Mobilne veze u pokretu

Koristite svoj mobilni uređaj za pružanje podrške ili povezivanje sa svojim računarom sa bilo kog mesta.

Pružajte podršku sa bilo kog mesta

TeamViewer nudi mogućnost povezivanja sa svim Windows, macOS ili Linux računarima pomoću velikog dijapazona različitih mobilnih uređaja zasnovanih na operativnim sistemima Android, iOS, Windows ili BlackBerry. Takođe daljinski kontrolišite druge mobilne uređaje sa sopstvenog mobilnog uređaja.

  • Pružajte podršku sa svog mobilnog u uređaja.

  • Daljinski kontrolišite računar ili mobilni uređaj da biste rešavali probleme ili vršili ažuriranje.

  • Delite datoteke svih veličina uz brzinu prenosa do 200 MB/s.

  • Šaljite posebne kombinacije tastera (npr. Ctrl+Alt+Del) na udaljeni računar.

Povežite se sa bilo kog mesta

Preuzmite besplatnu aplikaciju TeamViewer za daljinsku kontrolu i koristite je za povezivanje sa svojim računarom sa mobilnog uređaja (Android, iOS, Windows ili BlackBerry). Gde god da se nalazite sa mobilnim uređajem, možete da kontrolišete svoj računar, uređujete dokumente i prenosite datoteke.

  • Pristupite svom računaru ili drugom mobilnom uređaju korišćenjem programa TeamViewer za daljinsku kontrolu.

  • Pridružite se sastancima uz aplikaciju TeamViewer za sastanke.

  • Konfiguracija nije potrebna, i radi i pored zaštitnog zida.

  • Uživajte u intuitivnom interfejsu kako biste odmah mogli efikasno da koristite TeamViewer.

Korisne TeamViewer funkcije

Beli podeljak

Direktna kontrola

Kontrolišite udaljeni računar sa svog mobilnog uređaja kao da sedite za udaljenim računarom.
Beli podeljak

Prenos datoteka

Delite datoteke svih veličina između računara i mobilnog uređaja.
Beli podeljak

Ćaskanje

Funkcija razmene trenutnih poruka uključuje grupna ćaskanja, ćaskanja na Vebu, razmenu poruka van mreže, istoriju ćaskanja, trajne grupe za ćaskanje, ćaskanja koje pokreću korisnici iz predmeta usluge, punu podršku za mobilne uređaje i šifrovanje od početka do kraja.
Beli podeljak

Specijalni tasteri

Jednostavno šaljite posebne kombinacije tastera na udaljeni uređaj (npr. Ctrl+Alt+Del) čak iako koristite potpuno drugi operativni sistem, na primer onaj na mobilnom uređaju.
Beli podeljak

Wake-on-LAN

Probudite svoj računar preko drugog računara korišćenjem TeamViewer-a u okviru lokalne mreže ili preko rutera.
Beli podeljak

Visok nivo bezbednosti

TeamViewer koristi razmenu javnog/privatnog ključa RSA 2048, AES (256-bitno) šifrovanje sesije od početka do kraja, nasumične lozinke za jednokratni pristup, opcionu dvostruku proveru identiteta i kontrolu pristupa putem pouzdanih uređaja, kao i bele i crne liste.
Dodatne TeamViewer funkcije
Sledeći slučaj upotrebe:
Daljinski pružajte podršku mobilnim uređajima Pružajte tehničku podršku za mobilne uređaje ili za svoju mobilnu aplikaciju.