Komerční použití

Zdá se, že je TeamViewer používán v komerčním prostředí

Program TeamViewer se nabízí zdarma každému pro osobní, nekomerční použití ‒ a většina našich uživatelů dodržuje pravidla hry a při komerčním používání programu TeamViewer si zakoupí licenci.

Přesto jsme přijali opatření, aby nebyl náš software bez řádné licence používán ke komerčním, tedy nezákonným účelům.

TeamViewer obsahuje různé způsoby anonymní detekce pro kontrolu použití tohoto softwaru v komerčním prostředí. Pokud v takovém prostředí TeamViewer pravidelně používáte, uvidíte upozornění, které jste pravděpodobně viděli, než jste tuto stránku navštívili.

Co se rozumí komerčním použitím?

Komerčním využitím je v podstatě cokoli, co se týká peněz nebo plnění za služby. To se hlavně týká situací, ve kterých obvykle používáte funkce TeamViewer v zaměstnání.


Příklady nekomerčního použití:

  • Pomoc a podpora přátel a příbuzných
  • Připojení se k osobnímu počítači doma

Příklady komerčního použití:

  • Pomoc nebo podpora zákazníků nebo kolegů v zaměstnání
  • Pomoc podnikům nebo organizacím, a to i na základě dobrovolnosti
  • Připojení na firemní PC nebo server z domácí kanceláře

Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti týkající se správného použití TeamViewer, obraťte se na zaměstnance naší podpory.

Jak postupovat u vyskakovacích výstrah?

Automaticky se generují místní vyskakovací upozornění a lze je vypnout pouze přiřazením příslušné licence TeamViewer vašemu zařízení nebo vašemu účtu TeamViewer.


Mohou se však také vyskytnout případy, že program TeamViewer vyhodnotí své komerční použití nesprávně a omezí vaši připojitelnost, ačkoliv licenční podmínky neporušujete. V takovém případě beze všeho kontaktujte pracovníky naší podpory, popište jim situaci, v jaké TeamViewer používáte, a sdělte jim jeho identifikační číslo (ID). Pokud způsob vašeho použití odpovídá zamýšleným licenčním podmínkám, rádi vám tento software odblokujeme.


Máte-li k těmto licenčním zásadám další otázky, obraťte se na pracovníky naší podpory.

Informace o tom, jak definujeme osobní použití, naleznete v naší Znalostní bázi.

Jak postupovat v případě stále se objevujících varování?

Varování jsou generována automaticky a vypnout je lze pouze přiřazením vhodné licence TeamViewer k vašemu zařízení nebo k vašemu účtu TeamViewer.


Mohou se vyskytnout i případy, kdy TeamViewer nesprávně detekuje komerční využití a omezí vám konektivitu i v případě, že jste se porušení licenčních podmínek nedopustili. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře pro komerční užití, popište podmínky, za kterých TeamViewer používáte a sdělte nám vaše TeamViewer ID. Pokud vaše užití odpovídá našim licenčním podmínkám, rádi vám software odblokujeme.