Sử dụng Thương mại

Có vẻ TeamViewer đang bị sử dụng trong môi trường thương mại

TeamViewer được cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại - hầu hết người dùng đều tuân theo quy định và mua giấy phép nếu họ sử dụng TeamViewer cho mục đích kinh doanh.

Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo rằng, nếu không có giấy phép phù hợp, phần mềm của chúng tôi sẽ không được sử dụng cho các hoạt động thương mại, dẫn đến hoạt động không hợp pháp.

TeamViewer đưa vào nhiều phương pháp phát hiện nặc danh khác nhau để kiểm tra xem các phần mềm có đang bị sử dụng trong môi trường thương mại không. Nếu thường xuyên sử dụng TeamViewer trong môi trường như vậy, bạn sẽ thấy cảnh báo mà có thể bạn đã nhìn thấy trước khi đến trang này.

Khi nào được xem là sử dụng thương mại?

Về cơ bản, sử dụng thương mại là bất kỳ hình thức mà tiền hoặc dịch vụ bằng hiện vật có khả năng liên quan. Điều này chủ yếu bao gồm tất cả trường hợp thông thường có thể sử dụng TeamViewer cho các chức năng liên quan đến công việc.


Ví dụ về sử dụng phi thương mại:

  • Trợ giúp hoặc hỗ trợ bạn bè và người thân
  • Kết nối với máy tính cá nhân tại nhà

Ví dụ về sử dụng thương mại:

  • Trợ giúp hoặc hỗ trợ khách hàng hoặc đồng nghiệp tại chỗ làm
  • Hỗ trợ công ty hoặc tổ chức, ngay cả trên cơ sở tự nguyện
  • Kết nối với máy tính hoặc máy chủ công ty khi làm việc tại nhà

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về cách sử dụng đúng TeamViewer, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Phải làm gì với các cảnh báo popup?

Các cảnh báo popup được tạo tự động và chỉ có thể tắt bằng cách gán giấy phép TeamViewer phù hợp cho thiết bị hoặc cho tài khoản TeamViewer của bạn.


Có thể xảy ra những trường hợp khi TeamViewer phát hiện sử dụng thương mại không chính xác và giới hạn truy cập dù bạn không vi phạm các điều kiện về giấy phép. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi, mô tả trường hợp sử dụng TeamViewer và cho chúng tôi biết ID TeamViewer của bạn. Nếu việc sử dụng tuân thủ các điều kiện giấy phép mong đợi, chúng tôi sẵn lòng mở khóa phần mềm cho bạn.


Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Vui lòng xem Cơ sở Kiến thức (Knowledge Base) của chúng tôi để biết rõ cách chúng tôi xác định mục đích sử dụng cá nhân.

Phải làm gì với các cảnh báo bật lên?

Các cảnh báo bật lên được tạo tự động và chỉ có thể tắt bằng cách gán một giấy phép TeamViewer thích hợp cho thiết bị của bạn hoặc tài khoản TeamViewer của bạn.


Có thể có trường hợp TeamViewer phát hiện sai về việc sử dụng cho mục đích thương mại và chặn kết nối của bạn ngay cả khi bạn không vi phạm các điều kiện cấp phép. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu khai báo sử dụng cho mục đích thương mại, mô tả tình huống mà bạn đang sử dụng TeamViewer và cho chúng tôi biết ID TeamViewer của bạn. Nếu việc sử dụng của bạn tuân thủ các điều kiện cấp phép của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng hủy chặn phần mềm cho bạn.