Fjärråtkomst – Anslutning till enheter

Ställ in permanent åtkomst och fjärrstyr, övervaka och underhåll enheter.

Oövervakad åtkomst

Företag och organisationer, även de små, arbetar ofta globalt med kunder, kollegor eller partner som befinner sig i fjärran delar av världen. Det innebär att arbetsdagen egentligen aldrig är över, någonstans är det alltid mitt på dagen.

 • Få åtkomst till fjärrdator och fortsätt arbeta på projekt.

 • Överför filer eller uppdatera information när det passar bäst under din arbetsdag.

 • Använd din mobila enhet för att ansluta till fjärrdatorer eller andra mobila enheter.

 • Anslut säkert till din arbetsmiljö utan att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN).

Enhetshantering för hela verksamheten

Det kan vara en stor utmaning att hantera IT-infrastrukturen för en stor verksamhet. Men TeamViewer gör det mycket enklare. TeamViewer omfattar effektfulla funktioner för hantering av ett stort antal användare och enheter.

 • Massdistribuera TeamViewer och TeamViewer Host (tyst) till tusentals enheter.

 • Installera TeamViewer Host på dina Androida mobiler via Management Console.

 • Skapa och ändra centrala policybaserade inställningar för alla dina användare.

 • Övervaka integrerade kontroller av diskutrymme, uppdateringar och skydd genom brandväggar och antivirusprogram.

 • Lägg till funktioner för övervakning, tillgångshantering, säkerhetskopiering och anti-malware med ITbrain.

 • Använd färdiga integrationer och API:er för att använda TeamViewer i den arbetsmiljö som du föredrar.

Underhåll oövervakade enheter

Allt från att spåra statusen för automatiserad utrustning inom tung industri i bullriga eller farliga miljöer till att utföra rutinunderhåll på ditt företags huvudserver med din surfplatta eller uppdatera den elektroniska menyn på bord sju är möjligt med TeamViewer.

 • Utför fjärrunderhåll eller felsök problem bekvämt och säkert.

 • Minska utgifter och spara tid genom att undvika onödigt resande.

 • Spara ytterligare energi genom Wake-on-LAN.

 • Behåll organisationens mobilbestånd med TeamViewer Host för Android.

Fjärrstyr dina enheter – Gratis för privat bruk

Ladda ner och använd TeamViewer gratis för att komma åt dina enheter eller enheter som tillhör din familj och dina vänner när du vill. Överför foton från din mobila enhet till din hemdator, kontrollera ditt larmsystem hemma eller kom åt filer på din hemdator för att uppdatera dem eller e-posta dem till någon.

 • Ladda ner och använd TeamViewer gratis för privat, icke-kommersiellt bruk.

 • Det krävs ingen konfiguration och det fungerar bakom brandväggar.

 • Utnyttja det intuitiva gränssnittet för att omgående använda TeamViewer effektivt.

Användbara funktioner i TeamViewer

Vit bock

Massdistribution

Distribuera TeamViewer eller TeamViewer Host (tyst) till tusentals enheter på en gång via gruppolicy (GPO) i en Active Directory-domän. Du kan dessutom installera TeamViewer Host på dina Androida mobiler via Management Console.
Vit bock

Hantering av användare och enheter

Lägg till användare och enheter till företaget (licensen) och tilldela behörigheter. Dela grupper. Hantera enheter med policy-baserade inställningar, även när de är offline, eller aktivera säkra åtkomstkontroller för att ansluta till enheter utan krav på lösenord.
Vit bock

Filöverföring

Dela filer oavsett storlek med överföringshastigheter upp till 200 MB/s med hjälp av bekväma metoder som filhanterare, snabbmenyer, dra-och-släpp och en filbox som kan länka till molnlagringsleverantörer.
Vit bock

Linux-system utan GUI

Även om det inte finns något grafiskt användargränssnitt (GUI) eller någon skärm ansluten på Linux-fjärrdatorn kan du enkelt ansluta till Linux-textkonsol.
Vit bock

Wake-on-LAN

Väck din dator via en annan dator med hjälp av TeamViewer inom det lokala nätverket eller via en router.
Vit bock

Hög säkerhet

TeamViewer använder RSA 2048 offentligt/privat nyckelutbyte, AES (256 bit) sessionskryptering från slutpunkt till slutpunkt, slumpvisa lösenord för engångsåtkomst, valfri tvåfaktorsautentisering och åtkomststyrning via betrodda enheter samt svart- och vitlistor.
Använd fallöversikt Fler funktioner i TeamViewer