TeamViewer интегрирания

Използвайте функциите на TeamViewer във Вашите приложения, като се възползвате от предварително вградените интеграции на TeamViewer, TeamViewer API и SDK за споделяне на екрана за iOS и Android.

Разширете вашата обичайна работна среда като включите TeamViewer функции

Интегрирайте функциите на TeamViewer в своето собствено управление на ИТ услуги, отдел по обслужване, управление на корпоративна мобилност, дистанционно наблюдение или системи за управление на взаимоотношения с клиенти. Използвайте нашите предварително вградени приложения и скриптове или дори разработвайте свои собствени персонализирани решения. TeamViewer API може да се използва като гъвкав и регулируем интерфейс.

Открийте нашите вградени интеграции, които ви помагат при ежедневната работа

Създайте персонализирано интегриране за средата на Вашето приложение

Интегрирайте TeamViewer в съществуващи системи в рамките на Вашата работна среда. Независимо дали е със системи ITSM, EMM, RMM, или CRM, както и приложения за помощно бюро, имейл или уебуслуги, интегрирането на TeamViewer Ви позволява да комбинирате множество стъпки и да оптимизирате своите процеси.

Насладете се на следните предимства:

  • Работете централно от едно място
  • Без повече превключване между приложенията
  • Опростете и автоматизирайте стъпките от процесите
  • Извършвайте произволни регулирания с помощта на TeamViewer API
  • Поддържайте дистанционно своите собствени приложения на устройства с iOS и Android, като използвате SDK за споделяне на екрана
  • Използвайте всяка пълна версия на TeamViewer, за да се свързвате лесно към всяко приложение, което е интегрирало SDK