnički interfejs za desktop računare
 • Izmena aplikacija za Android
 • Podrška putem opcije Touch Bar na uređaju MacBook Pro
 • Podrška za Mac uz više monitora
 • Izvorna podrška za Linux
 • Swiftpoint GT miš za iOS
Podrška dodatka za mobilne uređaje
 • iOS deljenje ekrana
 • Eko Host režim na Androidu
 • Unapređeno iskustvo u korišćenju QuickSupport
 • Podrška za Motorola uređaje
 • Unapređenje za Samsung Android uređaje
Premium
 • Nedavne veze
 • Intuitivni prenos datoteka
 • Momentalna prijava
 • Unapređeno daljinsko štampanje
 • Ubrzanje hardvera
 • Intuitivni korisnički interfejs za desktop računare
 • Izmena aplikacija za Android
 • Podrška putem opcije Touch Bar na uređaju MacBook Pro
 • Podrška za Mac uz više monitora
 • Izvorna podrška za Linux
 • Swiftpoint GT miš za iOS
 • Poboljšana kontrola dozvola korisnika
 • Automatizovano dodeljivanje slučajeva za uslugu
 • Upravljanje resursima od suštinskog značaja
 • Poboljšana kontrolna tabla za daljinske uređaje
Podrška dodatka za mobilne uređaje
 • iOS deljenje ekrana
 • Eko Host režim na Androidu
 • Unapređeno iskustvo u korišćenju QuickSupport
 • Podrška za Motorola uređaje
 • Unapređenje za Samsung Android uređaje
Corporate
 • Nedavne veze
 • Intuitivni prenos datoteka
 • Momentalna prijava
 • Unapređeno daljinsko štampanje
 • Ubrzanje hardvera
 • Intuitivni korisnički interfejs za desktop računare
 • Izmena aplikacija za Android
 • Podrška putem opcije Touch Bar na uređaju MacBook Pro
 • Podrška za Mac uz više monitora
 • Izvorna podrška za Linux
 • Swiftpoint GT miš za iOS
 • Poboljšana kontrola dozvola korisnika
 • Automatizovano dodeljivanje slučajeva za uslugu
 • Upravljanje resursima od suštinskog značaja
 • Poboljšana kontrolna tabla za daljinske uređaje
 • Forsirano snimanje sesija
Podrška dodatka za mobilne uređaje
 • iOS deljenje ekrana
 • Eko Host režim na Androidu
 • Unapređeno iskustvo u korišćenju QuickSupport
 • Podrška za Motorola uređaje
 • Unapređenje za Samsung Android uređaje

TeamViewer 13 predstavlja najmoćniju, najbezbedniju i najraznovrsniju daljinsku podršku, daljinski pristup i alat za saradnju na mreži koji su na raspolaganju.

TeamViewer je projektovan za rad na širokom spektru operativnih sistema počev od najmodernijih, kao što su Windows 10, macOS Sierra, iOS 11, Android 8 Oreo i Chrome OS do starijih operativnih sistema kao što su Windows XP i OS X 10.8.

Celokupan opseg funkcija koje su ovde navedene odnosi se na verziju za sistem Windows, izuzev kada je drugačije naznačeno. Za precizne detalje o drugim verzijama pogledajte odgovarajuću probnu verziju za Mac / Linux / iOS / Android / Universal Windows Platform / BlackBerry.

Uz lansiranje nove glavne verzije (npr. 13.x itd.) za Windows, macOS ili Linux vršimo zamenu veza za preuzimanje verzije na početnoj strani. Prethodne verzije možete naći na našem vebsajtu pod opcijom Download/Previous versions (Preuzimanje/Prethodne verzije).

Nazad na vrh