Komercijalna upotreba

Izgleda da se TeamViewer koristi u komercijalnom okruženju

TeamViewer se nudi besplatno svima za ličnu, nekomercijalnu upotrebu - i većina korisnika poštuje pravila i kupuje licencu ako žele da koriste TeamViewer za posao.

Međutim, preduzeli smo mere kako bismo bili sigurni da se naš softver, bez odgovarajuće licence ne koristi u komercijalne, a samim tim i nelegalne svrhe.

TeamViewer sadrži razne metode za anonimno detektovanje i proveru da li se softver koristi u komercijalnim okruženjima. Ako redovno koristite TeamViewer u ovim sredinama pojaviće Vam se upozorenje koje ste verovatno videli pre nego što ste došli na ovu stranu.

Šta se smatra komercijalnom primenom?

U suštini, komercijalna upotreba je bilo koja upotreba u koju su uključeni novac ili usluge koje se plaćaju. Ovo uglavnom pokriva sve situacije u kojima biste obično mogli da koristite TeamViewer za funkcije koje su vezane za posao.


Primeri komercijalne upotrebe:

  • Pomoć i podrška kupcima ili kolegama sa posla
  • Pomoć kompanijama ili organizacijama, čak i volonterski
  • Povezivanje sa svojim poslovnim računarom ili serverom iz kućne kancelarije

Primeri nekomercijalne upotrebe:

  • Pružanje pomoći i podrške prijateljima i rođacima
  • Povezivanje sa svojim ličnim kućnim računarskom

Pogledajte našu Bazu znanja za objašnjenje o tome kako definišemo ličnu upotrebu.

Šta raditi sa iskačućim upozorenjima?

Iskačuća upozorenja se automatski generišu i mogu da se isključe samo dodeljivanjem odgovarajuće TeamViewer licence vašem uređaju ili vašem TeamViewer nalogu.


Mogu postojati slučajevi gde TeamViewer pogrešno detektuje komercijalnu upotrebu i ograničava vašu vezu čak i ako niste prekršili uslove licence. U tim slučajevima, slobodno nam se obratite koristeći formular za komercijalnu upotrebu, opišite situaciju kojoj koristite TeamViewer i recite nam svoj TeamViewer ID. Ako je vaša upotreba u skladu sa našim predviđenim uslovima licence, rado ćemo odblokirati softver za vas.