Komercijalna upotreba

Izgleda da se TeamViewer koristi u komercijalnom okruženju

TeamViewer se nudi besplatno svima za ličnu, nekomercijalnu upotrebu - i većina korisnika poštuje pravila i kupuje licencu ako žele da koriste TeamViewer za posao.

Međutim, preduzeli smo mere kako bismo bili sigurni da se naš softver, bez odgovarajuće licence ne koristi u komercijalne, a samim tim i nelegalne svrhe.

TeamViewer sadrži razne metode za anonimno detektovanje i proveru da li se softver koristi u komercijalnim okruženjima. Ako redovno koristite TeamViewer u ovim sredinama pojaviće Vam se upozorenje koje ste verovatno videli pre nego što ste došli na ovu stranu.

Šta se smatra komercijalnom primenom?

U suštini, komercijalna upotreba je bilo koja upotreba u koju su uključeni novac ili usluge koje se plaćaju. Ovo uglavnom pokriva sve situacije u kojima biste obično mogli da koristite TeamViewer za funkcije koje su vezane za posao.


Primeri nekomercijalne upotrebe:

  • Pružanje pomoći i podrške prijateljima i rođacima
  • Povezivanje sa svojim ličnim kućnim računarskom

Primeri komercijalne upotrebe:

  • Pomoć i podrška kupcima ili kolegama sa posla
  • Pomoć kompanijama ili organizacijama, čak i volonterski
  • Povezivanje sa svojim poslovnim računarom ili serverom iz kućne kancelarije

Ako imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi sa pravilnom upotrebom programa TeamViewer, obratite se našim zaposlenima u tehničkoj podršci.

Šta raditi povodom upozorenja koja se pojavljuju?

Upozorenja u iskačućim prozorima generišu se automatski i mogu da se isključe samo dodeljivanjem odgovarajuće TeamViewer licence uređaju ili TeamViewer nalogu.


Mogu postojati slučajevi kada TeamViewer lažno detektuje komercijalnu primenu i ograničava vašu mogućnost konekcija iako ne kršite uslove licence. U ovim slučajevima slobodno kontaktirajte naše osoblje za podršku, opišite situaciju u kojoj koristite TeamViewer i saopštite im svoj TeamViewer ID. Ako vaš način upotrebe zadovoljava uslove licence, rado ćemo vam odblokirati softver.


Ako bilo koja pitanja vezana za ovu politiku ostanu neodgovorena, molimo vas da kontaktirate naše osoblje za podršku.

Pogledajte našu Bazu znanja za objašnjenje o tome kako definišemo ličnu upotrebu.

Šta raditi sa iskačućim upozorenjima?

Iskačuća upozorenja se automatski generišu i mogu da se isključe samo dodeljivanjem odgovarajuće TeamViewer licence vašem uređaju ili vašem TeamViewer nalogu.


Mogu postojati slučajevi gde TeamViewer pogrešno detektuje komercijalnu upotrebu i ograničava vašu vezu čak i ako niste prekršili uslove licence. U tim slučajevima, slobodno nam se obratite koristeći formular za komercijalnu upotrebu, opišite situaciju kojoj koristite TeamViewer i recite nam svoj TeamViewer ID. Ako je vaša upotreba u skladu sa našim predviđenim uslovima licence, rado ćemo odblokirati softver za vas.