Mobilne veze u pokretu

Koristite svoj mobilni uređaj za pružanje podrške ili povezivanje sa svojim računarom sa bilo kog mesta.

Pružajte podršku sa bilo kog mesta

TeamViewer nudi mogućnost povezivanja sa svim Windows, macOS ili Linux računarima pomoću velikog dijapazona različitih mobilnih uređaja zasnovanih na operativnim sistemima Android, iOS, Windows ili BlackBerry. Takođe daljinski kontrolišite druge mobilne uređaje sa sopstvenog mobilnog uređaja.

  • Pružajte podršku sa svog mobilnog u uređaja.

  • Daljinski kontrolišite računar ili mobilni uređaj da biste rešavali probleme ili vršili ažuriranje.

  • Delite datoteke svih veličina uz brzinu prenosa do 200 MB/s.

  • Šaljite posebne kombinacije tastera (npr. Ctrl+Alt+Del) na udaljeni računar.

Povežite se sa bilo kog mesta

Preuzmite besplatnu aplikaciju TeamViewer za daljinsku kontrolu i koristite je za povezivanje sa svojim računarom sa mobilnog uređaja (Android, iOS, Windows ili BlackBerry). Gde god da se nalazite sa mobilnim uređajem, možete da kontrolišete svoj računar, uređujete dokumente i prenosite datoteke.

  • Pristupite svom računaru ili drugom mobilnom uređaju korišćenjem programa TeamViewer za daljinsku kontrolu.

  • Pridružite se sastancima uz aplikaciju TeamViewer za sastanke.

  • Konfiguracija nije potrebna, i radi i pored zaštitnog zida.

  • Uživajte u intuitivnom interfejsu kako biste odmah mogli efikasno da koristite TeamViewer.