Bảo mật và Quyền riêng tư

Bảo mật và quyền riêng tư của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng khi làm việc trên Internet, bạn muốn các kênh dữ liệu an toàn và bảo vệ quyền riêng tư.

Mật mã hóa

TeamViewer bao gồm mật mã hóa dựa trên trao đổi mã khóa công cộng/cá nhân 2048 RSA và mã hóa phiên AES (256 Bit). Công nghệ này được dựa trên tiêu chuẩn tương tự như https/SSL và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hiện nay. Trao đổi mã khóa cũng bảo đảm bảo vệ toàn bộ dữ liệu từ máy khách đến máy khách. Điều này có nghĩa là ngay cả các máy chủ định tuyến sẽ không thể đọc được luồng dữ liệu.

Chữ ký bằng mật mã

Tất cả tập tin chương trình được bảo vệ an toàn bằng công nghệ ký tên bằng mã VeriSign. Điều này cho phép bạn xác minh nguồn gốc lệnh thực thi nhận được.

Bảo vệ truy cập

Ngoài các ID đối tác, TeamViewer còn tạo mật khẩu phiên thay đổi mỗi khi khởi động phần mềm để tăng cường bảo mật chống lại việc truy cập trái phép vào hệ thống từ xa. Các chức năng liên quan đến bảo mật như truyền tập tin yêu cầu xác nhận thủ công bổ sung từ phía đối tác từ xa. Ngoài ra, cũng không thể kiểm soát vô hình một máy tính. Vì lý do bảo vệ dữ liệu, người ngồi tại vị trí máy tính từ xa phải có khả năng phát hiện khi có người truy cập vào máy.

Ứng dụng xác thực dùng hai nhân tố

TeamViewer hỗ trợ các công ty đáp ứng yêu cầu tuân thủ HIPAA và PCI. Ứng dụng xác thực dùng hai nhân tố thêm tầng bảo mật bổ sung để bảo vệ tài khoản TeamViewer không bị các truy cập chưa được phân quyền. Để kết hợp với kiểm soát truy cập thông qua lập danh sách cho phép, TeamViewer hỗ trợ bạn chuẩn bị sẵn sàng cho HIPAA và PCI. Với ứng dụng xác thực dùng hai nhân tố, cần phải tạo mã trên thiết bị di động, bên cạnh tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản TeamViewer. Mã này được tạo thông qua thuật toán mật khẩu dùng một lần theo thời gian (TOTP). Mã TOTP được SRP bảo vệ, nhờ đó tuyệt đối an toàn không bị tấn công nghe lén dữ liệu truyền MITM.
Logo con dấu chất lượng BISG.
Dấu chất lượng

TeamViewer đã được chứng nhận bởi "Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V."( BISG e.V. , Hiệp hội thẩm định và đánh giá CNTT của Đức) với dấu chất lượng năm sao. Các kiểm tra viên độc lập BISG đánh giá sản phẩm của các công ty đủ điều kiện về chất lượng, bảo mật và giá trị dịch vụ.

Biểu tượng PDF

Chính sách bảo mật

Thông tin chi tiết về chính sách bảo mật được cung cấp dưới dạng pdf.

Tải về định dạng PDF