Εμπορική χρήση

Φαίνεται ότι το TeamViewer χρησιμοποιείται σε εμπορικό περιβάλλον

Το TeamViewer προσφέρεται χωρίς χρέωση σε όλους για προσωπική, μη εμπορική χρήση – και οι περισσότεροι χρήστες ακολουθούν τους κανόνες και αγοράζουν μια άδεια αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το TeamViewer για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το λογισμικό μας δεν θα χρησιμοποιείται για εμπορικές και συνεπώς παράνομες δραστηριότητας χωρίς κατάλληλη άδεια.

Το TeamViewer περιλαμβάνει διάφορες ανώνυμες μεθόδους ανίχνευσης προκειμένου να ελέγχει αν το λογισμικό χρησιμοποιείται σε εμπορικά περιβάλλοντα. Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το TeamViewer σε τέτοια περιβάλλοντα, θα δείτε την προειδοποίηση που ενδέχεται να έχετε δει προτού επισκεφτείτε αυτήν τη σελίδα.

Τι θεωρείται εμπορική χρήση;

Ουσιαστικά, ως εμπορική χρήση θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται χρήματα ή παροχή υπηρεσιών εις είδος. Αυτό καλύπτει κυρίως όλες τις περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσατε συνήθως να χρησιμοποιήσετε το TeamViewer για λειτουργίες που σχετίζονται με την εργασία σας.


Παραδείγματα εμπορικής χρήσης:

  • Παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε πελάτες ή συναδέλφους στη δουλειά
  • Παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς ακόμη και σε εθελοντική βάση
  • Σύνδεση με τον εταιρικό υπολογιστή σας ή διακομιστή από το γραφείο του σπιτιού σας

Παραδείγματα μη εμπορικής χρήσης:

  • Παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε φίλους και συγγενείς
  • Σύνδεση με τον προσωπικό σας υπολογιστή στο σπίτι

Συμβουλευτείτε τη γνωσιακή βάση μας σχετικά με το πώς ορίζουμε την προσωπική χρήση.

Τι να κάνω με τις αναδυόμενες ειδοποιήσεις;

Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις δημιουργούνται αυτόματα και δύναται να απενεργοποιηθούν μόνο μέσω εκχώρησης στη συσκευή σας ή στον λογαριασμό TeamViewer σας, της κατάλληλης άδειας TeamViewer.


Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η TeamViewer ανιχνεύει λανθασμένα εμπορική χρήση και περιορίζει τη σύνδεσή σας ακόμη και εάν εσείς δεν παραβιάσατε τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο commercial-use , περιγράψτε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το TeamViewer και αναφέρετε το αναγνωριστικό TeamViewer σας. Εάν η χρήση σας είναι σύμφωνη με τις προβλεπόμενες συνθήκες αδείας μας, θα χαρούμε να ξεκλειδώσουμε το λογισμικό για εσάς.